Danmark og EU gør klar til opgør om rastepladser

EU-kommissionen vil af med den danske p-begrænsning for lastbiler på motorvejenes rastepladser. Transportminister Benny Engelbrecht svarer, at kortere parkeringer, betaling og smidigere anvendelse kan overvejes.

Fleksible p-pladser på rastepladser presser sig på ved udsigten til en sag ved EU-domstolen om 25 timersreglen

Af Claus Djørup
Transportminister Benny Engelbrecht (S) afviser EU-kommissionens krav om, at tidsbegrænsningen på 25 timers parkering på statens rastepladser fjernes eller lempes.

– Det ikke er en statslig opgave at stille parkeringsfaciliteter til rådighed for langtidsparkering, erklærer Benny Engelbrecht i svaret på EU-kommissionens begrundede udtalelse.

Dermed samler han handsken op og udfordrer EU-kommissionen til at indstævne Danmark for EU-domstolen.

Den danske regering mener grundlæggende, at EU ikke skal blande sig i, hvordan medlemslandene udformer sine p-regler.

EU-kommissionen hævder, at 25 timersreglen begrænser den frie udveksling af transportydelser.

Fleksible p-arealer
Benny Engelbrecht går i offensiven med overvejelser om strammere adgang til rastepladser, som tidligere har været overvejet, da man herhjemme blev politisk enige om 25 timer af hensyn til det korte hvil på 24 timer:

1) Tidsbegrænset parkering på mellem 3 og 25 timer
2) Betalingsparkering og bomanlæg.
3) Fleksibel fordeling af parkeringsarealer

Det sidste uddybes ikke, men det kunne være reservation af p-båsene til personbiler om dagen og lastbiler om natten.

De tre elementer kunne blive realiseret uanset en EU-retssag med branchevelsignelse.

Vognmandsorganisationer: Fleksible p-båse
– Der kan være god grund til at se på f.eks. betalingsparkering, herunder muligheden for at benytte bomanlæg og muligheden for at anvende fleksibel fordeling af parkeringsarealer, mener adm. dir. Erik Østergaard, DTL.

Danmark skal arbejde for at bevare 25-timers reglen, men der skal politisk handling til for at løse problemet med manglende rastepladser, erklærede ITD’s formand, Christian Sørensen Madsen, da EU-kommissionens begrundede udtalelse kom for fire måneder siden. De eksisterende rastepladserne kan udnyttes bedre, indtil en reel udvidelse af arealerne kan gennemføres. (Dj/220920)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.