Postsmøl gør 314 brevstemmer ugyldige i København

Indenrigsministeriet revurderer procedurer for brevstemmer

Af Claus Djørup
314 brevstemmer fra EU-parlamentsvalget og folkeafstemningen søndag 25. maj gik til spilde i Københavns Kommune, fordi de blev afleveret efter valget og ikke inden valghandlingens begyndelse.

Det blev en offentlig sag, fordi nogle af konvolutterne med brevstemmer blev afleveret i jopcenteret Nyropsgade 41-43 og ikke hos den rette kommunale myndighed i Nyropsgade 1.

Postbuddets fejltagelse gjorde såmænd ingen forskel, eftersom brevstemmer kun tælles med, når de afleveres inden valghandlingens begyndelse, fremgår det af svar fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) til Frank Aaen (EL) via folketingets valgprøvelsesudvalg.

Til gengæld sætter sagen gang i overvejelser om afgivelse af brevstemmer. I hvert fald erklærer indenrigsministeren, Margrethe Vestager, at tilrettelæggelsen af brevstemmeafgivningen og fristerne herfor vil indgå i ministeriets kommende evaluering af kommunal- og regionalvalget 2013.

Postvæsenet er ellers mobiliseret til at tage særligt hensyn til befordring af brevstemmer. Tre måneder inden valgdagen modtager Postdanmark en ministeriel anmodning om “at tage skridt til at sikre, at brevstemmer postbesørges uden forsinkelse”.

Fristen for at brevstemme var fredag 23. maj, altså to dage før valgdagen.

Det er generelt et problem, at fristen for at brevstemme er så tæt på selve valgdagen, idet alle brevstemmer erfaringsvis ikke når frem rettidigt, oplyser Københavns Kommune til indenrigsministeriet.

Det er ikke på grund af en administrativ fejl, at de omtalte brevstemmer ikke kunne indgå i valghandlingen, understreger Margrethe Vestager. (Dj/050714)

www Margrethe Vesteragers redegørelse om forsinkede brevstemmer

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.