Solfængere foretrækker billige lån fremfor langsom statsstøtte (Opdateret)

Soludvikler: Fast netafgift hæmmer smidige varmelagre

Af Claus Djørup
Heliac producerer en ny type solfangere med brændeglas, der både producerer strøm og og varmt vand op 300 grader, der lagres i sten. Det er et ligesom et gammeldags dampkraftværk, hvor VE – sol eller overskudsstrøm – erstatter kul og olie.

Firmaets adm. dir. Henrik Pranov og driftsdirektør Lars Wiggers Hyldgaard opsøgte Folketingets energiudvalg den 2. februar for at gøre opmærksom på regler, regulativer og forudsætninger, som ”i dag ikke passer med virkeligheden”. Et eksempel er Energistyrelsen, der regner med konstante strømpriser fra nu til 2050.

De har fire ønsker til politikerne:
1) Energinets tarifering omlægges fra fast pris til trængsel
2) Billige lån EU-statsstøtte
3) Teknologikataloget udvides med fleksible solvarmeløsninger
4) Ekspropriation til VE

Trængselstarif ville udjævne spidslast
Heliac ønsker, at Energinets faste nettarif ændres til en belastningsbestemt tarif i lighed med distributionsselskaberne.

Tariffen gælder uanset om der er masser af plads eller fuld udnyttelse af højspændingsnettet. Følgelig ville det være billigere at udvide nettet, hvis forbrug flyttes fra spids- til lavbelastning.

– Det ville yderligere fremme denne form for grøn omstilling, hvor man kigger på lagring af energi, anfører Henrik Pranov.

Et kraftigt elnet, mange store vindmølleparker og store udlandsforbindelser og så varmepumper er ikke den eneste måde at lave grøn omstilling på.

Stenvarmelager i Hørsholm
– Vi vil vise, at der er nogle lokale, mere rationelle løsninger på den grønne omstilling, siger Henrik Pranov.

Heliac har adresse i Nivå og samarbejdet med affaldsselskabet Norfors’ kraftvarmeværk i Hørsholm om varmelagerprojektet ”Rock Store”, der støttes af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP).

Mellem Nivå og Norfors ligger Kokkedal Nord, som er et kludetæppe af fjernvarme- og individuelt varmeforsyning. Heliac kigger på forsyning af ikke-fjernvarmeområder, hvis man kunne spare nedlægning af nye rør ved at udnytte det lokale fjernvarmeværks distributionsrør.

Udfordringen for Norfors er at skaffe ny produktionskapacitet, hvis nye fjernvarmekunder skal kobles på, påpeger Henrik Pranov.

Alternativ til varmepumper
Heliac-konceptet med høj- eller lavtemperaturlagre er et alternativ til varmepumper uden lager. Varmepumpen skal køre, når der er behov for varme og ikke nødvendigvis når strømmen er billig, fremhæver han.

Prisen ligger på eller lidt under gennemsnittet af øvrige fjernvarmesystemer, altså billigere end en N-gas- eller varmepumpeløsninger, oplyser de to direktører.

– Det understøtter elnettet, fordi varmepumper kører, når det er koldt, og vi kører, når der er eloverskud, understreger Lars Wiggers Hyldgaard.

Solfangerne skal stå på jord og kan ikke sættes på tag af sikkerhedsmæssige årsager. Der kræves ca. 5 ha til 500 huse, hvis sol leverer en femtedel af varmen og resten elektrificeres. Solceller kræver det dobbelte, lyder svaret om arealbeslaglæggelsen.

Hurtige lån bedre end langsom statsstøtte
– Vi er mere interesserede i billige lån end statsstøtte. Der er ikke solgt noget i Europa i 2022, uden at det fik ‘big time’ statsstøtte. Det skævvrider det hele, siger Lars Wiggers Hyldgaard i en kommentar til EU-kommissionsformand Ursula von der Leyens grønne statsstøtteinitiativ den 1. februar.

Det tager også tid at søge støttepuljer, tilføjer Henrik Pranov. Processen kan tage år, og i de år vil alle de kunder, der overvejer at investere, udskyde beslutningen indtil de er sikre på at få støtte.

Man skulle støtte teknologirisikoen med statsgaranterede lån snarere end støtte til anlæg, opfordrer Henrik Pranov.

Teknologikatalog
Konceptet egner sig både til tung og let industri, bekræfter Lars Wiggers Hyldgaard.

Firmaet vil gerne have produktet eller metoden blåstemplet ved at blive optaget i Energistyrelsens og Energinets teknologikatalog, der indeholder oplysninger om teknik, økonomi og miljø.

Det er samme nationale teknologikatalog og model, som Det Internationale Energiagentur (IEA) trækker på til brug for globale energiscenarier, hvilket betyder at Heliacs teknologi heller ikke med i IEA´s analyser, fremgår det af foretrædeanmodningen.

Solvarmeteknologiens øgede fleksibilitet og storskala-VE-teknologier bør indgå i bl.a. Klimarådets analyser af regeringens klimaindsats, mener Heliac.

VE-ekspropriation
Endelig ønsker Heliac-ledelsen, at VE ligestilles med kritisk infrastruktur, så ekspropriation kunne tages i brug, fordi det er kritisk at lave den grønne omstilling både for klimaet og sikkerhedspolitisk.

Det handler om adgang til jord på rimelige markedsvilkår.

– Mange landmænd vil ikke af med jorden, fordi de tænker, at det bliver byudviklingsområde om tyve år. Det ville de måske være mere villige til at forhandle om, hvis de vidste, at der skal bygges, og det skal bygges nu, slutter Henrik Pranov.

I foretrædet fik de to direktører spørgsmålet, hvorfor hele landet ikke er plastret til med de særlige solfangere, når det er så god en løsning?

– Vi er lige gået i gang, og store anlægsprojekter tager tid, når der er godkendelser i både kommuner og stat.

Der står 144 paneler på DTU Science Park i Hørsholm.

Energiudvalget har bedt klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) om en kommentar til Heliacs foretræde. Ministersvaret kan forventes primo marts. (Dj/050223)

OPDATERING
Kommentaren fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard er indløbet til energiudvalget, og det er en kold douce.

Heliac-teknologien er på Teknologikatalogets supplerende bruttoliste med teknologier, som løbende overvejes at blive inddraget i forbindelse med opdateringer af kataloget, oplyser han.

Heliac’s teknologi er ”hidtil vurderet at være for umoden, ligesom teknologiens tekniske og økonomiske egenskaber fremstår for udokumenterede til, at denne teknologi er blevet prioriteret over andre teknologier i arbejdet med Teknologikatalogerne.”

Lars Aagaard slutter dog med en opmuntring. ”Udviklingen af ny teknologi baseret på vedvarende energi er velkommen, og oplysningerne fra Heliac tyder på, at denne nye type solfangere kan blive et værdifuldt bidrag i den grønne omstilling i Danmark og ikke mindst globalt.”

Heliac ærgrer sig over svaret, men arbejder videre og påregner at indsende flere data til Energistyrelsen til foråret. (Dj/210223)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.