Mattias Tesfaye skruer op for flygtningediplomati i Centralasien

Danmark afviser EU-fordeling af spontane flygtninge fra Afghanistan, men tilbyder masser af hjælp til afghanere i nærområder

Af Claus Djørup
Turkmenistan, Usbekistan, Tadsjikistan, Pakistan og Iran er lande, som vil få stor dansk og europæisk bevågenhed. De er Afghanistans nabolande, som i givet fald vil modtage EU-bistand til at huse afghanske flygtninge, så de ikke rejser videre til Europa.

Ministre fra Turkmenistan og Tadsjikistan deltog mandag i et møde med integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og kolleger fra Tyskland og Grækenland og de østrigske initiativtagere.

De to centralasiatiske lande er meget interesseret i at indlede et samarbejde med europæiske lande, oplyste Mattias Tesfaye i europaudvalget et par timer senere i europaudvalget mandag 30. august, mens det sidste amerikanske fly gjorde klar til take-off i Kabul.

Bistand og grænsekontrol skal holde afghanere i nærområdet
Her orienterede han om et hasteindkaldt møde i ministerrådet for justits- og integrationsministre (RIA) i Bryssel om Afghanistan og migration, der begynder kl. 12 tirsdag 31. august. Det ventes at slutte kl. 18 med erklæring, der ligger på linje med den danske regerings prioriteter.

Ministerrådsmødet handler i høj grad om at undgå et nyt 2015, hvor den syriske migrantstrøm fra 2012-13 til Tyrkiet og Jordan nåede EU’s grænser.

– Jeg vil slå til lyd for, at vi skal samle os om at få inddæmmet den situation, der er ved at opstå. Det er nødvendigt for at den humanitære krise ikke forværres yderligere og Europa ikke pludselig står i en ny flygtninge- og migrantkrise, erklærede Mattias Tesfaye.

Regeringen er rede til at forstærke den midlertidige grænsekontrol over for Tyskland og Sverige, og i modsætning til 2015 er lovgivning på plads om transportøransvar og ”nødbremsen”.

Sikre tålelige levevilkår på flygtningeruten
Mattias Tesfaye fornemmer, at mange EU-lande ligger på samme linje som Danmark.

– Særligt synes sikring af den tilstrækkelige kapacitet og de nødvendige ressourcer i nærområdet til at håndtere en eventuel strøm af flygtninge og irregulære immigranter at have fået markant større opmærksomhed fra medlemsstaterne – også i forhold til at sikre rimelige levevilkår i landene på ruten, så afghanere ikke føler sig tvunget til at rejse videre mod Europa, fortsatte den danske minister.

EU-kommissionen vil orientere ministerrådet om forhandlinger med den tyrkiske regering om afghanske flygtninge, men Mattias Tesfaye kendte ikke indholdet.

Så meget som muligt skal gå gennem EU, men det hindrer ikke Danmark i at tale med nærområdelande, understregede Mattias Tesfaye, der har et møde med Pakistans ambassadør til Danmark i sin kalender.

SF: Kvoteflytninge
EU-ordfører Anne V. Berthelsen (SF) istemte, at man skal undgå en ny 2015-situation, men Danmark bør anvende kvoteflygtningeordningen.

Imidlertid lægger Mattias Tesfaye ikke op til at ændre beslutningen om kvoteflygtninge i år.

K: Overfør projektpenge til nødhjælp
Katarina Ammitzbøll (K) påpegede, at Danmark hidtil har brugt næsten 500 mio. kr. på Afghanistan, og de penge kunne bruges til nødhjælp og indsats i nærområder.

Regeringen lægger da også op til at fortsætte den humanitære bistand til Afghanistan, hvis pengene ikke ryger i Talebans lommer.

R: Hold fast i civilsamfund
– Selv om der nu er et andet regime i Afghanistan, som man kun kan begræde, vil der stadig være mennesker, som med europæisk støtte til civilsamfundet kan påvirkes til at se en fremtid i Afghanistan, fremførte EU-ordfører Anne Sophie Callesen (R), som opfordrede til fortsat at støtte civilsamfundet og særligt lokale medier i Afghanistan.

EU-fordeling
I alt er 988 danske statsborgere, NGO’er, afghanske tolke og andre medarbejdere bl.a. i EU, FN og NATO evakueret til Danmark.

EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) rejste spørgsmål om EU-fordeling af de evakuerede afghanere. Her henviste Mattias til udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som kan forvente et spørgsmål fra europaudvalget.

Mattias Tesfaye afviser i øvrigt med sit eget ordvalg ”blankt” en EU-fordeling af flygtninge. Undtagelsen er evakuerede medarbejdere, som er udenrigsministerens ressort.

– Vi har en særlig forpligtelse for dem, som har været ansat (f.eks. på den danske ambassade), og som vi har et ønske om at evakuere. Vi afviser en obligatorisk fordeling af dem, som kommer hertil som spontane asylansøgere f.eks. fra Tyrkiet til Grækenland, siger Mattias Tesfaye til Fagpressebureauet.

Danmark med til de lande, der ”har udtalt sig kritisk over for EU-kommissionens og migrationskommissærens tilkendegivelser om yderligere sikre og lovlige adgangsveje til EU,” som det beskrives i politikernotatet.

Margrethe Vestager: Genoptagelse af bistand på betingelser til Taleban
EU-kommissionen koordinerer, at landene stiller ophold til rådighed for de mest truede grupper med kort varsel såsom menneskeretsaktivister, kunstnere, forfattere og journalister, oplyste EU-kommissær Margrethe Vestager den 25. august.

EU’s udviklingsbistand til Afghanistan fryses og bruge den til at få en række betingelser opfyldt frem for at omdirigere midlerne.

-Det er ikke gået i gang endnu, men noget af det, man kan overveje, er kvinders forhold i Afghanistan – adgang til uddannelse og arbejdsmarked, sagde Margrethe Vestager.

EU prøver at fastholde en tilstedeværelse i landet for at hjælpe så mange mennesker som muligt.

– UNHCR og andre FN-organisationer er stadig til stede i Afghanistan (25. august, red.), og det er vigtigt, at vi støtter deres arbejde, Alene inden for Afghanistans grænser er der tre millioner internt fordrevne. 80 procent er kvinder og børn, som har akut brug for hjælp, fortsatte kommissionens viceformand.

Migrationskommissæren er den svenske EU-kommissær Ylva Johansson, som er tidligere socialdemokratisk minister bl.a. for beskæftigelse og integration. (Dj/310821)

www
Udenrigsministeriets oversigt over evakuerede fra Afghanistan, 27. august
Integrationsministeriets politikernotat
Integrationsminister Mattias Tesfayes pressemeddelelse forud for ministerrådsmødet

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.