Mandat til tilsyn med privates turistudlejning

Landdistriktsministeren tygger på strammere kontrol med udlejning af sommerhuse og lejligheder

Af Claus Djørup
For første gang i hvert fald i mange år har europaudvalget modtaget et samlenotat, som bærer Kirkeministeriets logo.

Anledningen er dog ganske ukirkelig, nemlig EU-forslaget til forordning om indsamling og videregivelse af data i forbindelse med korttidsudlejning af indkvartering, som kirke-, landdistrikts- og nordensminister Louise Schack Elholm (V) forelagde for europaudvalget fredag 10. februar.

Efter en snes minutter havde hun som landdistriktsminister fået forhandlingsmandatet i hus. Enhedslisten var det eneste parti, der voterede nej, fordi EU-ordfører Søren Bo Søndergaard (EL) ikke kom igennem med, at regeringen skulle arbejde for en minimumsharmonisering frem for den foreslåede totalharmonisering.

Det handler om sommerhuse, Bed & Breakfast og andre ferie- og fritidsboliger og -værelser, som udlejes i kort tid.

Danmark kan holde sig udenfor
Danmark vælger at stå udenfor i første omgang. Louise Schack Elholm holder muligheden åben for tilslutning. En dansk adoption kunne ske i forbindelse med revurdering af den deleøkonomiske aftale fra 2018.

Her kunne afvejningen være udgifter til ekstra kontrol med udlejeres ikke-indberettede indtægter kontra internationale udlejningsbureauers bøvl med nationale særregler i det ellers indre marked.

Ferie- og fritidsudlejninger
EU-kommissionen har fremsat forslaget, fordi korttidsudlejning er en voksende del af turistsektoren.

– Udlejningsaftrykket har fået øget betydning for bl.a. boligmarkedet, turismen og deleøkonomien særligt i de store byer, forklarer Louise Schack Elholm.

Formålet er bedre adgang for myndigheder til oplysninger om udlejninger til brug for udarbejdelse af ny lovgivning om korttidsudlejning og tilsyn med gældende regler på området, fremgår det af politikernotatet.

Formålet er tillige at strømline de nationale eller lokale registreringsordninger, som kan være svært gennemskuelige og bøvlede for især internationale kortidsudlejere og udlejningsplatforme.

Omfang af udlejning
Udlejere skal registrere deres huse og værelser via en digital registrering. Imidlertid slipper danske udlejere for at gøre noget, som de ikke gør i dag, fordi det nye regelsæt ikke sættes i værk hertillands.

Danmark slipper som sagt for at følge den ny forordning, da sommerhusudlejere eller udlejningsplatformen ikke er forpligtede til at dele eller indsamle oplysninger om udlejningsomfang.

Landdistriktsministeren er dog langtfra afvisende over for at lade forordningen gælde i Danmark, fordi det giver bedre mulighed for at vurdere lovovertrædelser.

I dag kan Plan- og Landdistriktsstyrelsen som tilsynsmyndighed indhente oplysninger om lejeindtægter hos skattevæsenet i sager om overtrædelse af sommerhusloven, men indtægtsoplysninger er ikke bundet til konkrete udlejningsperioder..

Endnu et nyt it-system
EU- og it-ordfører Alexander Ryle (LA) så hellere én central dataportal i stedet for 27 forskellige datasystemer, som platformene skal tilpasse sig.

– Hver eneste teknisk forskel i de nationale systemer vil kræve en dedikeret produktløsning fra platformens side, hvilket vil medføre betydelige omkostninger til overholdelse af reglerne, anførte Liberal Alliances ordfører.

Han satte også spørgsmålstegn ved skønnet på 14-28 mio. kr. til statens udvikling af en selvstændig it-infrastruktur fra bunden.

-Jeg kunne godt være bekymret for, om det nu også passer. Med tidligere it-systemer er vi gået over både tid og budget i mange af dem, og ikke engang alle kommer til at virke i sidste ende, sagde Alexander Ryle, som er it-konsulent.

Louise Schack Elholm vil i givet fald gerne samarbejde med andre lande om it-udvikling af systemet. Hendes erfaring fra tiden som skatteordfører er, at der ikke laves fællesløsninger fra EU’s side, og det ville nok også krænke den nationale selvbestemmelse.

Deleøkonomisk aftale fra 2018
– Vi har ikke planlagt at implementere dette it-system i Danmark. Vores plan er, når vi skal evaluere deleøkonomistrategien, så vil vi se på, om det er brugbart, sagde Louise Schack Elholm med henvisning til V-LA-K-regeringens aftale med S, DF og R den 17. maj 2018, hvor daværende erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) sad for bordenden.

Denne aftale satser på, at skattemyndighederne indgår aftaler med Airbnb og andre deleøkonomiske virksomheder om indberetning af udlejerens fulde lejeindtægter.

Det er ikke gået ret godt med at få oplysninger om overnatninger, konstaterer Louise Schack Elholm her knap fem år senere.

– Overordnet set er det fornuftigt med fælles rammer for det i Europa, så der ikke skyder noget forskelligt op alle mulige steder. Vi har jo også en interesse i få oplysninger, når vi beder om det. Det gør vi ikke i dag, fordi der ikke er fælles rammer. Det er en fordel for os, når vi gør det efter fælles regler, betonede landdistriktsministeren.

– Vores vurdering er, at det vil være en klar forbedring for Danmarks muligheder for at føre tilsyn, hvis vi vælger at gøre det. Vi har ikke aktuelt planer om at indføre det, men det kan sagtens være, at når vi laver evalueringen af den deleøkonomiske aftale, at vi i fællesskab finder ud af – os der har lavet den deleøkonomiske aftale – også ønsker at gøre det, erklærede Louise Schack Elholm.

Denne evaluering skulle have været foretaget i 2022, fremgår det af aftaleteksten. (Dj/120223)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.