Markedsføringsregler for grøn kapitalisme

Europaudvalget har udskiftet plasticflaskevand med postevand som her ved finansminister Nicolai Wammens forelæggelse af kriterier for bæredygtige investeringer.

Mandat til klassifikationssystem for bæredygtige investeringer

Af Claus Djørup
Europæiske politikere er i gang med at opstille spilleregler for de grønne investeringer, som klimaaktivister kræver i New Yorks gader og FN-bygningen i forbindelse med FN’s generelsekretær António Guterres klimakonference mandag 23. september.

Europaudvalget gav fredag 20. september grønt lys for finansminister Nicolai Wammen (S) mandat til forslaget om betingelser og for at kalde en investering bæredygtig.

De stringente krav i EU-forslaget om et klassifikationssystem vil ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) ord give investorer og lokalpolitikere større sikkerhed for, at et projekt er bæredygtigt.

Danske pensionsmilliarder i New York
Dermed vil det hjælpe de danske pensionskasser, som netop har givet tilsagn om grønne investeringer for 350 milliarder kroner frem til 2030. Det skete i forbindelse med en konference i New York søndag 22. september.

Næstformand i Forsikring & Pension og administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, lancerede tilsagnet på en konference i New York søndag 22. september sammen med statsminister Mette Frederiksen (S).

Danmark ønsker bindende regler
EU-forslaget er det tredje ben i en pakke fra maj 2018, hvor de to første er længere fremme i processen. De handler om bæredygtige finansielle benchmarks for CO2-udledning og oplysningskrav til finansielle virksomheder. Pakken er også en del af udviklingen kapitalmarkedsunionen, som det hedder i politikernotatet.

Finansminister Nicolai Wammen lægger vægt på, at der bliver tale om bindende krav frem for vejledende. Otte partier støtter hans forhandlingsposition. Dansk Folkeparti og Enhedslisten sagde nej ved forelæggelsen i europaudvalget fredag 20. september.

– Ensartede definitioner af ”bæredygtig” på tværs af hele EU kan øge investeringsmulighederne for de investorer, der ønsker at investere bæredygtigt, forklarede Nicolai Wammen.

Kriterier
Bæredygtighed dækker ikke kun klima eller miljø. En økonomisk aktivitet er bæredygtig, hvis den bidrager til mindst et af seks kriterier uden at skade de øvrige kriterier:

1. bekæmpelse af klimaforandringer
2. tilpasning til klimaforandringer
3. bæredygtig brug og beskyttelse af vandressourcer
4. omstilling til cirkulær økonomi og genbrug samt forebyggelse af affald
5. forebyggelse og forhindring af forurening
6. beskyttelse og genoprettelse af biodiversitet og økosystemer

Desuden skal den økonomiske aktivitet efterleve et minimum af standarder for arbejdstager- og menneskerettigheder samt OECD’s retningslinjer for skattebetaling.

Eksempler på bæredygtig bekæmpelse af klimaforandringer er skovrejsning, vindkraft og bygningsrenovering.

De tekniske kriterier for bæredygtighed skal specificeres og justeres gennem løbende udstedelse af retsakter. Her foretrækker regeringen delegerede retsakter frem for gennemførelsesretsakter, for det gøre det lettere for EU-kommissionen at få op opfølgende forslag vedtaget.

Danmark er imod en negativliste, som Jens Rohde (R) kalder en ”omvendt taksionomi” med henvisning til forslagets officielle danske titel “Forordning om taksonomi til fremme af bæredygtige investeringer”.

Flere høres næste gang
Rasmus Nordqvist (AL) kritiserede, at kun den finansielle sektor var hørt og ikke eksperter i bæredygtighed. Nicolai Wammen kvitterede med at tage pointen til sig om en bredere høring i fremtiden.

– Atomkraft vurderes ikke at kunne opfylde kriterierne for bæredygtighed. Regeringen er i øvrigt enig i, at investeringer i atomenergi ikke bør kategoriseres som bæredygtig under taksonomien, bekræftede Nicolai Wammen over for Alternativets EU-ordfører.

DF: Hold naturlige klimaændringer ude
Hans Kristian Skibby (DF) sagde nej, fordi han ønsker, at kriterierne skal være vejledende.

Videre burde det præciseres, at der er tale om bekæmpelse af menneskeskabte klimaforandringer og ikke de naturlige.

Endelig foreslår han et kriterium om økonomisk holdbarhed.

EL: Benspænd for at gå forrest
Victoria Velasquez (EL) ville have støttet forslaget, hvis det havde været et minimumsdirektiv og ikke et totalharmonisering. Hun vurderer, at det spænder ben for, at Danmark kunne gå forrest. Desuden er Enhedslisten imod delegerede retsakter.

– Man kan i princippet godt lave nationale bæredygtige taksionomier, som er mere ambitiøse end EU-taksiomierne, men det må i givet fald være en klar og tydelig supplerende taksionomi og ikke en erstatning for EU-taksionomien, replicerede finansministeren.

– Et minimumsdirektiv ville svare til, at EU’s miljømærket ”Blomsten” havde forskellige kriterier fra land til land. Det giver ikke mening, intervenerede EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V) mod Enhedslisten.

Bæredygtighed skal spænde vidt
Nicolai Wammen afviser, at formålet med bæredygtige investeringer udvandes med den brede liste af områder CO2-udledning til arbejdstagerrettigheder, som flere europaudvalgsmedlemmer endog gerne vil udvide.

Bæredygtighed handler både om klima, sociale spørgsmål og natur og de øvrige elementer, understreger han.

-Det er fornuftigt at tænke tingene i en sammenhæng og ikke bare dele op, så man alene tænker klima eller alene tænker natur eller alene tænker den sociale sammenhængskraft, fastholder Nicolai Wammen.

Ifølge kompromisforslaget skal retsakterne skal vedtages senest 1. juli 2022 og træde i kraft per 1. juli 2023.

Finansministeren betegner det som et nyt værktøj, der gør det lettere og mere trygt og sikkert at lave grønne investeringer for både det offentlige Danmark – herunder kommuner – og private virksomheder. (Dj/220919)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.