Risiko for trafik med tomme fly

Skeptisk mandat til strammere fordeling af lufthavnspladser

Af Claus Djørup
EU-kommissionen tager for lidt hensyn til den koronaplagede luftfartsindustri, når den foreslår højere tærskel for bevarelse af start- og landingstilladelser i travle lufthavne, de såkaldte ‘slots’. Risikoen er flyvninger med tomme fly blot for at bevare de værdifulde slots.

Det mener transportminister Benny Engelbrecht (S), som har bred opbakning i europaudvalget til sin forhandlingsposition angående en forlængelse af de midlertidige, koronabetingede undtagelser fra forordningen om slots.

Den holdning bygger i vid udstrækning på enigheden mellem luftfartselskaber, lufthavne og slotskoordinatorer om, at ubrugte slots kan returneres uden at miste fortrinsretten til dem i den næste sæson.

Benny Engelbrecht går efter en pragmatisk løsning, der ligger så nær den gældende suspension af slotsudnyttelsen som muligt, for alternativet er ophør af undtagelser og dermed risiko for passagertomme flyvninger.

Bred skepsis over for kommissionsbeføjelser
Dansk Folkeparti og Enhedslisten voterede nej ved mandatgivningen fredag 15. januar på grund af EU-kommissionens ønske om beføjelser til at udstede delegerede retsakter (bekendtgørelser), dvs. udstede regler på egen hånd inden for forordningens rammer.

Benny Engelbrecht er også imod delegerede retsakter, men hans første prioritet er en forlængelse af undtagelser frem for at risikere, at direktivet genindføres med fuld styrke midt under koronakrisen.

Skæringsdato 27. marts
Frem til den 27. marts bibeholder luftfartsselskaberne de tildelte slots, selv om der kun flyves i begrænset omfang eller slet ikke. Herefter skal flyselskaberne udnytte deres slots mindst 40 procent, hvis det står til kommissionen, altså en delvis genindførelse af ”use it or lose it”-reglen (anvend eller give afkald). I normale tider er kravet 80 pct. udnyttelse.

Videre skal 80 % udnyttelse gælde nytildelte slots.

Rundt i luftfartbranchen rystes på hovederne, som det kan læses i politikernotatet. Her citereres fra en aktørs høringssvar: ”Sommeren S21 består som bekendt af 31 uger, hvorfor 40 % vil kræve 13 ugers flyvning, for at sikre sig den fornødne historik! (Grandfather’s rights). Hvordan påtænker man sig dette effektueret …”

Lange udsigter til normalisering
– Forslaget er klart imod en grøn løsning og oven i købet imod lufthavnsbranchen selv, konkluderede Søren Bo Søndergaard (EL). Han undrer sig over, hvilke interesserer egentlig står bag kommissionens forslag.

EU- og transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF) betvivler, at der overhovedet er passagergrundlag til luftfartsbranchens eget forslag, når luftfartsselskaberne forventer at være tilbage på førkoronaniveau tidligst i 2023.

– Den danske regering ser noget pessimistisk på de kortere udsigter til en normalisering i luftfartsbranchen. Selv når der ikke måtte være rejserestriktioner, vil der være en psykologi blandt verdens befolkning om, at det at rejse på tværs af grænser næppe er det mest trygge aktuelt, replicerede eller istemte Benny Engelbrecht.

DF: Suspension bør forlænges
– Vi havde foretrukket ligesom regeringen, at suspensionen var blevet forlænget, sagde Alex Ahrendtsen (DF), som voterede nej i modstand mod beføjelsen – ”delegationen” – til kommissionen, selv om udløbet er ændret fra 2024 til 2023.

– Kommissionens udformning vil øge klimakrisen, pointerede Søren Bo Søndergaard og medgav et dilemma, nemlig at det bliver værre ved en tilbagevenden til forordningen. Derfor støtter Enhedslisten transportministerens fleksible linje til sagens substans.

Alligevel blev det et nej-votum fra Enhedslisten på grund af principiel modstand mod de delegerede retsakter.

Det handler om biologi
EU-parlamentet er imod delegationen, og ministerrådets juridiske tjeneste har tilkendegivet, at kommissionens forslag går for langt, oplyste Benny Engelbrecht.

Han undlader dog at lægge afgørende vægt på dette elementet, fordi risikoen er en tilbagevenden den 27. marts til slotsreglerne fra før koronakrisen.

Benny Engelbrecht kom til kort i et svar til Jan E. Jørgensen (V) om prognose for flyvninger til sommer: – Det handler om biologi, hvordan virusset spreder sig og hvordan vi får vaccineret. Vi kan alle håbe på, at der ikke dukker en mutation op, som er immun over for de vacciner, vi kender nu.

Søren Bo Søndergaard fik det sidste ord: – Jeg indrømmer, at det er en kompliceret situation, hvor det er svært at gøre det rigtige. (Dj/170121)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.