Dansk protest mod Maria Damanakis færøprocedure

EU-KOMITE STEMMER OM SILDESANKTIONER MOD FÆRØERNE DEN 31. JULI

Mette Gjerskov: Forhandlinger og ikke sanktioner skaber bæredygtigt fiskeri. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
EU-kommissionen vil den 31. juli 2013 sætte et forslag om sanktioner mod Færøerne til afstemning i EU’s komité for fiskeri og akvakultur, oplyser fødevareminister Mette Gjerskov (S) i en pressemeddelelse på baggrund af en meddelelse fra kommissionen.

Sanktionsforslaget er en unødvendig optrapning af konflikten med Færøerne om den atlanto-skandiske sild, erklærer den danske minister. Samtidig gør hun det klart, at Danmark er retligt forpligtet til at efterleve eventuelle sanktioner mod den midterste del af rigsfællesskabet.

Den danske regering gør indsigelse mod overskridelsen af tidsfristen for møde-indkaldelsen til 31. juli, oplyser Fødevare-ministeriet til Fagpressebureauet. Normalt er tidsfristen 14 dage.

Der er udsigt til et kvalificeret flertal i EU-komitéen for sanktioner fra og med 1. august.

Dansk-færøsk samhandel blokeres
Eventuelle sanktioner betyder, at Færøerne ikke vil kunne lande eller sælge sild og makrel til EU. Eksport af fiskefartøjer, fiskeredskaber og forsyninger fra EU til Færøerne, som er nødvendige for at fiske sild og makrel, vil ligeledes ikke være tilladt, fastslår Mette Gjerskov.

Føde-, erhvervs- og udenrigsministerierne er ved at granske sanktionslisten i fiskerikommissær Maria Damanakis forslag, som består af toldkoder, så først senere kendes det præcise omfang.

Tilsyneladende går laks fri, hvilket er i overensstemmelse med principperne for det såkaldt generelle sanktionsinstrument, idet opdrætslaks ifølge de færøske producenter ikke fodres med silde- og makrelrester.

Sanktionerne får ingen større betydning for den danske fiskerisektor, mener Mette Gjerskov uden at specificere tab for fiskegrossister, transportører og værfter.

Sanktionerne støttes af de danske pelagiske fiskere, som konkurrerer med færinger om fiskeressourcer.

Mette Gjerskov: Mulighederne for forhandlinger er ikke udtømte
”Det er skuffende, at kommissionen tager sanktioner i brug over for Færøerne. Det er et lille samfund, der er meget afhængig af sit fiskeri. Regeringen er en varm fortaler for bæredygtigt fiskeri, men det får vi altså ikke af sanktioner. Vi går ind for en forhandlingsløsning, skriver Mette Gjerskov.

– Den danske regerings holdning er, at alle muligheder skal være udtømte, inden man skrider til sanktioner, og det er de ikke endnu. Der er stadig muligheder for at løse konflikten ved forhandlingsbordet eller ved at bruge forligsmulighederne under FN’s havretskonvention, understreger Mette Gjerskov.

Kyststater mødes 3. september om sild og makrel
Meddelelsen fra fiskerikommissær Maria Damanakis direktorat kom, efter at det var lykkes Island at indkalde alle kyststater til fornyede forhandlinger 3.-5. september, oplyste det færøske netmedie Olivant.fo. Island er formand for kyststaterne

På den baggrund udtalte lagmand Kaj Leo Johannesen til det færøske medie, at det måtte betyde udskydelse af sanktioner.

De fem kyststater er EU, Færøerne, Rusland og Norge. Rusland var imod i lang tid, og Norge vægrede sig på grund af det forestående stortingsvalg i september, skriver Olivant.fo. (Dj/190713)

Comments are closed.