Dansk VE-favorisering forbeholdes biobrændstof

E.ON efterlyser el ligestillet med biobrændstoffer i olieselskabernes interne VE-handel. Foto: Fagpressen.eu

Lilleholt afviser særligt VE-elmarked for olieselskaber

Af Claus Djørup
Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) afviser opfordringen fra energi- og ladestanderselskabet E.ON om en lovændring, der vil inkludere el i olieselskabernes interne handel med vedvarende energi/fornybar energi til transportmidler.

E.ON ønsker en ordning for e-tickets, som svarer til den nuværende mulighed for at handle med biobrændstoffer – biotickets. Det er udveksling af kvoter mellem leverandører, der henholdsvis over- og underopfylder målet om 5,75 % iblanding af biodiesel, biogas eller bioethanol.

Det ville formentlig gøre det endnu vanskeligere at opfylde CO2-målene for den hjulende sektor. Videre ville det mindske salget af biobrændstoffer, ræsonnerer han.

Det skyldes, at indholdet af VE i det aktuelle strømmiks er stigende og allerede langt over det nuværende krav på 5,75 procent VE, som er det gennemsnitlige krav til iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel, forklarer han i et svar til Folketingetas energiudvalg.

– Hvis olieselskaberne i en sådan situation benyttede sig af muligheden for at købe e-tickets fra elselskaberne, ville de reducere anvendelsen af biobrændstoffer, fremhæver Lars Chr. Lilleholt i kommentar til E.ON.

– Værdien af e-tickets ville være så lav, at det ikke i sig selv ville virke fremmende for hverken salget af elbiler, elektrificering af jernbanen eller en øget VE-andel i el. Samlet set ville resultatet derfor være en højere CO2-udledning og en lavere anvendelse af VE i transportsektoren, konkluderer Lars Chr. Lilleholt.

E.ON’s replik: Grøn strøm disfavoriseres
E.ON kritiserer energiministeren for at øge brugen af biodiesel (primært raps- og palmeolie) i stedet for at øge andelen af strøm fra vind og sol i transporten.

– Det burde være muligt for de enkelte olieselskaber og energiselskaber frit at kunne vælge, hvordan de billigst leverer målopfyldelsen i forhold til iblandingskravet, hvilket samlet set vil gøre det billigere at være dansk bilist, replicerer analytiker Peter Poul Bjerregaard, E.ON.

Han kan ikke se, at elbiler favoriseres i praksis på anden måde: – Der er færre elbiler i dag end for et år siden. Kun cirka 9200 personbiler er elektriske, mens der er ca. 2,5 millioner fossildrevne personbiler.

– Eftersom VE-el tilskyndes via en femdobbelt tælling i VE-direktivet, er det korrekt, at VE-el i transporten teoretisk set vil kunne øge den faktiske CO2-udledning på kort sigt. Dette ræsonnement overser, at importeret biodiesel – ifølge EU-kommissionens Globiom-studie – udleder op til tre gange så meget CO2 som fossil diesel, og at elektriciteten produceres inden for EU’s kvotemarked, slutter Peter Poul Bjerregaard.

Iblandingskrav med supergrønne fradrag
EU’s iblandingskrav stiger til 10 procent i 2020 før justering for dobbelttælling.

Imidlertid kan man nøjes med cirka 8 procent, efter at reglerne er revideret med hensyn til grøn strøm, dvs. hver tolvte Gigajoule i motorbrændstof skal være fornybar energi.

Endelig er det usikkert, om de oprindelige 10 procent opretholdes effektivt i næste årti.

– EU’s VE-krav til transport i det kommende VE-direktiv må forventes at føre til et iblandingskrav, der er væsentligt lavere end 10 procent i perioden 2021-2030, oplyser skatteminister Karsten Lauritzen (V) i et svar til Folketingets skatteudvalg.

14 % transport-VE i 2030
På ministerrådsmødet for energi den 18. december blev energiministrene enige om at forhandle med EU-parlamentet ud fra et mål på 14 % VE i 2030 i hvert enkelt medlemslands transportsektor.

Heraf er de 3 procentpoint 2G biobrændstoffer, som tæller dobbelt, så man er nede på 11 procent VE i faktisk mængde alene på denne konto.

Videre tæller elbiler femdobbelt, mens eltog fik beskåret faktoren fra 2,5 til 2.

Om det sidste kan tilføjes, at det næppe ændrer anvendelsen af eltog med en højere VE-favorisering. Effekten vil snarere være en udhuling af den samlede VE-mængde i brændstof.

Lav VE-ambition svækker investeringslyst
EU-landenes ambitionsniveau er udtrykt i tallet 27 procent VE for hele EU i 2030, selv om priser og teknologi siden EU-kommissionens fremlæggelse af et nyt VE-direktivforslag har udviklet sig, så omkostningerne i dag ville være de samme med 30 procent.

– Det virker absurd, at EU-landene kun kan blive enige om et så defensivt nyt VE-direktiv ved indgangen til et årti, hvor grønne teknologier som el, biogas, brint, elektrofuels og avancerede biobrændstoffer forventes at stå i kø for at levere løsninger til den grønne omstilling af transporten, skriver direktør Jacob Stahl Otte, Energi- og olieforum (EOF) i en pressekommentar.

Oplægget skaber usikkerhed hos investorerne, fordi de opstillede mål kun skaber en lav efterspørgsel, mener olie- og benzinselskabernes brancheorganisation.

– Den samlede iblanding af biobrændstof risikerer at falde grundet de indregnede faktorer. Derfor må vi håbe, at Danmark går foran med en ambitiøs national politik, så vi nationalt sikrer flere og mere bæredygtige biobrændstoffer frem mod 2030, slutter Jacob Stahl Otte.

DAKA foreslår større favorisering af biologisk affald
Biobrændstofvirksomheden Daka Danmark A/S, som i gamle dage var mest kendt for indsamling og genanvendelse af selvdøde dyr, frygter følgelig, at EU satser mindre på avancerede biobrændstoffer (2. generations).

Det seneste EU-udspil efterlader mindre end 3 procent af transportsektorens energiforbrug til biobrændstoffer i 2030, selv om 2G biobrændstoffer har en CO2-fortrængning på 85 procent. Målet bør være 15 procent, anfører Daka i en henvendelse til Folketingets europaudvalg.

Med Energistyrelsens fremskrivning vil elbiler og el til tog bidrage med mindst 6 % fornybar energi i 2030, tilføjer Daka. (Dj/160118)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.