Sundhedsunionspakke uden union

Tre mandater om styrkelse af EU’s sundhedsberedskab – dansk interesse for det kommende sundhedskriseagentur HERA

Af Claus Djørup
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) balancerer på en knivsæg mellem national kompetence og europæisk samarbejde, når EU’s sundhedsministre tirsdag (15. juni) drøfter EU-kommissionens udspil til en sundhedspakke.

– Mange lande sekventerer kun en-to procent af positive prøver – tester meget lidt og sekventerer nærmest ingen. Det betyder, at deres data er nærmest ubrugelige i forhold til at vide, hvad der er af varianter rundt i Europa, erklærede Magnus Heunicke.

Dette til trods er hans pointe, at det skal være op til landene selv at beslutte omfanget af sekventering. Det skal de ikke pålægges af EU, så Magnus Heunicke foretrækker fortsat appellere og forklare sine ministerkolleger fornuften i mere sekventering.

Ved forelæggelsen i europaudvalget torsdag 10. juni støttede alle partier bortset fra Enhedslisten og Nye Borgerlige (Liberal Alliance og Alternativet er ikke repræsenteret i udvalget) forhandlingspositionerne vedrørende styrkelse af de eksisterende EU-agenturer – lægemiddelagenturet EMA i Amsterdam og sygdomskontrolagenturet ECDC i Stockholm – samt indsatsen mod alvorlige sundhedsfarer, der skal styres af et nyt beredskabs- eller sundhedskriseagentur HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority).

National sundhedskompetence er ikke udfordret
EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) krævede en skarpere afstandtagen i forhandlingsmandatet til, at EU kunne få overnational kompetence vedrørende pandemiberedskab og -håndtering. Videre frygter Enhedslisten, at sundhedspakken medfører, at sundhedsudgifterne stikker af.

Magnus Heunicke afviste at skærpe vægtningerne i mandatet, fordi Danmark ikke er udfordret på disse punkter. Han forsikrede, at EU ikke vil kunne pålægge eller forbyde lokale nedlukninger eller tilsvarende.

Videre indføres der ikke en pligt for medlemslandene til at indrette beredskabsplaner, som følger anbefalinger fra ECDC eller EU-kommissionen.

– Vi er opmærksomme på, at dette styrkede samarbejde ikke må gribe ind i medlemslandenes kompetencer på sundhedsområdet. Vi vil have mere samarbejde, men vi vil ikke fjerne handlemuligheden for os, svarede Magnus Heunicke.

Det er så at sige en sundhedspakkeunion uden union. Medlemslandene skal bevarer ansvaret for det nationale beredskab og konkrete sundhedskriseinitiativer. Eksempelvis skal anbefalinger fra det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme ECDC være ikke-bindende, og de nationale databeskyttelsesregler skal respekteres.

Det kommer ikke bag på kommissionen. EU-parlamentsmedlem Pernille Weiss (K) udtrykte det således direkte henvendt til kommissionen i EP’s debat om EU-rammer for koronapas den 28. april: – Lad nu være med at sige, I så har brug for mere magt. Det får I ikke!

Venstre: ECDC bruges for dårligt
– Det er ikke imponerende, hvad ECDC laver i dag. Derfor har de brug for at få mere ind under deres hat for at være effektive, bemærkede Kim Valentin (V), der ønsker både mere internationalt samarbejde og beskyttelse af den nationale kompetence på sundhedsområdet.

Venstre har udarbejdet en politik på dette område i otte punkter som forslag til dansk indspark til at være mere ambitiøs såvel nationalt som internationalt:
1) Etablere af en ny mekanisme til fælles styring af lagre
2) ECDC i Stockholm styrkes
3) Økonomisk og personalemæssig opgradering hos EMA
4) Flere penge til produktion og fælles indkøb af værneudstyr og respiratorer
5) EU skal deltage i rammerne for en europæisk produktion af vaccine, test og udstyr
6) Styrke beredskabsmekanismen („civil protection“)
7) Flere midler til Horizon-samarbejdet (forskning)
8) Udvikling af digitale metoder til opsporing og inddæmning af smitte

De blev umiddelbart modtaget positivt af Magnus Heunicke.

Danmark lægger nok billet ind på HERA
HERA (Health Emergency Preparedness and Response Authority) blev oprindeligt lanceret af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen som et europæisk BARDA.

BARDA er akronym for USA’s „biomedical advanced research and development Authority”, som blev etableret i 2006

HERA er tiltænkt opgaven med at koordinere udvikling, produktion, indkøb og lageropbygning af kritiske forsyninger såsom medicin, vacciner, diagnostisk udstyr og værnemidler, hvor EU-landene blev fanget på det forkerte ben ved pandemiens begyndelse.

Siden har bl.a. Ulla Tørnæs (V) gjort opmærksom på, at sundhedskriseagenturet udmærket kunne placeres i Danmark, nu da EMA gik til Holland frem for Ørestaden.

Det fik også en plads i Venstres finanslovudspil for 2021: “Venstre ønsker (…), at der udarbejdes en handleplan for, at Danmark bliver værtsland for det foreslåede nye EU-agentur for biomedicinsk avanceret forskning og udvikling. En placering af agenturet i Danmark vil styrke den i forvejen stærke, danske erhvervsklynge indenfor life science. Det vil være en gevinst for både Danmark og EU.”

En fjerde sag på sundhedsministerrådsmødet 15. juni handler netop om adgangen til medicinsk udstyr og lægemidler, som det kommende agentur HERA skal varetage. Det sigter bl.a. på uopfyldte medicinske behov, udvikling af nye lægemidler, bekæmpelse af antimikrobiel resistens (AMR) og kræft.

Kombivaccinationer
Det femte punkt er koronasituationen. Magnus Heunicke er særlig opmærksom på, at kombinationsforløb anerkendes. Danskere med de EMA-godkendte Astrazeneca som 1. stik og Pfizer eller Moderna som andet stik ikke behandles anderledes ved indrejse f.eks. til Grækenland end andre, der er vaccineret med EMA-godkendte vacciner fra alene én producent.

EU-forordningen om det digitale koronapas blev underskrevet af formandslandet Portugal, EU-parlamentet og EU-kommissionen mandag 14. juni. Sagens folkelige betydning afspejles i, at de tre underskrivere var Portugals premierminister António Costa, EP’s formand David Sassoli and EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen.

Det digitale koronapas træder i kraft den 1. juli og gælder 12 måneder. 13 lande er tyvstartet med udstedelsen. (Dj/150621)

Efterskrift
De musikalske ungdoms- og barndomserindringer fra 1970’erne, der indgik i europaudvalgets debat, drejer sig om:
AC/DC: Highway to Hell
Led Zeppelin: Stairway to Heaven 

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.