Hver anden bilejer pålægges ekstra syn i EU-forslag

Siim Kallas foreslår hyppigere og kvalitetssikrede bilsyn

Af Claus Djørup, 06jun2012
EU-kommissionen foreslår en stramning af de periodiske bilsyn, som indfører étårige syn for personbiler og mindre varebiler over seks år. Det betyder ekstra 800.000 syn herhjemme, hvilket ifølge kommissionens skøn koster bilejerne cirka 335 millioner kroner.

Samtidig kommer motorcykler, scootere og knallerter med i EU’s synsdirektiver.

Synspakken vil redde 1200 menneskeliv om året og give 36.000 færre færdselsulykker i hele EU, lyder transportkommissær Siim Kallas begrundelse for at fremrykke det tredje syn med et år. Det første syn foretages fortsat efter fire år, og det næste besøg i en synshal er to år senere. Den såkaldte 4-2-2- model strammes til 4-2-1.

Det typiske for EU-landene er 4-2-2 (som Danmark). Til sammenligning har Storbritannien, Østrig og Sverige 3-2-1, mens Tyskland og Finland har 3-2-2. Ungarn har 4-3-2-2.

TEKNISKE STANDARDER
Det store kraftspring er på den tekniske side. EU-kommissionen vil indføre standarder for testudstyr og testmetoder for bilkategorierne op til 3,5 ton, og de ligger formentlig på tysk niveau. Tillige stilles krav om uddannelse og kvalifikationer for at udføre bilsyn, der peger mod skabelsen af et europæisk synsmarked.

Kilometertællerens visning skrives ned ved hvert syn. Det er første skridt mod et senere forslag om et europæisk kontrolsystem af km-tællere, der skal imødegå manipulation ved handler med bl.a. importerede brugtvogne. Denne database – eller adgang til nationale databaser – vil tillige åbne for anerkendelse af synskontrolattester i hele EU.

Endelig indføres regler for risikobaserede synsrazziaer af biler under 3500 kg med tilhørende belønningssystem. Erhvervskøretøjer stilles en lempeligere behandling i udsigt ved vejsiden, hvis de har en god synshistorie.

SIIM KALLAS VÆLGER ALLIGEVEL AT BELASTE BILISTER
Så sent som den 18. juni afviste den estiske kommissær under sit besøg i København den nu foreslåede stramning, som var lækket til dagbladet ”Financial Times Deutschland”.

– Vi har forskellige diskussioner, men intet er besluttet. Vi ønsker ikke at øge byrden for vore egne befolkninger. Der er begrænsede ressourcer, og jeg tror ikke, at der kommer en kraftig udvidelse af de periodiske syn, sagde Siim Kallas til Motormagasinet.

Over halvdelen af Danmarks eksisterende personbilpark på 2,2 millioner personbiler omfattes af forslaget. Gennemsnitsalderen for danske personbiler er 9,3 år.

Bilsynspakken skal nu behandles af ministerrådet og EU-parlamentet. (Dj/060712)

Comments are closed.