Manu Sareen afventer Viviane Redings forslag om kvindekvoter

Lykke Friis vil mobilisere nationale parlamenter mod EU-kvindekvoter

Af Claus Djørup
Den danske regering er imod kvoter for kvinder i bestyrelser, men det svæver oppe under europaudvalgets loft, om kirke-, nordens- og ligestillingsminister Manu Sareen (R) vil indgå i et blokerende mindretal mod hele den luxembourgske EU-kommissær Viviane Redings bebudede forslag om kvinder i bestyrelser eller kun mod en kvoteregel.

Spørgsmålet om blokering blev bl.a. stillet af partifællen, EU-ordfører Sofie Carsten Nielsen (R), da europaudvalget onsdag 17. oktober afsluttede det samråd, som blev afbrudt fredag 12. oktober på grund af uklare svar om datoer for en korrespondance vedrørende en protest fra ni lande (Storbritannien, Holland, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Malta, Tjekkiet og Ungarn) mod brud på nærhedsprincippet.

– Vi er imod kvoter, og det er præcis der, hvor enigheden er. Hvis vi var for kvoter, havde vi stillet et forslag i folketinget, sagde Manu Sareen med henvisning til de to lovforslag, som førstebehandles samlet tirsdag 23. oktober kl. 13.

Subsidiaritetsprincippet undersøges når forslaget er fremlagtPia Adelsteen (DF) fik ikke svar på sit spørgsmål om nærhedsprincippet. Manu Sareen gemmer sig bag formalia, nemlig at EU-kommissionens forslag ikke er fremsat og kun kendes via presselækager.

– Vi forholder os til nærhedsprincippet, når vi ser noget konkret. Vi skal da ikke ændre praksis og tage stilling til lækkede dokumenter, før der er et officielt direktiv, sagde Manu Sareen.

I samrådet nåede Manu Sareen at erklære, at den danske regering ligesom de ni lande ikke ønsker kvoter og derfor kan regnes med i et blokerende mindretal bl.a. sammen med Sverige mod kvoter. Derimod vil han ikke generelt afvise EU-initiativer.

Venstre vil mobilisere nationale parlamenterDe borgerlige oppositionspartier ønsker, at Danmark underskriver det pågældende brev, som er for vidtgående for Manu Sareen.

– EU skal ikke lovgive inden for dette felt. Ministeren har en anden opfattelse. Han mener, at man skal prøve at få den danske model til at blive EU-lovgivning, men det er vi temmelig skeptiske overfor, sagde tidligere ligestillingsminister, EU-ordfører Lykke Friis (V), med henvisning til Viviane Redings idéer.

– Sket er sket, og så må vi bare opfordre ministeren til at gøre, som han siger han vil gøre og være en del af det blokerende mindretal. Så skal vi nok hjælpe til med at samle nok nationale parlamenter til at give kommissionen det gule kort, sluttede Lykke Friis.

Enhedslisten støtter Viviane Reding og Manu SareenDer er ikke flertal for et gult kort i denne sag i folketinget. Enhedslisten vægter nemlig ligestillingspolitik højere end nærhedsprincippet. Partiet er mest bekymret for, at et EU-direktiv vil begrænse muligheden for nationale ligestillingsinitiativer.

– Det vil være fint med kvindekvoter, så det har ikke noget imod, fastslår EU-ordfører Nikolaj Villumsen (EL).

– Danmark bør arbejde for ligestilling alle de steder, hvor vi er med – EU, Europarådet, FN. Det afgørende er, at man ikke harmoniserer, så der ikke bliver mulighed for at lave bedre regler – et maksimumsdirektiv, siger Nikolaj Villumsen.

– Det er underligt, at regeringen ikke vedstår sin politik og går ind for kvoter. Så ville det blive et politisk spørgsmål. Nu er det dansen om den varme grød og formalia, og det er ligestilling for vigtigt til, slutter Nikolaj Villumsen. (Dj/171012)

Comments are closed.