Stor ståhej for ukorrekt præfix

Sådan scores politisk point på fjernelse af en EU-stridig regel. (Skærmdump: Fagpressen.eu)

Tilbagebetaling til landmænd er ikke overimplementering

Af Claus Djørup
Ordet “overimplementering” er på kort tid blevet så indarbejdet i Miljø- og Fødevareministeriet, at medarbejdere og selv ministeren er blind for variationer i forbindelse med “implementering”.

En pressemeddelelse om fejlimplementering af EU’s strafregler for overtrædelse af nitratdirektivet var nemlig blevet til overimplementering.

Derfor indkaldte miljø- og fødevareordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) til et samråd i miljø- og fødevareudvalget onsdag 3. februar.

Det samråd kunne være sparet, hvis pressemeddelelsen den 28. august 2015 om tilbagebetaling til 46 landmænd af uretmæssig trukket landbrugsstøtte i perioden 2005-14 havde været formuleret på en umisforståelig måde.

- Jeg vil lægge mig fladt ned og sige, at jeg nok er kommet lidt hurtigt hen over pressemeddelelsen og sjusket lidt. Der burde rettelig havde stået fejlimplementering, indrømmede Eva Kjer Hansen.

- Ministeren skal passe på med at skrive overimplementering i sine pressemeddelelser, for så er vi nogen der tænker “here we go again”, kvitterede Lisbeth Bech Poulsen med et smil.

Fejlrettelse maskeret som politisk nybrud
SF’s miljøordfører er på vagt over for Venstreministerens “korstog mod overimplementering”, fordi det kan føre til ringere miljøregler.

Den pågældende pressemeddelelse fra 28. august 2015 lugtede da også af en nytiltrådt ministers imødekommenhed over landbruget.

“Eva Kjer fjerner særkrav til landmænd. Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen fjerner nu et eksempel på overimplementering, så danske landmænd på linje med landmænd i andre lande udelukkende får træk i landbrugsstøtten, når EU-reglerne kræver det,” udbasuneres det i overskrift og underoverskrift.

I virkeligheden drejede det sig om retssikkerhed og fjernelse af 10 års fejladministration, fremgår det af Eva Kjer Hansens redegørelse.

Jagter flere fejlimplementeringer
Flere regler er muligvis koblet fejlagtigt til krydsoverensstemmelse, mens andre kan komme til. Det er ved at blive gennemgået grundigt i ministeriet, oplyste Eva Kjer Hansen.

Der gives stadig bøde for overtrædelse af de pågældende regler vedrørende bl.a. ammoniakfordampning. Det er et spørgsmål om sanktionssystemet og ikke om regler, fastslog Eva Kjer Hansen.

De pågældende sanktioner står i en forordning og skal nøje følges, så der kan ikke blive tale om såkaldt overimplementering. Overopfyldelse kan ske i forbindelse med direktiver ved udformning af de nationale regler. (Dj/050216)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.