Tre partier udløser folkeafstemning om EU-patentdomstolen

Af Claus Djørup
Regeringens lovforslag i næste folketingssamling om dansk deltagelse i EU-patentdomstolen indebærer suverænitetsoverdragelse og skal behandles efter grundlovens § 20 om fem sjettedeles flertal, konkluderer Justitsministeriet som forventet.

Dansk Folkeparti (22), Enhedslisten (12) og Liberal Alliance (9) med i alt 43 mandater kræver, at lovforslaget om EU-patentaftalen sendes til folkeafstemning. 30 mandater er nok blandt de 179 folketingsmedlemmer. Liberal Alliance siger tilmed ja til ratifikationen, men ønsker alligevel en folkeafstemning.

– Der er noget principielt i, at Danmark afgiver suverænitet. Lige så snart det er et princip om afgivelse af suverænitet, så er det også principielt for os, at vi skal spørge danskerne, uanset at sagen ikke er særlig folkelig, siger EU-ordfører Pia Adelsteen (DF).

– Enhedslisten er imod indholdet og vil selvfølgelig anbefale et nej ved en folkeafstemning. Regeringen har afvist alle vores ændringsforslag og forslag til at sikre, at vi ikke så en udvidelse af patenter f.eks. på softwareområdet, siger EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL).

I december 2012 åbnede han for et ja til at afstå suverænitet, hvis det er til et positivt formål. Indholdet er afgørende for os, sagde Nikolaj Villumsen dengang, og det signal opfangede regeringen åbenbart ikke. Det ville heller ikke være tilstrækkeligt, når de to andre partier råder tilsammen over 31 mandater.

Liberal Alliance vil anbefale et ja ved folkeafstemningen, bekræfter EU-ordfører Merete Riisager (LA) i en pressemeddelelse, hvor hun forklarer partiets opslutning til en folkeafstemning: – Danskerne har for alt lidt indflydelse på EU-spørgsmål. Det er ironisk, at vi kan få en folkeafstemning om patentdomstolen, men at regeringen nægtede at udskrive en folkeafstemning om finanspagten, der er langt mere vidtrækkende.

HELLE THORNING-SCHMIDT: ARBEJDSPLADSER
Den åbenbare konsekvens er en folkeafstemning, hvis det fornødne flertal ikke kan findes, fastslår statsminister Helle Thorning-Schmidt (S).

Helle Thorning-Schmidt – håber at undgå en folke-afstemning om EU-patentdomstolen. Foto: Fagpressen.eu

– Regeringen vil arbejde for at få fem sjettedeles flertal til denne aftale. Regeringen mener, at dansk deltagelse – med alle de tekniske spørgsmål, som det indebærer – er et spørgsmål, som de folkevalgte i folketinget bør tage ansvar at kunne afklare netop i folketinget, erklærede Helle Thorning-Schmidt på sit ugentlige pressemøde tirsdag 7. maj.

– Jeg håber selvfølgelig, at partierne vil være med til at tage ansvar for det fælles patent og på den måde give bedre forhold for virksomheder og dermed også arbejdspladser herhjemme, fortsatte statsministeren.

– Vi håber virkelig ikke, at det skal lægges ud til en folkeafstemning. Det er et spørgsmål, som har en karakter, som gør, at de folkevalgte selv bør påtage sig ansvaret for det og at vi ikke skal belemre danskerne med det ved en folkeafstemning, svarede statsministeren på et opfølgende spørgsmål.

Helle Thorning-Schmidt afparerede spørgsmålet om folkeafstemningen i givet fald skal holdes sammen med en forbeholdsafstemning.

UNDERVEJS I TO ÅR
EU-enhedspatentet og EU-patentdomstolen etableres i et såkaldt forstærket samarbejde, fordi Spanien og Italien ikke vil acceptere, at kun engelsk, tysk og fransk bliver officielle patentsprog.

Skiftende ministre har det seneste par år varslet, at EU-patentdomstolen vil betyde suverænitetsoverdragelse, om end det har været med forbehold for Justitsministeriets endelige vurdering af det endnu ikke vedtagne forslag.

Daværende økonomi- og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) varslede 27. maj 2011 i europaudvalget, at patentdomstolen omfattes af grundlovens § 20, når beføjelsen til at bedømme almindelige europæiske patenters gyldighed flyttes fra de nationale domstole til en fælles domstol.

Den vurdering gentog Ole Sohn et år senere: ”Aftaleudkastet indebærer, at kompetencen vedrørende afgørelse af retstvister vedrørende europæiske patenter (EPO-patenter) valideret i Danmark i langt de fleste tilfælde formelt set overføres fra danske domstole til den fælles europæiske patentdomstol. Da aftaleudkastet således indebærer afgivelse af suverænitet, vil dansk ratifikation kræve anvendelse af proceduren i grundlovens § 20, idet en endelig § 20 vurdering først foretages når aftalen er færdigforhandlet.” (Dj/070513)

www Justitsministeriets § 20-notat:
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2013/Notat_patentdomstol.pdf

Comments are closed.