Ministermøde om koronaramt godstransport

EU-beredskabsplan skal gøre lastbilkøer ved grænser til fortid

Af Claus Djørup
I pandemiens tidlige fase opstod uendelig lange lastbilkøer ved den tysk-polske grænse, og der har også været lastbilkøer bl.a. ind til Ungarn, fordi chauffører blev kontrolleret og underkastet krav som var de turister.

Det skal høre op. EU’s transportministre diskuterer EU-kommissionens oplæg til en epidemiologisk beredskabsplan for godstransport, når de mødes virtuelt mandag 28. september. Mødet følges af flere brancher, der håber på friere transport i disse koronatider hvad enten det er på vej, til søs eller i luften.

– Vi skal lære af pandemien med Covid-19, så vi ikke kommer til at stå i en situation, når der engang i fremtiden måtte opstå en tilsvarende situation, hvor der er tvivl om, hvordan vi får varetransporter til at glide over grænserne, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) inden videomødet.

Heri indgår også opretholdelse af lufttransport med gods f.eks. reservedele til en skibsmotorreparation på den anden side af jordkloden. Cargoflyvning er bundet op på passagerfly, som med Benny Engelbrechts ord forsvandt som dug for solen.

– Det er forløbet af ret godt ved de danske grænser til Tyskland og Sverige. Der har været meget få udfordringer sammenlignet med andre lande. Det skyldes både danske myndigheder og den danske transportsektor, som har været gode til at udveksle erfaringer, siger Benny Engelbrecht.

Finland er eksempel på et land, som er kommet i klemme af de lange køer gennem den polske korridor. Landet er blevet så mere afhængig af vejen over Sverige og Danmark til Tyskland og sydover.

Chaufføren kan beskyttes med afstand
Fagpressen: Det er ret beset chaufføren og ikke godset, som stoppes og kontrolleres. Skal man lave et særligt epidemipas til chauffører eller lignende?

– Man kan gøre sig mange overvejelser. Grundlæggende kan man sige, at det lykkedes at finde en metode med at holde afstand, så chaufføren ikke er i direkte kontakt ved aflevering af gods, svarer Benny Engelbrecht.

– Det betyder i praksis, at der ikke er stor risiko for, at mennesker kan smitte hinanden på den måde. Man kan faktisk afvikle disse transporter uden at hverken medarbejdere på en virksomhed, der modtager eller sender gods, eller transportmedarbejderen blive udsat for en potentiel smittefare.

Rådskonklusioner
Transportministermødet er uformelt. De egentlige rådskonklusioner vedtages efterfølgende i en skriftlig procedure.

Hovedpunkter er 1) opretholdelse af drift og fri bevægelighed for varer og transportarbejdere, 2) specificering af essentielle forsyningskæder og infrastruktur langs TEN-T-nettet (de europæiske transportkorridorer) samt 3) sikre infrastruktur til opretholdelse af fragtflyvninger.

Videre diskuteres ensartede regler for undtagelser og fleksibilitet under pandemier og kriser for alle transportformer.

Benny Engelbrecht indskærper over for sine kolleger, at drøftelserne om beredskabsplanen holdes inden for transportministrenes ressort. Referencer og opfordringer til ensartede regler for helbredstest og karantæne skal håndteres i andet regi.

Senere vil kommissionen udarbejde en tilsvarende kriseplan for passagertransport.

Grønbane-app skal følges op med frie lastbilbaner
Vognmandsorganisationerne Dansk Transport & Logistik (DTL) og International Transport Danmark (ITD) fremhæver i deres høringssvar ”Galileo Green Lane App” (kvikbane-app) som et godt værktøj, der bidrager til et overblik over ventetider ved grænserne.

Green Lanes kræver, at nabolandet medvirker, da man for at skabe en Green Lane jo skal have en bane friholdt i nabolandet, anfører DTL og henviser til udfordringer ved den dansk-tyske grænse i f.eks. Frøslev.

ITD anbefaler at bygge videre på erfaringerne med Green Lanes samt arbejde for, at medlemsstater ikke indfører mere vidtgående kontrol end nødvendigt.

ITD opfordrer videre til at undgå nationale særkrav om registrering og dokumenter, som chauffører og andre indrejsende er blevet påkrævet ved indrejse. De har i et vist omfang kun har været tilgængelige på værtslandets sprog. Certifikatet for transportarbejdere er således ikke blevet generelt accepteret i hele EU, konstaterer ITD. (Dj/260920)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.