Mandater til jobportal, sundhedsprogram og pandemihåndtering

Nej-partier: Jobformidling er ikke en EU-opgave 

Af Claus Djørup

De fem EU-venlige partier er alene om at bære mandatet til en EU-jobportal igennem folketinget. De tre EU-skeptiske partier sagde nej, da social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) fik forhandlingsmandat i europaudvalget torsdag 14. juni til forordningsforslaget om et EU-program for social udvikling og innovation.

Tre eksisterende programmer/instrumenter/akser samles i én forordning. Det drejer sig om 1) ”Progress”, der drejer sig om koordinering mellem medlemslandenes beskæftigelses- og socialpolitiske indsats i form af pilotprojekter og konferencer, 2) ”Eures” (EURopean Employment Services) med til informations-, rådgivnings- og vejledningstjenester og en jobmobilitetsportal samt 3) mikrokreditordningen (som ikke anvendes i Danmark).

– Det er en underlig jobportal, og det virker malplaceret med en politikkoordinering på dette område, meddelte EU-ordfører Pia Adelsteen (DF).

– Enhedslisten er imod at give EU flere redskaber til at overvåge landene, og pengene kunne bruges bedre til at skabe arbejdspladser i Danmark, sagde EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL).

– Jeg har svært ved at se, at det er en EU-opgave at videreformidle bartenderjob på Sunny Beach, sagde EU-ordfører Merete Riisager (LA).

– Det er meget mere end det. Eures er et netværk af de offentlige arbejdsformidlinger i Europa (EU, Kroatien, Norge, Island og Liechtenstein og Schweiz), og 800 mennesker arbejder i netværket, som har en speciel uddannelse i international rekruttering, replicerede Karen Hækkerup.

– Hvis man er nyuddannet sygeplejerske og kan få hjælp til et job i Tyskland eller Norge, er det godt at lave en infrastruktur, så det er overskueligt at gå til, sluttede Karen Hækkerup.

 

To sundhedsmandater til vækst og sikkerhed

Liberal Alliance tegnede sig for fleste nej-afgivelser på mødet, da Merete Riisager som den eneste vendte tommelfingeren ned til sundhedsminister Astrid Krags (SF) mandat til det syvårige handlingsprogram ”Sundhed for vækst”.

Alle sagde ja til dagens tredie mandat, der vedrører alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler/sundhedssikkerhed, der bygger på erfaringerne fra de seneste folkesundhedskriser såsom A/H1N1-pandemien i 2009, vulkanaskeskyen i 2010 og E.coli-udbruddet i 2011. (Dj/170612)


Eftertryk kun efter indhentet tilladelse. Artikelbestilling:

Claus Djørup, Fagpressebureauet, Christiansborg

 

 

Comments are closed.