Maria Damanaki erklærer sildekrig mod Færøerne


Af Claus Djørup
Den færøske fiskeriminister Jacob Vestergaard (Folkeflokken) annoncerer en rundrejse til kyststaterne – bl.a. Norge og Storbritannien – for at forklare den færøske position, efter at EU-fiskerikommissær Maria Damanaki har taget det første formelle skridt mod indførelse af handelssanktioner mod Færøerne på grund af striden om sildekvoter.

“EU-kommissionen har meddelt de færøske fiskerimyndigheder, at den har til hensigt at vedtage foranstaltninger, der skal sikre bæredygtigheden af det sildefiskeri, som EU deler med Færøerne,” hedder det i kommissionens pressemeddelelse.

Fødevareudvalget har samråd med fødevareminister Mette Gjerskov (S) formentlig den 29. maj på foranledning af Erling Bonnesen (V). Samrådet vil sandsynligvis blive holdt for lukkede døre og have deltagelse af europa- og færøudvalgsmedlemmer.

LANDSSTYREMAND: SILDEN KAN SÆLGES TIL RESTEN AF VERDEN
– Der er en hel verden uden for EU, som kan købe færøske sild, siger Jacob Vestergaard til tv-kanalen Kringvarp.

Landsstyremanden for fiskeri påtænker ikke at ændre et eneste kg i den færøske sildekvote, som blev udmeldt den 26. marts. Den færøske kvote for nordhavssild for 2013 blev her fastlagt til 17 procent af den samlede ICES-anbefaling. Det er en 3,33-dobling.

Det er de andre og herunder EU og ikke Færøerne, som forlod forhandlingsbordet i London i marts, pointerer det færøske landsstyre.

UNDGÅR SANKTIONER MOD ISLAND
I efteråret 2012 vedtog ministerrådet et såkaldt sanktionsinstrument, der giver det udpegede land en måned til at reagere. Det var egentlig møntet på Island og Færøerne i makrelstriden, men her holder EU-kommissionen sig tilbage af hensyn til optagelsesforhandlingerne med Island, som er ved at få en ny regering, og fordi EU selv overfisker makrel.

Det specielle ved sidestriden er, at Island er med i aftalen om fordelingen af den atlantoskandiske sild, så kun Færøerne står udenfor.

”Færøernes beslutning bringer bestanden i stor fare, og dens mulighed for at komme sig er nu væsentligt forringet. Kommissionen sigter med sit indgreb mod at sikre bæredygtigheden for at undgå et sammenbrud i bestanden, der vil kunne betyde, at mange fiskere og deres familier mister deres levebrød,” forklarer Maria Damanaki i meddelelsen om iværksættelsen af sanktionsproceduren.

STORBRITANNIEN VIL I FISKERIKRIG MED FÆRØERNE
Kampskridtet er taget få dage efter fiskeriministerrådsmødet mandag 13. maj, hvor Storbritannien opfordrede EU-kommissionen til at iværksætte sanktioner over for Færøerne og Island i de standende fiskerikonflikter om makrel- og sildekvoter, noterer det irske EU-formandskab i referatet fra EU-ministerrådsmødet.

Mange lande støttede iværksættelsen af handelssanktioner, mens nogle lande slog til lyd for fortsat at afsøge mulighederne for en forhandlingsløsning med Island om makrel og Færøerne om makrel og atlantoskandisk sild, fremgår det af referatet.

Irland er selv blandt de mest krigeriske lande i de nordøstatlantiske fiskestridigheder. Skotland er på samme linie, og den britiske delegation ved fiskeri- og landbrugsrådsmøder omfatter ministre fra lokalregeringerne i Skotland, Nordirland og Wales.

Der danske havfiskere i Danmarks Pelagiske Producentorganisation er også godt sure på den færøske enegang.

INTERN BOYKOT I RIGSFÆLLESSKABET
Sanktionerne kan omfatte restriktioner mod import af sild og tilknyttede arter, som er fisket af fiskere under færøsk flag, oplyser Marian Damanaki.

Dette kan være en genvej til makrelsanktioner mod Færøerne uden at ramme Island, for ifølge Danmarks Pelagiske Producentorganisation er makrel og atlantosild tæt knyttede til hinanden, idet man ikke kan fange den ene uden at fange den anden.

Videre kan færøske fartøjer blive nægtet anløb i Hanstholm, Esbjerg og øvrige EU-havne, medmindre det drejer sig om sikkerhed.

FÆRØSK STRID OM PASSIVITET
Sildestriden har ført til en ny strid internt i Sambandspartiet, hvor folketingsmedlem Edmund Joensen først opfordrede lagmand Kaj Leo Johannesen til at tage EU’s trusler op i Arktisk Råd.

Det undlod lagmanden i sin tale i Kiruna den 15. marts, hvilket Edmund Joensen kritiserer. ”Inuitter satte EU skat og mat, Færøerne gør intet,” siger Edmund Joensen med henvisning til, at Canada blokerede for EU’s status som permanent observatør på grund af EU’s sælimportforbud. (Dj/180513)

Comments are closed.