Nøjere bogføring med svinemedicinering

Dansk ja til unødvendig stramning i danske stalde

Af Claus Djørup
Fødevareminister Dan Jørgensen (S) forsøger at undgå strengere dokumentation for brug af dyremedicin i svinebesætninger. Alligevel stemmer Danmark ja til et forslag i en EU-komité om ekstra oplysninger om anvendte veterinære lægemidler.

Der plejer at være et kvalificeret flertal for den slags forslag, og så kan Danmark lige så godt stemme ja i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (ScoFCAH) for at kunne påvirke udformningen, ræsonnerer den danske regering.

Dan Jørgensen vil – som det hedder i en orientering til fødevare- og europaudvalgene – “arbejde for, at den nuværende danske administration af reglerne kan bibeholdes”, fordi det ekstra medicinregnskab ikke vil give ekstra beskyttelse her i landet.

Forslaget indeholder en skabelon, som landmænd kan vælge at bruge, når de indsender fødevarekædeoplysninger til svineslagterier. Den delvis frivillige model er et middel til harmonisering af kravene til fødevarekædeoplysninger.

Skabelonen bliver obligatorisk ved grænseoverskridende transport, hvis man anvender TRACES (TRAde Control and Expert System), der er EU-kommissionens system for registrering af samhandel med levende dyr.

Besætningsejeren skal oplyse, hvilke lægemidler han eller hun har behandlet sine dyr med, hvornår de er behandlede, og hvornår tilbageholdelsesperioden udløber for det enkelte lægemiddel.

Denne detaljeringsgrad vil være en ekstra byrde for erhvervet, konstaterer regeringen.

Desuden opfylder den nuværende danske administration forordningens formål og giver samme beskyttelsesniveau som forslaget, tilføjes det i politikernotatet.

Landbrug & Fødevarer frygter, at den ny form for udveksling af slagtedyrinformation skaber tekniske hindringer for eksport. (Dj/070714)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.