Staten taber retssag om epilepsiregel

Dansk Folkeparti kræver genoptagelse af samtlige kørekortsafslag i epilepsisager

EU’s epilepsiregel bringer lastbilchauffører i klemme, hvis de tager epilepsimedicin. 3F vandt den første retssag om frataget kørekort. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
Samtlige sager med afslag om erhvervskørekort til chauffører med en epilepsidiagnose skal genoptages, kræver trafikordfører Kim G. Christiansen (DF).

Det sker i en reaktion på en byretsdom 3. juli, som efterlader Justitsministeriet og Rigspolitiet som tabere.

Kravet er indbygget i to spørgsmål til justitsminister Karen Hækkerup (S).

Hvis det står til Kim G. Christiansen, vil hun ændre sagsbehandlingen af ansøgninger om fornyelse af erhvervskørekort samt ansøgninger om dispensation fra reglerne på området fra erhvervschauffører, der tager medicin mod epilepsi, men har været anfaldsfri i mindst 10 år.

En gruppe erhvervschauffører kan pludselig ikke få fornyet kørekortet på grund af nye EU-regler, der trådte i kraft 1. januar 2012. Herefter kræves 10 år uden anfald og uden indtagelse af epilepsimedicin for fornyelse af det store kørekort.

Dom over dårlig forvaltning

Byretsdommen handler imidlertid ikke om EU-direktivets rimelighed eller manglende overgangsordning, men om god eller snarere dårlig forvaltning.

Sagen var anlagt af 3F’s transportgruppe mod Justitsministeriet på vegne af en chauffør, som har været anfaldsfri i over 30 år og kørt som chauffør i 22 år samt overholdt den minimale medicinering til punkt og prikke.

Rigspolitiet forsømte at indhente de nødvendige oplysninger om sagsøger, og der er henvist til en bekendtgørelse, hvor epilepsi defineres som en tilstand med mindst to anfald inden for fem år. Afgørelsen lider derfor af væsentlige mangler. Ergo er afgørelsen ugyldig, konkluderer byretsdommeren.

Folketinget vidste intet – bordet fanger
Det er kommet bag på alle på Christiansborg, for den konsekvensen for epilepsimedicinerede chauffører blev ikke nævnt i europa- og retsudvalgene eller folketingssalen under diskussioner om de to direktivforslag vedrørende erhvervelse af kørekort.

De nye EU-regler giver ikke mulighed for en overgangsordning, har justitsminister Karen Hækkerup fastslået i offentlige udvalgsmøder foranlediget af bl.a. Kim G. Christiansen og retsudvalgsformand Karina Lorentzen (SF).

De to sidstnævnte mener, at det er urimeligt, at en chauffør fra den ene dag til den anden fratages retten til rat og job på grund af EU-reglen om, at en lastbilchauffør skal have klaret sig uden medicinsk behandling i 10 år.

Kim G. Christiansen har foreslået en indkøringsfase på 10 år, så de berørte chauffører, der tager epilepsimedicin, kan nå at indstille sig på EU-stramningen. Det afviser justitsministeren med argumentet, at det gør man ikke i sager om færdselssikkerhed.

– Det er hul i hovedet at fratage folk deres levebrød, når de har kørt anfaldsfri i mange år – så kommer der nogle EU-regler, som med et trylleslag gør dem uegnede til at køre lastbil. Det har jeg meget svært ved at forstå, udtalte Karina Lorentzen til Transportmagasinet efter et samråd i retsudvalget 24. april.

Kim G. Christiansen: Regeringen vil bare ikke
Justitsministeriet vil ikke bruge kræfter på at finde ud af, hvor mange chauffører rammes af den ny regel, selv om flere ordførere har foreslået, at ministeriet i det mindste ringede rundt til politikredsene for at få et fingerpeg om politistationernes erfaringer i denne type sager.

– Jeg vil have svar på mine spørgsmål, og så er jeg ligeglad med hvor mange ressourcer rigspolitiet skal bruge på det. Man er så EU-tro, at man læner sig op ad det 3. kørekortsdirektiv og siger, at man ikke kan dispensere, men det kan man. Justitsministeren har åbenbart ikke opdaget den massive EU-kritik, som afspejler sig i resultatet ved EU-parlamentsvalget, siger Kim G. Christiansen.

Gælder kun lastbiler
Det er muligt at få dispensation helt ned til to års medicinfrihed herhjemme, hvis man får en god sundhedsfaglig prognose. Der er givet tre dispensationer, har justitsministeren tidligere oplyst.

Epilepsireglen gælder gruppe 2 (tunge køretøjer) og ikke gruppe 1 (mindre køretøjer). Karsten Nonbo (V), som er formand for Færdselssikkerhedskommissionen, bryder sig ikke om forskelsbehandlingen alt efter om man sidder bag rattet i en lastbil eller en personbil.

– Jeg tror, at en lastbilchauffør er dygtigere til at køre en lastbil end en personbilfører er til at køre personbil. Om en lastbil kører ind i en personbil eller en personbil kører ind i en lastbil – resultatet bliver det samme, sagde Karsten Nonbo til Transportmagasinet efter samrådet i april. (Dj/130714)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.