Venstre: Dansk kulteknologi bedre end kulmoratorium

Et kulmoratorium vil være utroværdigt, når kul er en del af energiforsyningen en tid endnu, mener V-regeringen. Foto: Fagpressen.eu

S: Det handler om at begrænse efterspørgslen

Af Claus Djørup
Socialdemokratiet og partierne i blå blok afviser Enhedslistens forslag om, at Danmark tilslutter sig et globalt stop for åbning af nye kulminer og udvidelse af eksisterende kulminer.

Alternativet, Det radikale Venstre og SF støtter forslaget, som er en udmøntning af østaten Kiribatsis opfordring med specialt øje til et kæmpe mineprojekt i australien i et område, der er helligt for aboriginerne.

Det handler om at begrænse efterspørgslen og arbejde for, at kuludvinding og andre fossile brændsler ikke subsidieres, erklærede Lea Wermelin (S) ved førstebehandlingen torsdag 11. februar af Maria Reumert Gjerdings (EL) beslutningsforslag om et kulmoratorium.

Det er ikke realistisk med et forbud, det er utroværdigt når Danmark bruger kul i energiproduktionen trods den igangværende grønne omstilling, og det mere realistisk og effektfuldt at påvirke efterspørgslen på kul end at påvirke udbuddet, understregede energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

– Kunne vi bare få de kulkraftværker, som opføres i Kina og i Indien og andre steder, til at anvende den danske teknologi, så var meget løst i forhold til at sikre, at vi ikke når en temperaturstigning på 2 grader, fortsatte Lilleholt.

– Man bliver nødt til også at fokusere på udbuddet. Vi står på en brændende platform, og vi har så kort tid til at sikre effektive reduktioner i det globale drivhusgasudslip, svarede Maria Reumert Gjerding.

Thomas Danielsen (V) frygter, at tilslutning til moratoriet ville øge presset for at begrænse brugen af andre fossile brændstoffer som olie og gas: – Måden at begrænse brugen af kul på er ikke ved at begrænse udbuddet. Det er at understøtte en mere energieffektiv udnyttelse af kullet.

– Det er ikke en forudsætning for at nå de målsætninger, der ligger i Parisaftalen, at man ikke åbner nye kulminer, sagde Mikkel Dencker (DF).

Jonas Dahl (SF) ønsker skifergas koblet til diskussionen om fossile brændsler, der bør blive i jorden. (Dj/150216)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.