Radikal mistillid til transport-kommissæren

Jens Rohde på europaudvalgets videoskærme under diskussionen om risikoen for misbrug af Covid-19-betingede EU-fristforlængelser. (Skærmdump)

Mandat til covidfrister for kørekort, chaufførbeviser og bilsyn

Af Claus Djørup
Gamle, politiske gnidninger i EU-parlamentets liberale gruppe mellem danskeren Jens Rohde og rumæneren Adina Vălean blussede op i europaudvalget torsdag 7. maj. Konsekvensen var nej fra Det radikale Venstre til regeringens forhandlingsmandat til en regulatorisk nødhjælpspakke til transportsektoren.

Adina Vălean er efter et skifte til den kristendemokratiske gruppe blevet Rumæniens EU-kommissær med ansvar for transport. Jens Rohde frygter, at hun vil godkende hver en ansøgning om en forlængelse af fritagelse for bilsyn fra lande, som vil misbruge koronasituationen til at underminere mobilitetspakken om ordnede forhold i den grænseoverskridende vejgodstransport.

Derfor krævede han i lighed med bl.a. Søren Bo Søndergaard (EL), at nye tilladelser skal godkendes i ministerrådet og ikke kun af EU-kommissionen.

– Jeg har ikke helt tillid til, at Adina Vălean ikke bare giver disse tilladelser. Det er så afgørende med presset navnlig fra østeuropæiske lande, at vi får hånd i hanke med hvad der kommer til at ske, for ellers er jeg bange, at forlængelserne starter en ond cirkel, der eroderer det system, som vi har brugt enorme kræfter på at bygge op cm for cm gennem de sidste fem år, erklærede Jens Rohde med tak for 3F’s konstruktive hjælp.

– 10 år i europaparlamentet og en finanskrise har lært mig, hvordan lande aktivt forsøger at bruge kriser til at skabe særregler for sig selv – protektionisme og underminere det fælles regelsæt. Man kan ikke veksle menneskeliv fra en koronakrise til vores veje. Vi kender alle de brodne kar, og jeg deler til fulde 3F’s bekymring, sluttede Jens Rohde med henvisning til fagforbundets høringssvar.

S, V, K, SF og løsgænger bag mandatet
Han voterede nej i lighed med Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, fordi transportminister Benny Engelbrecht ikke vil binde sig til i givet fald at stemme nej til hele Covid-19-forslaget, der handler om midlertidige dispensationer for fornyelse af certifikater, licenser og autorisationer for perioden 1. marts–31. August 2020.

S, V, K, SF og eksalternativisten Rasmus Nordqvist støttede mandatet – to tredjedele folketingsflertal. Liberal Alliance og Alternativet er ikke repræsenteret i udvalget.

Jan E. Jørgensen (V) signalerede, at for Venstres skyld måtte regeringen gerne imødekomme ønsket om at bevæge sig fra ”lægge vægt på” til at ”lægge afgørende vægt på”, at yderligere forlængelser skal forelægges ministerrådet og dispensation fra syn bliver valgfri.

Det ignorerede Benny Engelbrecht, da regeringen under alle omstændigheder vil stemme ja. Hans fokus er at sikre, at det bliver frivilligt for medlemslandene, om frister for periodiske syn skal udskydes til ultimo august.

Fristforlængelse vil ramme synshallers indtægter
Udskydelse af fristen for periodiske syn kan medføre, at synsvirksomheder mister deres indtægtsgrundlag i et halvt år. Det vil Benny Engelbrecht ikke være med til, når de har opretholdt arbejdet under koronaviruskrisen med iagttagelse af anbefalingerne om afstand, afspritning og undgå personlig kontakt.

Derfor er det et kernepunkt for transportministeren, at det bliver valgfrit for medlemslandene, om fristen for bilsyn skal udskydes.

Videre ønsker at indføjet en forpligtelse for chaufføren til at bevise for, at ansøgning er indgivet om fornyelse eller erstatning af førerkort til tachografen.

En række frister er forlænget med den udtrykkelige besked til vognmænd og chauffører, at det kun gælder for kørsel i Danmark. EU-forslagets vedtagelse vil betyde, at et i princip forældet dansk kørekort eller uddannelsesbevis accepteres ved en vejsidekontrol i andre EU-lande.

Usædvanligt parløb
Søren Bo Søndergaard (EL) formulerede tre betingelser for at støtte mandatet, som Jens Rohde gjorde til sine i et usædvanligt europapolitisk parløb.

For det første skal regeringen lægge afgørende vægt på, at dispensationerne ikke svække kontrollen. Det afmonterede Benny Engelbrecht ved at forsikre, at der ikke er tale om mindre kontrol.

For det andet skulle regeringen lægge afgørende vægt på, at dispensationer ud over de seks måneder skal tages op i ministerrådet og ikke klares ved en godkendelse af EU-kommissionen, fordi enkelte lande ser en konkurrencefordel i det. Det afviste Benny Engelbrecht at binde sig til, da det ville indsnævre hans manøvrerum.

For det tredje skal regeringen lægge afgørende vægt på, at fristforlængelse for syn af biler bliver valgfrit. Her ville Benny Engelbrecht som sagt un ”lægge vægt på” valgfriheden, som han regner med at få igennem.

Ingen undtagelse for ulovlige tachografer
– Jeg er bekymret for, hvordan det vil påvirke arbejdsbetingelser og sikkerhed på vejene, begrundede Morten Messerschmidt (DF) sit nej.

– Der er intet i forslaget vedrørende kørehviletidsregler, fastslog Benny Engelbrecht.

Der er en force majeure-regel i kørehviletidsforordningen, som Danmark benyttede lige efter koronavirusudbruddet til at dispensere midlertidigt for det lange weekendhvil.

Det er ulovligt at køre med en defekt tachograf, selv om den har forlænget synsfristen på et autoriseret værksted, understregede transportministeren.

Havne, luftfart, jernbaner
Der er tre øvrige elementer i regelhjælpepakken, der på engelsk benævnes ”Relief Package”.

Det andet forslag er mulighed for havnerabatter, hvilket ikke bliver aktuelt i Danmark.

Det tredje forslag handler om luftfart herunder ‘ground handling’. Luftfartsmyndighederne kan undlade at udstede midlertidige licenser til nødlidende luftfartsselskaber, som kan beholde deres permanente licenser, hvis flysikkerheden ikke kompromitteres og en rekonstruktion af de enkelte selskaber er realistisk. Flyveforbud behøver ikke EU-kommissionens godkendelse i perioden.

Det fjerde forslag er tre måneders udskydelse af gennemførelsen af 4. jernbanepakke, som dog alligevel gennemføres inden den oprindelige frist i Danmark. (Dj/080520)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.