Brexitskræmte havfiskere håber på fiskeri ved Vestsahara

Karen Ellemann ønsker dansk andel i omstridt fiskeri

Karen Ellemann afsøger muligheder i aftale med Marokko. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Dannebrog kan blive det tolvte landeflag på fisketrawlere fra EU ud for Vestsahara. Regeringen følger det danske fiskerierhvervs ønske og satser på at få fiskerettigheder ved Marokko, hvilket i praksis vil sige ud for det besatte Vestsahara.

Begrundelsen er risikoen for at miste fiskemuligheder i Nordsøen, når Storbritannien forlader EU om godt 14 måneder – fredag 29. marts 2019 kl. 23 lokal tid.

Fiskeriminister Karen Ellemanns (V) positive interesse for den ny fiskeriprotokol med Marokko meddeles i politikernotatet til Folketingets europa- og fødevareudvalg.

”I lyset af de forventede fremtidige ændringer af danske fiskerimuligheder, blandt andet som følge af Brexit, vil regeringen under forhandlingerne afsøge mulighed for at fremme danske fiskeriinteresser under protokollen,” konkluderer udenrigs- og fiskeriministerierne.

Høring og udvalgsmøder
Notatet er optakt til europaudvalgsmødet fredag 19.januar, hvor Karen Ellemann formentlig vil bede om opbakning til sin forhandlingsposition.

Fagudvalgene – miljø- og fødevareudvalget samt udenrigsudvalget – er indkaldt onsdag 17. januar kl. 13 for at afgive en indstilling til europaudvalget, når et samråd bag lukkede døre med Karen Ellemann er afviklet.

Udvalgsmødet ligger i forlængelse af miljø- og fødevareudvalgets høring samme formiddag kl. 9-12 om Brexit og fiskeriet.

Marokko afkræves garantier
Regeringens lægger ”særlig vægt” på – men ikke ”afgørende vægt” – yderligere forsikringer fra Marokko om, at Vestsaharas befolkning får del i EU’s betaling for fiskerettighederne.

Videre skal den ny protokol indeholde en klausul om konsekvenserne, hvis (nogle vil sige ‘når’) menneskerettigheder og demokratiske principper overtrædes.

Endelig skal EU’s fiskeri alene ske på såkaldte overskudsressourcer og være bæredygtigt.

EU’s nuværende firårige fiskeriprotokol med Marokko udløber den 14. juli.

Dansk interesse for stimefisk
Regeringens taktik kunne være at få rettigheder i det vestafrikanske farvand, som kunne byttes med fiskeretter i britisk kystfarvand i Nordsøen. Sådan lægges der imidlertid ikke op til hos det danske havfiskererhverv, som er interesseret i fisk fra marokkansk kontrollere vande.

Danmark Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO), Danmarks Pelagiske Producentorganisation (DPPO) og fiskemelsfabrikkerne i Marine Ingredients Denmark anbefaler, at Karen Ellemann aktivt arbejder for at sikre en ny fiskeriaftale mellem EU og Marokko.

Den danske fiskeribranche er særligt interesseret i små pelagiske arter, fremgår det af notatet. Pelagiske fisk er stimefisk såsom sild, makrel, tobis, brisling, blåhvilling og sperling

EU-domsforslag går imod EU-kommissionen
En britisk NGO ”Western Sahara Campaign” (Wsahara.uk.org), der støtter Polisarios kamp mod Marokkos okkupation af Vestsahara, har vundet en stor delsejr ved EU-domstolen i Luxembourg om den eksisterende fiskeriprotokol.

Den 10. januar lagde generaladvokaten op til, at aftalen strider mod international ret, fordi den langtfra sikrer lokalbefolkningen – saharawierne – en rimelig del i det finansielle overskud fra aftalen.

Dommerne behøver ikke at lade sig vejlede af generaladvokaten, men de har før afsagt en dom, der går imod Marokkos interesser. Det var den 21. december 2016 og vedrørte handelsforhandlinger og Vestsaharas befolkning.

Ifølge nyhedstjenesten Euobserver fisker omkring 120 EU-fiskeskibe fra 11 EU-lande i farvandet. Det er Spanien, Portugal, Frankrig, Italien, Tyskland, Litauen, Letland, Holland, Irland, Polen samt Storbritannien.

Aftalen koster EU knap 300 millioner kroner om året.

I slutningen af maj sidste år bekræftede udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) i et svar til Christian Juhl (EL), at Vestsahara ikke en udenrigspolitisk prioritet for Danmark, som støtter FN’s bestræbelser på at opnå en politisk løsning på konflikten om Vestsahara. (Dj/140118)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.