Skrotbranchen overset i høring om skrotning af bilsæder


Miljøstyrelsen undlod at høre Dansk Autogenbrug om nye EU-regler, der vil koste shredderbranchen mindst 100 kroner per bil fra før 2004, skriver Motormagasinet

Af Claus Djørup (Omarbejdet artikel fra Motormagasinet 8. april 2013)
Forslaget om særskilt behandling af bilsæder fra før 2004 kommer som et lyn fra en klar himmel for Dansk Autogenbrug, hvor direktør Børge Madsen ikke har hørt om det. Miljøstyrelsen har ellers præsenteret det for Dansk Industri, Dansk Affaldsforening og Det økologiske Råd.

– Det er for dårligt, at Miljøstyrelsen ikke spørger branchen, siger Børge Madsen. Han kritiserer styrelsen for at overse hele branchen, hvor hverken Dansk Autogenbrug, beslægtede brancher eller Håndværksrådet har modtaget materialet under Miljøstyrelsens høring.

FARLIG MILJØGIFT
Forslaget vedrørende særlig farlige kemikalier, de såkaldte POP’er (persistente organiske miljøgifte) var til høring i miljøspecialudvalget, hvor bl.a. Dansk Industri og Dansk Erhverv er repræsenteret. Landene stemte om det ved skriftlig komitéprocedure i påsken.

Børge Madsen vurderer, at det vil fordyre miljøbehandling af biler fra før 2004 med mindst 100 kroner, fordi man skal særbehandle tetra- og pentabromdiphenylether, der har været anvendt som flammehæmmere i skumpolstring i biler.

– Man må kunne finde ud af, hvilken branche et forslag berører og hvem man skal spørge. Det hjælper ikke at spørge en tømrer om, hvordan man piller sæder ud af en bil eller autoophuggere om tagsten skal være røde eller blå, fortsætter Børge Madsen.

Han får ofte forslag til udtalelse fra forskellige ministerier, som ikke er relevant for autoophuggere. Derfor undrer det ham så meget mere, at Miljøstyrelsen ikke kunne finde frem til Dansk Autogenbrug.

MILJØSTYRELSEN MELDER HUS FORBI
”De normale EU-høringsprocedurer blev fulgt ved behandlingen af ændringsforslaget,” fastholder Miljøstyrelsen over for Motormagasinet.

”Vi finder det naturligvis beklageligt, hvis en interesseret part ikke har haft lejlighed til at blive hørt. Alle organisationer har mulighed for at blive del af Miljø-Specialudvalget. Dette kan ske ved en henvendelse til Miljøministeriets Departement,” lyder beskeden fra styrelsen.

– Vi kan da ikke bare melde os til alt, lyder Børge Madsens reaktion.

Han vil kontakte Miljøstyrelsen og måske andre myndigheder for at være sikker på, at DAG får lov at deltage i relevante høringer i fremtiden. (Dj/100413)

Comments are closed.