Det indre energimarked hæmmes af elbomme

Margrethe Vestager: Importstop for vindstrøm må ikke ske for at holde elprisen oppe. Foto: Fagpressen.eu

Vestager: Brug ENTSO som mægler ved nationale el-importstop

Af Claus Djørup /Energi.dk
Svenska Kraftnäts lukning for dansk strøm i de stormfulde juledage er et fænomen, der føjer sig til en udbredt praksis, som EU-kommissionen forsøger at få has på. Lukningen bidrog til negative elpriser i Danmark, tab for elproducenter i Danmark og højere strømpriser for forbrugere end ellers i Sverige.

EU-konkurrencekommissær Margrethe Vestager har to vinkler på sagen, nemlig en politisk med gennemførelse af EU-kommissionens såkaldte vinterpakke om en energiunion og en konkurrecemæssig med den igangværende undersøgelse af den tyske kapacitetsbegrænsning over for dansk/nordisk el.

Hun lægger ikke op til en særskilt undersøgelse af den svenske lukning for import af dansk vindstrøm.

– Det er en del af den store energipakke at se lige præcis på hvilke betingelser kan man lukke for strøm fra naboen. Der har været en række situationer af denne type. Vi foreslår, at man kan ikke bare ensidigt kan lukke. Man bliver nødt til at tale med dem på den anden side før man gør det, siger Margrethe Vestager til Fagpressebureauet.

ENTSO-E som overdommer
– Hvis man ikke kan blive enige om det, skal man kontakte den fælleseuropæiske myndighed på dette område (ENTSO-E – European Network of Transmission System Operators for Electricity, red.). Det er tjekket omhyggeligt, om det kan lade sig gøre i praksis. Der siger de folk, der har forstand på det, at det kan det faktisk godt, fortsætter Margrethe Vestager.

– Det er at få en praktisk løsning, når der bliver lukket ensidigt og hvor man kunne få den mistanke, at det handler om at holde prisniveauet i forhold til nationale producenter, fordi prisen på (el)børsen ellers ville falde, hvis man massivt får vindstrøm ind i sit net.

Tysk begrænsning granskes
I granskningen af den tyske kapacitetsbegrænsning ser EU-kommissionen på, om det kan løses ved at ændre regelsættet eller om det er en konkurrencesag, fordi der ikke er gyldige tekniske, fysiske begrundelser for, at man ensidigt lukker for en så stor del.

– Vi er ikke færdige med undersøgelsen af det tyske spørgsmål, hvor man fra dansk side nogle gange ser, at der bliver lukket på tidspunkter, hvor man siger at ”det kan da ikke passe”, slutter Margrethe Vestager.

87 % uudnyttet kapacitet
Adgangen til at sende strøm fra Danmark til Tyskland er så elendig, at den i hele Europa kun undergås af forbindelsen mellem Rumænien og Bulgarien, skrev nyhedsbladet Energi i november 2016 på baggrund af en rapport fra sammenslutningen af europæiske energitilsyn ACER.

Ifølge ACER var omkring 13 procent af det dansk-tyske grænsekabels formelle kapacitet på 1780 MW til rådighed for markedet i 2015 i retning mod Tyskland, dvs. 87 procent var ubrugt.

Den rumænsk-bulgarske forbindelse blev kun udnyttet fem procent, dvs. 95 procent ledig.

Transitlande blokerer
Polen og Tjekkiet er så utilfredse med den transit, som bruger deres net, at de installerer særlige enheder til begrænsning af transitten, hvilket giver endnu mere pres på de tyske net, oplyste REO i sit nyhedsbrev i juli 2016. (Dj/160117)

Artiklen er fra Energi.dk

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.