Dansker med i EU-parlamentets VW-granskning

Særligt undersøgelsesudvalg får et år til at aflevere rapport med anbefalinger

Af Claus Djørup /Motor-magasinet
Christel Schaldemose (S) er blandt de 45 medlemmer af EU-parlamentets undersøgelsesudvalg om bilemissioner i bilindustrien, som blev nedsat i sidste uge.

Udvalget kaldet EMSI (“Emission Measurements in the Automotive Sector”) har særlige kompetencer til at indkalde regeringer og bilfabrikker osv. Til udspørgning. Ifølge Christel Schaldemose er det svært at bedømme, i hvilket omfang det vil blive brugt. Det afhænger af aftaler og opbakning.

– Der er masser af politik i det. Det er simpelt hen for tidligt at sige noget om, hvad resultat bliver, men udvalget skal ikke bruges til at gøre det ulovlige lovligt, siger det danske EU-parlamentsmedlem.

Hun er overbevist om, at mange rundt i verden vil følge det europæiske udvalgs arbejde.

Udvalget er så bredt sammensat, at det udtynder de store billandes indflydelse. 21 af de 28 medlemslande er repræsenteret. Der er seks franskmænd, fem tyskere og fire italienere.

Midtvejsrapport til sommer
Udvalget skal aflevere en midtvejsrapport om et halvt år. Den endelige rapport med anbefalinger skrives om et år vedrørende autoindustriens overtrædelser af EU-reglerne for testning af bilers udstødning.

Udvalget vil tillige undersøge, om EU-landene og EU-kommissionen har begået fejl i håndhævelsen af EU-standarder.

Nuværende bilpark
Christel Schaldemose mener, at udvalget ikke kan undgå at diskutere RDE (Real Driving Emissions, udstødning i virkelig kørsel), som skal udformes og gennemføres de kommende år.

– Jeg håber, at vi også forholder os til den nuværende bilpark, for ellers går der lang tid, før vi kan sige til de europæiske forbrugere, at nu beskytter vi både miljøet og deres sundhed, siger Christel Schaldemose.

Hun kan se en lille dansk erhvervsinteresse i sagen, nemlig for en virksomhed, der producerer filtre til lastbiler og dieseldrevne personbiler.

– Det vil indgå i undersøgelsesudvalgets overvejelser og forhåbentlig også anbefalinger, hvis udvalget afdækker, at der er metoder til reduktion af udledningen fra den eksisterende bilpark, oplsyser Christel Schaldemose.

SF imod nationale tests
SF’s EU-parlamentsmedlem, Margrete Auken (De Grønne), fraråder Enhedslistens forslag om nationale tests. Hun støtter Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens (V) initiativ med fokus på ibrugtagne biler, når ministerrådet diskuterer bilemissioner og VW-skandalen (se Motor-magasinet nr. 3).

– Min umiddelbare reaktion vil være, at det ikke er klogt. Vi skal følge indstillingen fra EU-parlamentet om at følge EU-kommissionens gamle forslag. Man må ikke lave noget, der bremser hele processen, siger Margrete Auken.

EU-parlamentet i vetohumør
Onsdag 3. februar nedstemmer EU-parlamentet muligvis de 28 EU-landes beslutning om, at ved afprøvninger kan dieselbiler udlede 110 procent mere NOx end den nuværende grænseværdi og temmelig mere i frostgrader. Den tilladte overskridelsen nedsættes til 50 procent i 2021.

En del parlamentarikere er ophidsede over, at en politisk beslutning om bilemissioner er taget i en teknisk komité den 28. oktober sidste år.

Et veto fra EU-parlamentet vil forlænge indførelsen af de nye testmetoder, advarer den polske EU-kommissær med ansvar for det indre marked, Elżbieta Bieńkowska.

Hun slår på, at de nuværende faktiske NOx-udstødninger ligger langt over forslagets grænse for overskridelser.

Christel Schaldemose opfordrer kommissæren til at fremsætte et nyt forslag, der ikke indeholder et NOx-smuthul til skade for sundheden.

Elżbieta Bieńkowska besøger København den 26. februar.

Fem påstande
EMSI skal undersøge fem påstande:
1) EU-kommissionen har ikke overholdt sin forpligtelse til at overvåge de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling.
2) Kommissionen og medlemsstaternes myndigheder har ikke truffet passende og effektive foranstaltninger med henblik på at føre tilsyn med håndhævelsen og håndhæve det udtrykkelige forbud mod manipulationsanordninger,
3) Kommissionen ikke i tide indførte prøvninger, der afspejler de faktiske kørselsforhold,
4) Medlemsstaterne ikke har fastsat bestemmelser om effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner mod fabrikanter ved overtrædelse af bestemmelserne.
5) Kommissionen og medlemsstaterne havde beviser for brugen af manipulationsmekanismer, inden skandalen kom frem den 18. september 2015. (020216)

Artiklen er oprindeligt bragt i Motor-magasinet

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.