Damanaki varsler sildekrig

Det kan blive ganske alvorligt for Færøerne, siger Mette Gjerskov
Af Claus Djørup
Fiskerikommissær Maria Damanakis trussel om handelssanktioner over for Færøerne stjal opmærksomheden i europaudvalget fredag 19. april.

Processen mod beslutning om sildesanktioner vil blive nøje fulgt af den danske regering for at sikre, at alle principper og regler overholdes. Danmark vil tillige yde retsbistand til Færøerne.

– Fra dansk side anses iværksættelse af sanktioner som absolut sidste option, når alle andre muligheder er udtømte. Det kan blive rigtig alvorligt. Vi har ikke set noget papir endnu, så vi aner ikke omfanget af det forslag, der kan komme, understregede fødevareminister Mette Gjerskov (S) i europaudvalget.

Fire dage før meddelte den græske kommissær i EU-parlamentets plenum, at EU-kommissionen er i gang med at tage sanktionsinstrumentet i brug over for Færøerne på grund af striden om sildekvoter. Det skete i parlamentets spørgetime i Strasbourg mandag 15. april, hvor ingen dansker tog eller fik ordet. Det forsøgte europaudvalgsmedlemmer samt minister at råde bod på.

FÆRØERNE FÅR EN MÅNED TIL AT SVARE
Sanktionerne kunne strække sig fra importrestriktioner for den specifikke fiskeart – atlantoskandisk sild – og tilknyttede arter til begrænsninger i brug af EU-havne og køb af fartøjer, opridsede Mette Gjerskov.

Inden iværksættelse af sanktioner skal kommissionen notificere Færøerne, som har en måned til at svare. Derefter kan kommissionen fremlægge et forslag i en komitéprocedure.

– Komitésagen vil selvfølgelig blive forelagt folketingets europaudvalg, hvis vi kommer dertil, lovede Mette Gjerskov.

DOBBELTMORALSK
Maria Damanaki forholder sig passiv i striden med Island og Færøerne om makrelkvoter, fordi EU og Norge tilsammen fisker cirka fem procent over det bæredygtige niveau. Striden om sildekvoter gælder derimod kun Færøerne.

– Det ene sted lader man sagen dø, fordi EU overfisker, mens påstanden er, at Færøerne overfisker sild. Det er dobbeltmoralsk at sige pyt, når det er os selv, men når andre gør det … sagde Pia Adelsteen (DF).

– Betyder sanktioner, at man f.eks. ikke kan købe færøsk fangede sild i Danmark? Det er mærkeligt at have et rigsfællesskab med Færøerne og så sidde i Danmark og være med til at lave sanktioner mod dem, fortsatte Pia Adelsteen.

SANKTIONER SKAL OVERHOLDE INTERNATIONAL RET
– Sanktionerne skal være proportionale, fastslog Mette Gjerskov. Danmark vil spørge, om man har gjort alt for at finde en forhandlingsløsning og undgå sanktioner.

Handelsinstrumentet kan ikke iværksættes, hvis man ikke har gjort alt for at undgå sanktioner. Kommer man dertil, skal det sikres, at forslaget er proportionalt og i overensstemmelse med international ret.

– Vi vil protestere, hvis det ikke er det. Vi har også lovet at bistå Færøerne, hvis det bliver en WTO-sag, erklærede Mette Gjerskov.

FÆRØERNE FØRER RISIKOFYLDT POLITIK
Landsstyremanden for fiskerianliggender, Jacob Vestergaard (Folkeflokken), meddelte den 26. marts, at den færøske kvote for nordhavssild for 2013 skal være 17 procent af den samlede ICES-anbefaling. Det er en 3,33-dobling.

Forinden foregik der et forhandlingsforløb, hvor Mette Gjerskov nøjes med at konstatere, at parterne er uenige om, hvem der forlod forhandlingsbordet.

– Man ligger i makrelkrig, og så vælger Færøerne derudover at tage silden med. Det er risikabelt. Sanktionsinstrumentet ligger der jo. Det ved Færøerne og vælger alligevel at tage dette skridt. Det kan gå hen og blive ganske alvorligt for Færøerne, pointerede Mette Gjerskov.

Bestandens størrelse er for nedadgående, og det vil fortætte de kommende år, oplyser hun.

Lagmand Kaj Leo Johannesen (Sambandspartiet) har ifølge den færøske rtv-station Kringvarp ingen planer om at gøre noget ved sildekonflikten før EU-kommissionen henvender sig. (200413)

Comments are closed.