Venter på Basel

Ulrik Nødgaard: Realkredit og sydeuropæisk risiko skal afklares før beslutning om bankunion. Foto: Fagpressen.eu

Bankdirektører, boliglånere og finansminister venter fortsat på lempeligere internationale kapitalkrav til realkreditinstitutter

Af Claus Djørup
Udviklingen af EU’s bankunion er højt prioriteret af det østrigske EU-formandskab, alt imens Danmark overvejer en eventuel tilslutning.

Det bliver tidligst efter næste folketingsvalg, at der træffes en politisk beslutning herhjemme.

– Det er ikke et projekt, hvor banksektorens ve og vel står med, at vi kommer hurtigt ind, siger adm. dir. Ulrik Nødgaard, Finans Danmark, til Fagpressebureauet.

Finansinstitutionernes brancheorganisation fremhæver to udeståender, nemlig indpasning af den danske realkredit og risikodelingen med sydeuropæiske banker, hvor der kunne ligge ubetalte regninger.

Gransker eurobankers erfaringer
Finans Danmark er i gang med at grave sig ned i emnet på ny. Sidst var i Henrik Sass Larsens (S) tid som erhvervsminister, da bankunionen var på tegnebrættet.

– Nu kan vi spørge vores udenlandske kolleger om erfaringer med ECB (Den Europæiske Centralbank, red.) som tilsyn. Vi prøver at komme til bunds i fordele og ulemper, siger Ulrik Nødgaard.

– Baselreglerne betyder, at der kommer mere polstring ind i både banker og realkreditinstitutter, men man kan ikke sige, at man dermed har fået løst det ‘issue’.

Basel-regler skal rumme dansk realkredit
– Det et en hyperdetaljeret regulering, og der er lavet forskellige ”geværgreb” i forhold til at indrette den fornuftig herhjemme. På nuværende tidspunkt er vi ikke overbevist om, at vi vil kunne bære det med ind i bankunionen. Det vil vi gerne i dialog med regeringen om, siger Ulrik Nødgaard.

Øgede kapitalkrav til realkredit er unødvendige, mener Ulrik Nødgaard.

Han er fuldstændig enig med Margrethe Vestagers betragtning fra hendes tid som økonomi- og indenrigsminister om, at den danske realkredit har stået virkelighedens prøve i modsætning til visse landes statsgældsobligationer.

– Derfor er vi sammen med regeringen og Finanstilsynet enige om, at vi prøver at få modificeret Basel IV-pakken, så den ikke rammer så skævt i forhold til danskernes boliglån, slutter Ulrik Nødgaard.

78 unødvendige milliarder
De største danske institutters kapitalkrav som følge af Basel-komitéen standarder til færdiggørelse af Basel III, de såkaldte Basel IV-standarder, vil stige med en tredjedel eller 78 milliarder kroner, vurderede regeringens Basel IV-ekspertgruppe i februar.

Indførsel af Basel-komitéens anbefalinger kan indebære en række negative implikationer for de danske institutter. Blandt andet tilskyndes til øget risikotagning, da kapitalkravet er højere kapitalkrav, end de faktiske risici vil tilsige, konkluderrede ekspertgruppen.

Kristian Jensen venter på Basel
Det udvidede eurotopmøde vedtog 28.-29. juni i år et kompromis om videreudviklingen af bankunionen, der udskyder de dele af reglerne angående markedsrisiko, som stadig er under revision i Basel-komitéen, oplyser finansminister Kristian Jensen (V).

Det sker i en orientering til europa- og erhvervsudvalgene om danske prioriteter i forbindelse med EU-formandslandet Østrigs arbejdsplan for økonomi- og finansministerrådet (Ecofin på engelsk, økofin på dansk).

”Det vedrører bl.a. regler for markedsrisiko vedr. dækkede obligationer (herunder realkreditobligationer) samt markedsrisiko vedr. valutakursudsving. Disse regler er vigtige for Danmark set i lyset af den danske realkreditmodel og den danske fastkurspolitik overfor euroen.

ECOFIN’s kompromis betyder en udskydelse af den endelige afklaring af, hvordan de for Danmark vigtige regler ender med at se ud, når det gælder markedsrisiko,” hedder det i notatet.

”Regeringen lægger stor vægt på, at implementeringen af globale standarder i EU, herunder Basel-standarder, skal tage hensyn til særlige europæiske forhold og velfungerende forretningsmodeller, f.eks. dansk realkredit,” forsikrer finansministeren.

Regeringsrapport næste år
Daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) nedsatte sidste år – 4. juli 2017 – et udvalgsarbejde om mulig dansk deltagelse i EU’s styrkede banksamarbejde.
Koordinationsgruppen for Finansiel Stabilitet står for rapporten, som afleveres i efteråret 2019 og skal følges op af en endelig stillingtagen til dansk deltagelse i bankunionen. Imidlertid kan rapporten næppe afleveres, før Basel-kravene kendes.

Det kunne medføre en folkeafstemning omkring 2020, hvis det næste folketing vedtager et medlemskab eller tilknytning til bankunionen, uanset om det indebærer ny overdragelse af suverænitet i grundlovens forstand.

Der blev også lavet en rapport i den forrige regerings tid i foråret 2015. De EU-positive partier konkluderede, at der vil blive taget endelig stilling til dansk deltagelse, når man har set, hvordan samarbejdet fungerer i praksis.

Nationalbankdirektør Lars Rohde anbefaler dansk medlemskab af bankunionen. (Dj/270818)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.