Europaudvalget vil bevare åbne døre under interregnum

Et rutinemøde i europaudvalget her med transportminister Magnus Heunicke – rutinen afbrydes og dørene lukkes i de to første uger efter valget. Foto: Fagpressen.eu

Tværpolitisk udvalgsbrev til statsministeren om EU-tomrum efter folketingsvalg

Af Claus Djørup
Europaudvalget forsøger at sikre den sædvanlige offentlighed i det interregnum, der opstår efter folketingsvalget, hvor forhandlingsmandater besluttes i uformelle møder i Statsministeriet.

Europaudvalgets formand Eva Kjer Hansen (V) sendte fredag 17. april et brev til statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) med opfordring til at sørge for åbenhed om de møder om den daglige EU-politik, der holdes i Statsministeriet med partierne i perioden mellem folketingsvalget og det nyvalgte folketings godkendelse af sig selv og nedsættelse af udvalg.

Det er opfølgning på et tilsvarende brev 12. september 2011 fra daværende europaudvalgsformand Anne-Marie Meldgaard (S) til daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Hængeparti i åbenhedsaftale
Opfordringen dengang sigtede til det næstfølgende valg, som afholdes senest 14. september i år. Imidlertid skylder stats- og udenrigsministerierne stadig svar.

– Vi har fået afdækket, at regeringen aldrig har svaret på det brev fra min tidligere kollega, Anne-Marie Meldgaard, så vi (udvalget, red.) har besluttet at kræve et svar fra regeringen på, om vi ikke godt kan have åbne møder i den periode, siger Eva Kjer Hansen til Fagpressebureauet.

– Møderne foregår ovre i Statsministeriet bag lukkede døre. Vi har ligesom glemt at få den proces fulgt op i forhold til, at vi har besluttet at holde møder for åbne døre i europaudvalget, siger Eva Kjer Hansen.

Samtlige EU-ordførere står ligesom dengang bag udvalgsformandens opfordring. Dengang var det V, S, DF, SF, K, R og EL, og i dag skal tilføjes LA.

Meldgaards advarsel mod præcedens
Dateringen af 2011-brevet – tre dage før folketingsvalget – fortæller, at europaudvalget fortsætter arbejdet uanset valgkamp og regeringsforhandlinger. EU’s kalender for ministerrådsmøder og topmøder tager ikke hensyn til nationale valg i de 28 medlemslande.

”Valget på torsdag er kun det andet valg siden der blev indført åbenhed omkring europaudvalget. Derfor er det vigtigt for mig at få den åbenhed nu, inden der går for mange år og lukkede møder bliver præcedens,” sagde Anne-Marie Meldgaard som en af sine sidste formandshandlinger den 12. september (hun genopstillede ikke).

Folketingets administration kan deltage
Europaudvalget sikrede sig dog større indseende med møderne i de to ugers interimsperiode efter hvert folketingsvalg.

Folketingets administration – i praksis nok europaudvalgets udvalgssekretariat – får lov at sidde med i det lukkede møde i Statsministeriet, hvor regeringen og partilederne i den folketingsløse periode afgør holdningerne i EU-sager forud for de respektive ministerrådsmøder.

Den imødekommelse forbedrer europaudvalgets kontinuitet, fordi medarbejderen kan skrive et mere fyldigt referat end det, som Statsministeriet eller Udenrigsministeriet laver, skrev Fagpressebureauet dengang.

Det er tilfældigt, hvilke ministerrådsmøder og forhandlingsmandater, der flyttes over i Statsministeriet til et eller flere substitutmøder. De ville være behandlet i åbne europaudvalgsmøder, hvis det ikke var for de forfatningsretlige formalia, hvor europaudvalget opløses ved folketingsvalget og ikke eksisterer, før det ny folketing samles og nedsætter et nyt europaudvalg.

Lene Espersen: Støder sammen med regeringsforhandlinger
Rent praktisk er det bare at åbne døren og stille flere stole op i mødelokalet og sænde for tv-kameraet, som Statsministeriet anvender pressemøder. Man kunne også bruge europaudvalgets mødeværelse. Så enkelt er det åbenbart ikke.

Daværende udenrigsminister Lene Espersen (K) brød sig ikke om en situation, hvor der holdes et åbent møde om EU-sager samtidig med regeringsforhandlinger. Hun frygtede, at et åbent møde ville blive misbrugt til markeringer, der egentlig ikke vedrører EU-sagerne.

– Vi skal også huske på, at vi meget vel er i en situation, hvor der uden for dette lokale foregår vanskelige forhandlinger imellem de politiske partier. Derfor skal man være varsom med hvilken procedure man begiver sig ind på, erklærede Lene Espersen i europaudvalget 9. september 2011.

– Det er fint, at det holdes i Statsministeriet, men hvorfor skal det være lukket? Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke kan holde disse møder åbne, replicerede Lone Dybkjær (R), som ikke genopstillede.

Svend Auken begrænsede interimsmandatgivninger i 2007
Der har været to folketingsvalg siden indførelsen af europaudvalgets åbne møder i 2006.

Efter 2007-valget lagde regeringen op til ni mandatgivninger i perioden med et lammet folketinget. Det blev skåret ned til ét angående forsikring af skibspassagerer, som blev klaret på et ad hoc-møde i Statsministeriet 16. november før nedsættelsen af europaudvalget.

– Vores almindelige regel er, at vi ikke giver mandater, når det ikke er strengt nødvendigt, når europaudvalget ikke er konstitueret. Vi underskriver ikke blankocheck nu, før vi kender regeringen. Kun det, der er strengt nødvendigt, vil vi sige ja til, erklærede EU-ordfører Svend Auken (S) et par dage efter folketingsvalget 13. november 2007.

En uge senere 23. november 2007 orienterede videnskabsminister Helge Sander (V) i Statsministeriet om EU-kommissær Viviane Redings forslag til en revision af EU’s telelovgivning.

Schengenmandat i 2011
Fire dage efter folketingsvalget i 2011 fik fungerende justitsminister Lars Barfoed (K) flertal for mandatet til at indlemme Bulgarien og Rumænien i Schengensamarbejdet.

Det skete på et lukket ad hoc-møde i Statsministeriet 19. september under ledelse af fungerende udenrigsminister Lene Espersen (K). Dansk Folkeparti og Enhedslisten sagde nej. (Dj/190415)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.