Unge tager hul på EP-valgkamp

Knap 100 unge fra ungdomsuddannelser har udvalgt 15 spørgsmål til EP-kandidater. Foto: Fagpressen.eu

15 SPØRGSMÅL TIL KANDIDATTEST

Af Claus Djørup
Folketingets EU-oplysnings daglange arrangement på Christiansborg ”Kampen for EU-dagsordenen” mandag 20. januar for knap 100 elever fra ungdomsuddannelser førte til udvælgelse af 15 spørgsmål eller snarere emner til kandidater, der kæmper om de 13 danske pladser i EU-parlamentet ved valget 25. maj:

1. Skal der afsættes en større del af EU’s budget til at øge genbruget i private hjem og i virksomheder?

2. Skal EU have begrænsninger på forhandlinger af CO2-kvoter og derved have fokus på brugen af vedvarende energikilder for derved at opnå 2020-/2030-målene?

3. Skal der stilles skrappere krav til den fælles klima- og energipolitik trods en større del af EU’s budget skal gå til dette?

4. Skal EU prioritere udvikling i udviklingslande frem for fælles flygtninge- og indvandringspolitik?

5. Skal EU i højere grad tage fælles ansvar for den store indvandring bl.a. fra Nordafrika og Mellemøsten?

6. Skal frihandelsaftalen mellem EU og USA gennemføres for at øge konkurrencen?

7. Opnås en stærkere union kun via strengere krav og mulighed for udelukkelse af væksthæmmende lande?

8. Skal EU fokusere på internationale problemstillinger i stedet for nationale?

9. Skal Danmarks forbehold afskaffes?

10. Vil Danmark stå stærkere med euroen som møntfod?

11. Bør social dumping stoppes ved at alle medlemslande fastsætter en mindsteløn?

12. Skal Schengen-aftalen revurderes med henblik på reducering af illegal indvandring og kriminalitet?

13. Skal EU bruge flere midler på job og lærerpladser til unge, selv om det vil være på bekostning af andre vigtige poster i EU’s budget?

14. Skal cannabisplanten og biprodukter af denne legaliseres og statskontrolleres i EU?

15. Skal EU arbejde for samme pris på dataroaming og telefoni i hele EU-området?

Spørgsmålene indgår i en kandidattest for unge, der lanceres af Folketingets EU-Oplysning og Europa-Parlamentets kontor i Danmark i foråret, oplyser EU-oplysningen.

I øvrigt er Liberal Alliance det sidste parti, som endnu ikke har udpeget kandidater til EP-valget. Det sker tidligst i midten af februar. (Dj/220114)

www
Ungdoms-EP-valgarrangementet i Landstingssalen
“Kampen for EU-dagsordenen”

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.