Søslag ved EU-domstolen om IMO

Danmark imod mere kompetence til EU-kommissionen i IMO

Af Claus Djørup
EU-kommissionen slås mod ministerrådet (medlemslandene) ved EU-domstolen for førsteretten til at indgå aftaler med Den Internationale Maritime Organisation (IMO). Det er søfartsnationen Danmark durk imod.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) meddeler i form af et notat til folketinget, at regeringen intervenerer i retssagen til støtte for ministerrådet.

Det handler ikke bare om den konkrete sag livscyklus-retningslinjer til estimering af well-to-tank drivhusgas-emissioner fra alternative brændstoffer. Det er endnu en omgang i EU-kommissionens bestræbelser på at få kompetence til at forhandle i IMO på bekostning af især storsøfartsmagten Danmark.

Såfremt kommissionen får medhold i sagen ved EU-domstolen, vil Danmarks position i IMO blive svækket, da Danmarks forhandlingsmuligheder vil blive begrænset ved fremtidige IMO-forhandlinger, advarer Erhvervsministeriet.

Rederierne frygter øgede omkostninger
“Danmark taler (…) med en væsentlig stemme og er en aktiv bidragsyder til IMO’s arbejde og forhandlinger, herunder på miljø- og klimaområdet. Nye globale regler på disse områder kan påvirke danske rederier direkte og kan betyde øget omkostninger for erhvervet.

Fra dansk side er det derfor vigtigt, at IMO vedtager hensigtsmæssig regulering, som ikke pålægger unødvendige byrder, øgede økonomiske omkostninger eller svækker konkurrenceevnen for Danmarks skibsfartserhverv,” hedder det.

EU-kommissionens argumenter
Ifølge Erhvervsministeriets sagsfremstilling påberåber EU-kommissionen sig to argumenter for at overtage kompetencen i forhandlingerne i IMO om de maritime livscykluskriterier.

For det første anfører kommissionen, at den har enekompetence vedrørende drivhusgasemissioner. For det andet anfører kommissionen, at ministerrådets afgørelse tilsidesætter en traktatbestemmelse om, at EU-kommissionen har ret til at handle på EU’s vegne og sikre unionens repræsentation udadtil.

Den danske regerings modsvar er bl.a., at ministerrådets beslutning ikke berører eller ændrer rækkevidden af fælles EU-regler.

Tidligere søslag med kommissionen
For tretten år siden var daværende erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) ude i et tilsvarende søslag, hvor EU-kommissionen ønskede at agere på alle medlemslandes vegne i IMO. Et overvældende flertal anført af Danmark, Storbritannien, Sverige og Malta nægtede dengang at lade sig repræsentere af kommissionen i IMO.

– Normalt er vi tilhængere af EU-koordinering, fordi vi ikke er en stormagt. Her er vi en stormagt og ikke meget for at tage hensyn til andre. Er det en for uelskværdig vurdering, bemærkede europaudvalgets daværende formand, Svend Auken (S).

En tilsvarende konflikt udspillede sig for syv år siden mellem kommissionen og den danske regering i forbindelse med EU’s tilslutning til konventionen om uddannelse, sønæring og vagthold for personel i fiskeskibe – STCW-F konventionen. (Dj/210920)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.