Snus splitter EU-partier – flertal imod regeringens tobaksmandat


Af Claus Djørup
Snus er en af de sjældne sager, som splitter EU-aftalepartierne. Regeringen røg ind i et sjældent nederlag i europaudvalget onsdag 8. maj, da sundhedsminister Astrid Krag (SF) blev nægtet tidligmandat af alle ikke-regeringspartierne til forhandlingerne om et nyt tobaksvaredirektiv.

Stine Brix: Det er afgørende, at regeringen lægger afgørende vægt på fortsat at kunne sælge snus. Foto: Fagpressen.eu

Astrid Krag fastholdt sin mandatstrategi og afviste at ændre forhandlingsposition, så der kunne lægges ”afgørende” vægt på bevarelse af snus og mentolcigaretter, som bl.a. EU-ordfører Lene Espersen (K) og sundhedsordfører Stine Brix (EL) kræver. Regeringen vil nøjes med at lægge vægt på uden det foranstillede ’afgørende’.

– Regeringen har valgt ikke at lægge afgørende vægt på snus og mentolcigaretter, fordi vi i forhandlingsoplægget har udpeget de vigtigste danske prioriteter. Med velberådet hu lægger vi ikke afgørende vægt på nogle af prioriteterne, erklærede Astrid Krag.

Så blev sundhedsministeren sendt af sted, men dog uden et påtvunget mandat fra de fem partier – Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti.

TRADITIONELT PRODUKT SOLGT I JURIDISK VILDFARELSE
Mentolcigaretter er blevet et centralt emne, fordi EU-kommissionen gerne vil forbyde dem. Imidlertid siges halvdelen af cigaretforbruget i Polen at være med mentolsmag, og et forbud frygtes at føre til øget sortbørshandel.

Snus – en svensk mærkesag – har været solgt i Danmark i den seneste snes år på grund af en vildfarelse, indrømmer regeringen, efter at EU-kommissionen lagde op til en traktatkrænkelsessag.

Sådan ser flertallet uden om regeringen ikke på det. Lene Espersen vil gerne sparke sundhedsministeren og embedsmændene på et kæmpe stykke argumentarbejde og et politisk rugbrødsarbejde for at få overbevist de øvrige lande om, at man kan vedblive med at sælge snus i Danmark, fordi det er et traditionelt produkt.

Astrid Krag er såmænd ikke uenig i, at forbuddet mod snus bør fjernes herhjemme: – Det bør være op til medlemslandene selv at beslutte, om de ønsker at tillade snus, der i mange tilfælde er et nicheprodukt, som anvendes af en lille del af befolkningen og typisk kun i visse medlemslande.

SUNDHEDSMINISTEREN FOR OG IMOD SNUS
Imidlertid vil sundhedsministeren ikke diskutere ud fra den præmis, at salg af løs snus er i overensstemmelse med gældende EU-regler: – Regeringen har klaret tilkendegivet, at salg af løs snus er EU-stridigt.

Hun ønsker heller ikke at bruge megen forhandlingskapital på at lovliggøre snus: – Spørgsmålet om snus er efter regeringens opfattelse en problemstilling, hvor der kan argumenteres for og imod. Regeringen har noteret sig, at Sundhedsstyrelsen oplyser, at brug af snus er forbundet med øget sygdomsrisiko, at snus er kræftfremkaldende og afhængighedsskabende.

ANDRE, LIGESTILLEDE PRIORITETER
– Det er afgørende for regeringen at få størst mulig indflydelse i forhandlingerne. Vi risikerer at sætte vore andre prioriteter på spil, ikke mindst de øvrige røgfri produkter, som risikerer at komme i klemme, forklarede Astrid Krag.

Regeringen mener, at røgfri tobaksvarer skal undtages fra et aromaforbud.

Blandt de danske prioriteter er tillige europæisk regulering af brugen af tilsætningsstoffer i tobaksvarer, indberetninger fra producenter til kommissionen om ingredienser og emissioner samt at direktivet kun omfatter tobaksvarer, dvs. at nikotinholdige produkter ikke omfattes.

FOLKETINGSFLERTALS SNUSBESKED TIL BARROSO: VEND SKRÅEN
Regeringen og de øvrige partier er enige om, at direktivforslagets mange beføjelser til kommissionen skal luges ud og granskes et for et.

Derimod siger mindretallet – altså regeringen – god for, at nærhedsprincippet er overholdt.

Det er flertallet ikke med på. Her er den snusfornuftige besked til kommissionsformand José Manuel Barroso så at sige, at han skal vende skråen en ekstra gang. (Dj/110513)

www
Politikernotat: http://www.euo.dk/upload/application/pdf/8bf59d6c/201207886.pdf
Europaudvalgets indstillinger til EU-kommissionen: http://www.ft.dk/samling/20121/kommissionsforslag/kom(2012)0788/spm/8/svar/1044977/1237046.pdf
Udenrigsministeriets notits om traktatkrænkelsessagen: http://www.euo.dk/upload/application/pdf/e9ff732b/201207889.pdf

Comments are closed.