Tre transportmandater

Ole Birk Olesen: Vejbomdata holdes i lukket system

Af Claus Djørup
Transportminister Ole Birk Olesen (LA) fik enstemmig opbakning til to af sine tre mandatforelæggelser i europaudvalget onsdag 9. maj, der kan betegnes som 0’te behandling.

En del af forslagene vender tilbage til folketinget som lovforslag, når de er vedtaget af EU-institutionerne og kundgjort i EU-tidende.

Forslagene er på EU-transportministerrådsmødets dagsorden den 7. juni, men det bulgarske EU-formandskab har skruet op for forhandlingerne, så Ole Birk Olesen havde behov for at få udstukket sine forhandlingspositioner tidligere.

Bompengesystemer
Især Rasmus Nordqvist (AL) borede i forslaget om kommunikation mellem elektroniske bompengesystemer og udveksling af oplysninger om vejafgiftssnydere (EETS-direktivet, The European Toll Service) i bekymring for, at flere overvågningsdata kan flyde rundt.

De data skal ikke kunne anvendes af andre, forsikrede Ole Birk Olesen, som fik fuld opbakning til dette mandat.

EETS-tjenester gør det muligt at køre overalt i EU uden at blive besværet med opkrævning på de enkelte strækninger. Der skabes også et indre marked for denne service, der nedbryder lokale monopoler.

Periodeafgifter – vejbenyttelsesafgiften for lastbiler – omfattes ikke af EETS.

SKAT bliver det nationale kontaktpunkt herhjemme, der udveksler oplysninger med andre landes tilsvarende kontaktpunkter om adresser på de bilister, der ikke betaler vejafgift eller snyder sig over Storebæltsbroen.

Personfølsomme bilistdata
– Alarmklokken ringer altid hos mig, når vi snakker om interoperabilitet og data over borgere. Er det et lukket system eller kan der ske en udveksling af de opsamlede data med andre myndigheder? spurgte EU-ordfører Rasmus Nordqvist (AL) om det nye systems masseproduktion af personfølsomme oplysninger.

– Jeg håber ikke, at man fra dansk side kommer til at lave samme højdespring med at flytte over til andre steder, hvor man ikke har persondataforordningen som man har gjort med NIS-direktivet, sagde Rasmus Nordqvist om den vedtagne håndfuld love om net- og informationssikkerhed.

Hold det i et lukket system, anbefalede Rasmus Nordqvist, hvilket Ole Birk tog til sig.

– Det fungerer under hensyn til databeskyttelsesreglerne. De data, som udleveres fra kontaktpunktet i Danmark (SKAT), må ikke bruges til andet formål end opkrævning af penge, forsikrede Ole Birk Olesen.

Mild behandling af illoyale flyselskaber
Der var også fuld opbakning til luftfartsforslaget, der skal dæmme op for tredjelandes ulovlige statsstøtte til luftfartsselskaber til skade for EU-selskaber. 

Der er tre retninger i forhandlingerne, hvor Danmark lægger sig i midten ifølge Ole Birk Olesens opridsning af forhandlingerne.

Lande med store nationale luftfartsselskaber er meget positive over for EU-kommissionens forslag. Derimod er lande uden store nationale luftfartsselskaber kritiske bl.a. i frygt for at miste ruter og trafik i deres lufthavne.

SAS- og CPH-landet Danmark er i den tredje gruppe, som ikke ønsker for drakoniske konsekvenser til skade for tilgængeligheden. Samtidig skal medlemslandene have indflydelse på EU-kommissionens beslutning om foranstaltninger.

Det indgår i forhandlingsmandatet, at Ole Birk Olesen ”lægger vægt på, at foranstaltningerne ikke kan få alvorlige, negative konsekvenser for tredjelandes luftfartsselskabers betjening af danske lufthavne og dermed danske borgere og dansk erhvervsliv”.

– Københavns lufthavn er meget vigtigt knudepunkt for Danmark, hvor vi har stor glæde af mange ruter. Hvis vi skal gribe ind over for et selskab, skal det være på et dokumenteret grundlag og fordi der i EU-systemet rejses mistanke, sagde Ole Birk Olesen.

Sandkasseselskaber
EU-ordfører Peter Hummelgaard Thomsen (S), som er valgt på Amager, berigede europaudvalget med begrebet ‘sandkasseselskaber’, som er jargonen i lufthavnen for sådanne statskapitalistiske selskaber.

– Man skal ikke være så bekymret for, om det fører til dyrere billetpriser. Dengang med Ryanair-sagen udregnede Cowi, at Ryanair snildt kunne overenskomstdække alle sine ansatte for en merpris på 36 kroner på billetterne. Hensyn til arbejdsvilkår må også gerne indgå, sagde Peter Hummelgaard Thomsen om social dumping i luften.

Social dumping nævnes ikke som illoyal praksis, som der kan skrides ind overfor, kritiserede Henning Hyllested.

Henning Hyllested beklagede, at man ikke vil bruge Ryanair-dommen mod tredjelandsselskaber, for så stiller man stadig EU-selskaber dårligere i konkurrencen.

Social dumping håndteres ikke i dette forslag om økonomisk favorisering af selskaber (statsstøtte), men bl.a. i luftfartsaftaler, replicerede Ole Birk Olesen afvisende.

Lastbilforslag med tre imod
Et mindretal bestående af Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF vendte tommelfingeren ned for forslaget om udlejning af lastbiler. Det vil øge mængden af lastbiler, som politiet vil udse til cabotagekontrol, idet danske vognmænd kan leje udenlandske trækkere og anhængere uden fører. 

– Det er svært at se det gavnlige for Danmark, sagde EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF) om sit nej. (Dj/110518)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.