Bendtsens arvtager i EP

Pernille Weiss træder i Bendt Bendtsens politiske fodspor. Hun ønsker hans plads i EU-parlamentets industri- og energiudvalg. Foto: Fagpressen.eu

Pernille Weiss: Migration, frihandel og energi

Af Claus Djørup
Pernille Weiss med rødder på Fyn bliver Det konservative Folkepartis spidskandidat ved valget til EU-parlamentet den 26. maj næste år, medmindre partiets landsråd forkaster hovedbestyrelsens indstilling. Bendt Bendtsen genopstiller ikke.

Hun træder ind i EP-valgkampen med tre hovedbudskaber: grænsebeskyttelse, frihandel og klima.

– I europaparlamentet er der en stor opgave i at arbejde med den bekymring, som mennesker har i forhold til migration, udlændingespørgsmål og det ydre grænseområde som slet ikke fungerer godt nok. Derfor bliver vi nødt til at lave grænser internt i Europa, som ellers er et fredens og frihandelens og den fri bevægeligheds projekt.

Videre skal Europa være bedre til at indgå handelsaftaler, så man ikke bliver afhængig af Trump og Putin.

Endelig og ikke mindst vil den 49-årige spidskandidat videreføre Bendt Bendtsens arbejde med energi og klima herunder bygningsenergidirektivet til gavn for klimaet og danske energiteknologiske eksportfirmaer.

Bygningsenergi og udbudsdirektiv
Pernille Weiss ønsker at overtage Bendt Bendtsens plads i industri- og energiudvalget. Dernæst satser hun på en plads som stedfortræder i miljøudvalget.

Hendes arbejdsprogram omfatter nærlæsning af EU’s udbudsdirektiv med blik for danske virksomheders adgang til det europæiske marked for energiløsninger især i forhold til bygningsrenovering

– Bygninger står for en tredjedel af CO2-udledningen, så vi har alvorlige udfordringer, hvis der er bøvl og forhindringer i EU’s udbudsdirektiv for de gode produkter fra Danfoss, Grundfos, Velux og andre danske virksomheder, der kan flytte noget på CO2-regnskabet.

Bendtsen til Venstre: Søg indflydelse i EPP
De konservative bryster sig at være det eneste danske parti, der sidder i EU-parlamentets største gruppe, EPP. Heri ligger en slet dulgt opfordring til Venstre om at skifte fra ALDE til EPP i EU-parlamentet.

– Vores gode venter i Venstre har valgt at placere sig i ALDE. Det er deres valg. Det konservative Folkeparti sidder i den største og stærkeste gruppe med over 200 medlemmer. Praktisk taget kan der ikke laves politik uden Det konservative Folkeparti, siger Bendt Bendtsen.

De EU-politiske resultater på erhvervsområdet er skabt i EPP-gruppen og ikke ALDE. Eksempelvis ville Dansk Realkredit være dårligere stillet, hvis det ikke havde været for den enlige dansker i EPP-gruppen, kan man forstå på Bendtsen: – Vi er erhvervslivets parti i Europa.Pernille Weiss og Søren Pape Poulsen: Dialog med Viktor Orbán, men der er en kant. Foto: Fagpressen.eu

Ungarns omstridte regeringsparti tåles endnu
Pernille Weiss skal i givet fald sidde i gruppe med det ungarske regeringsparti Fidesz under ledelse af ministerpræsident Viktor Orbán, som betegner sig selv som illiberal.

Partiformand, justitsminister Søren Pape Poulsen foretrækker at holde det retronationale parti inde frem for at gribe til en eksklusion med usikre konsekvenser.

– Vi har i gruppen generelt en god dialog med dem. Det er klart, at de (Fidesz, red.) skal bekende sig til de grundlæggende værdier og demokratiske principper. Indtil videre har vi fundet en løsning på, at de er med, men det kommer an på hvordan det udvikler sig, siger Søren Pape Poulsen.

-Vi skal også prøve at holde sammen på et Europa, der ikke må smuldre fra hinanden. Et land som Ungarn med en ydre grænse skal vi have en dialog med. Det er klart, at vi kan komme til en kant, hvor man må sige, at det er svært at acceptere længere, fortsætter Søren Pape Poulsen.

Fagpressebureauet: PiS i Polen og Victor Orbán i Ungarn fører an i anslag mod det liberale demokrati, som det opfattes i Vesteuropa …

– Det bekymrer mig så sandelig også. Skal man lukke folk ude eller prøve at holde dem inde i en god dialog? Vi har ikke brug for et Europa, der falder fra hinanden, men der er selvfølgelig en kant for, hvor meget man kan se på, slutter Søren Pape Poulsen.

Økonomisk straf for brud på retsstatsprincipper
Pernille Weiss støtter EU-kommissionens oplæg til budgetmæssige konsekvenser for brud på retsstatsprincipper, som sigter på Ungarn og Polen.

– Det kan blive nødvendigt.

– Orbán og Fidesz er ikke min kop te. Jeg har bare den tilgang, at hellere holde øje med dem og være i dialog. Det ser ud som om de forstår og retter ind, når man presser dem og sætter konsekvenser op. De er på min OBS!-liste i forhold til hvad vi er oppe imod, når man taler om et samarbejdende Europa, siger Pernille Weiss.

Fagpressebureauet: Man kunne tro, at du ville være i samklang med de partier rund i Europa, der kalder sig nationale, konservative og kristne.

– Hvis du endelig skal bruge en betegnelse, så er jeg nok mere socialkonservativ – og jeg er kristen før jeg er konservativ.

EP-kandidatlisten vedtages på landsrådet
Hele den konservative EP-liste udpeges endeligt på partiets landsråd den 22.-23. september. Man går efter 15-20 kandidater, oplyser partiformand, justitsminister Søren Pape Poulsen.

De Konservative er i valgforbund med Venstre og Liberal Alliance.

Blå bog
Pernille Weiss er uddannet sygeplejerske, områdeleder og sygeplejerske i Ejby Kommune 1993-99, amtsrådsmedlem 1996-2004, chef for Sundhed i Arkitema A/S 2005-08 samt stifter i 2008 og ejer af ArchiMed ApS, fremgår det af hendes netsted.

Nuværende bestyrelsesposter omfatter Byggesocietetets Sundhedsudvalg og Hofteatret.

Foruden sygeplejerske er Pernille Weiss cand.scient. i sundhedsvidenskab, master i ledelse og innovation, akkrediteret i evidensbaseret design fra Center for Health Design i USA, certificeret sexolog og påbegyndte sidste år en masteruddannelse i teologi på Københavns Universitet.

Endelig er hun mor til tre børn i to ægteskaber. (Dj/220818)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.