Marie Krarups korstog mod EU’s russertjek


Udenrigsministeren: Rusland skaber mistillid via misinformation OPDATERET

Af Claus Djørup
Marie Krarup (DF) fortsætter med onsdagsspørgsmål til udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) om EU’s „East Stratcom Task Force“s arbejde med at imødegå russisk misinformation. De to næste er dog udskudt til onsdag 1. februar på Marie Krarups egen foranledning.

Et dansk eksempel er teologen Iben Thranholms metafaktuelle påstande om den vestlige politiske elites alliance med islamismen om at udslette den kristne civilisation, for at citere Anders Samuelsens citater.

– Misinformationen bidrager til at skabe mistillid til medierne, obstruere en demokratisk debat og slå sprækker i det europæiske og transatlantiske samarbejde og påvirke udviklingen internt i EU-landene og i USA, erklærede Anders Samuelsen i spørgetiden onsdag 11. januar.

Så gik det ellers slag i slag.

Marie Krarup: East Stratcom-taskforcen kriminaliserer bestemte holdninger, især EU-kritiske og islamkritiske standpunkter.

Anders Samuelsen: Det drejer sig om imødegåelse af falske historier og forkerte udlægninger af vores holdninger.

Marie Krarup: Der er en holdningspåvirkning fra russisk side. Den kan vi da imødegå med en fri debat.

Anders Samuelsen: Jeg er helt uenig i, at det, at man lægger fakta på bordet, forsøger at få nuancer ind i debatten, er det samme som at indskrænke ytringsfriheden.

Marie Krarup: Så islamkritik og EU-kritik er altså russisk misinformation!?

Anders Samuelsen: F.eks. skriver debattøren, at Europa har dannet, hvad hun kalder en uhellig alliance med islamismen med det formål at udslette den kristne civilisation. Det er bare for at tage et enkelt eksempel. Det er da en forholdsvis voldsom påstand.

Marie Krarup: Det er jo ikke en debat om indholdet i hendes artikel. Det er debat om det kommer fra Rusland. Det er jo det, der er latterligt. Vi skal have en åben debat om de holdninger, som den artikel udtrykker, i stedet for at opføre hende på en liste over debattører, som åbenbart anses for at være betalt af fjenden.

Anders Samuelsen: Der vel er tale om en oplistning af former for myter og løgne, som føder ind i en typisk narrativ fra den russiske regerings side om et Europa i moralsk forfald. Lad mig tage en anden sætning. Iben Thranholm skriver ligeledes, hvordan „den vestlige politiske elites voldsomme had til kristendommen har frarøvet Europa sit moralske kompas, og at Europa er som Judas, der anvender falsk medfølelse med det formål at udslette den europæiske kristne civilisation“. Altså, jeg ved ikke, hvad det har med virkeligheden at gøre.

Marie Krarup: Skriv et indlæg imod Iben Thranholms holdninger i stedet for at støtte en liste over, hvad der er rigtigt og forkert i EU-øjemed.

– Jeg må bare sige, at vi ikke deler synsvinklen på dette. For mig handler det om faktuelle oplysninger, sluttede Anders Samuelsen spørgetidens russiske seance onsdag 11. januar.

Link til Iben Thranholm
Google frembringer ni link ved søgning på „Iben Thranholm“. Nederst oplyses, at „nogle resultater kan være fjernet i henhold til den europæiske databeskyttelseslov.

Yahoo rummer mangefold flere link.

www: Iben Thranholms indlæg på Russia Insider
(Dj/170117)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.