Tomgang om EU’s VE-mål

Lilleholt: VE-politik fastlægges i kommende mandat

Af Claus Djørup
Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil først fremlægge regeringens politik angående EU’s VE’s 2030-mål, når det bulgarske EU-formandskab indleder forhandlingerne om andelen af vedvarende energi.

Lars Chr. Lilleholt forsøgte forgæves at overtale energiordfører Søren Egge Rasmussen (EL) til at udskyde samrådet torsdag 3. maj om VE-målsætningen, eftersom besvarelsen ville blive holdt på et overordnet plan med tre velkendte principper:
1) Et ambitiøst mål for VE
2) Målene skal være realistiske
3) Alle lande skal yde deres rimelige bidrag til målopfyldelsen

De konkrete svar gives i forhandlingsoplægget, når regeringen søger mandat i hvad han betegner som ”den nærmeste fremtid.”

Det kunne være i forbindelse med et europaudvalgsmøde den 1. eller 22. juni forud for energi- og miljøministerrådsmøder.

Højere end 27 %
EU’s nuværende mål fra 2014 er 27 % vedvarende energi i 2030 af det samlede energibehov (ikke kun elektricitet).

Danmark kan støtte et højere mål end 27 %, men Danmark stod relativt alene med det synspunkt på ministerrådsmødet i december, fastslog Lars Chr. Lilleholt.

Til sammenligning er regeringens nationale mål mindst 50 % af energiforbruget skal være VE i 2030.

Større samfundsøkonomisk gevinst med 34 %
Rapporten fra IRENA (VE-modstykket til IEA) ”Renewable Energy Prospects for the European Union” den 21. februar vil betyde besparelser på årligt 155 milliarder kroner på EU-niveau ved at hæve målsætningen til 34 procent, anførte Søren Egge Rasmussen i sit samrådsspørgsmål om at hæve EU-målet til mindst 34 %.

Et sådant højere EU-mål oversættes til 58 % for Danmark, som altså er en samfundsøkonomisk fordel, påpegede han.

Lilleholt replicerede med glæde over, at en høj VE-andel er omkostningseffektiv mulig.

EU- og klimaordfører Rasmus Nordqvist (AL) og Søren Egge Rasmussen undrede sig over, at Danmark ikke er med i den klimaambitiøse syvlandegruppe med bl.a. Sverige, Frankrig og Holland.

Foreløbigt, snævert mandat i december
Lars Chr. Lilleholt fik med hiv og sving mandat til et nyt VE-direktivforslag godkendt i europaudvalget fredag 15. december.

Han skulle foreløbig arbejde for at hæve EU’s VE-mål til 30 procent og ikke kun “op til 30 procent”. Flertallet bestod alene af regeringen S og R.

Det knap halve time lange samråd (torsdag 3. maj) blev holdt på den første dag med tekniske gennemgange i skatte- og energiministerierne for alle ordførere om regeringens energiudspil samt en time efter offentliggørelsen af det socialdemokratiske klima-, energi- natur- og miljøudspil. (Dj/060518)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.