Mandat til grøn bilindkøbspolitik

København vil udskifte alle dieselbusser med VE-drevne busser inden 2030. Foto: Fagpressen.eu

Jakob Ellemann-Jensen: Slut med dieselbusser i 2030

Af Claus Djørup
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) tog fusen på europaudvalget, da han fremlagde sit oplæg til mandat til EU-kommissionens direktivforslag om klimavenligere, offentlige køretøjer.

Flere EU-ordførere havde forberedt spørgsmål om uklare punkter i politikernotatet og i det hele taget på at sige nej. De blev overrasket i europaudvalget 16. november af to skærpelser vedrørende renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport:

1) efter 2030 indkøber ingen inklusive myndigheder benzin- og dieselbiler
2) fra 2030 er alle busser i byer rene (i energimæssig betydning).

Dermed lykkedes det at få alle minus Dansk Folkeparti bag mandatet, da Jakob Ellemann-Jensen samtidig forsikrede EU-ordførerne Søren Bo Søndergaard (EL) og Rasmus Nordqvist (AL), at det enkelte land godt kan have højere mål end direktivet.

– Det var et ønske fra min side om at være mere ambitiøs og mere specifik selvfølgelig også foranlediget af ønsker fra andre partier, forklarer Jakob Ellemann-Jensen efter godkendelsen af forhandlingsmandatet.

Fremgangsmåden illustrerer, at en ministers talte formulering og ikke et embedsmandspapirs tågede formuleringer gælder i europaudvalget.

Stop for nye dieselbusser i 2025
De to danske oplæg til skærpelser er i vægtklassen “lægger vægt på”, dvs. den danske EU-repræsentation i Bryssel skal ofre forhandlingskraft på sagen uden dog at true med at stemme nej til det endelige kompromisforslag.

Det første 2030-mål er en europæisering af statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) sekvens i åbningstalen om stop for salg af nye benzin- og dieselbiler i 2030.

– Når vi nu er ambitiøse i Danmark, giver det mening at være en del af det lokomotiv, der trækker resten af Europa i den rigtige retning, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Den anden skærpelse om udfasning af alle fossilbusser i 2030 har et delmål i form af stop for salg af dieseldrevne bybusser i 2025. Her skal alle nye busser være nulemissionskøretøjer.

DF: For dyrt
– Det er et meget omkostningstungt forslag, begrundede EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF) sit nej.

– De danske omkostninger er angivet sådan lidt i hele ‘træskomængder’. Vi vil også se en sundhedseffekt, og hvis kommunerne lever op til deres planer for udvikling af renere kørekøjer, vil omkostningerne være en hel del lavere, replicerede miljøministeren.

Bruttoudgiften skønnes til 3 milliarder kroner i hele perioden 2021-2030 bl.a. i mistede afgifter.

Gevinsterne for miljø og sundhed sættes til 700 millioner kroner. Desuden reduceres CO2-udledningen med 700.000 ton.

Forslaget om revision af et eksisterende direktiv indgår i transportkommissær Violeta Bulc’ vejpakke. Det østrigske EU-formandskab forsøger at skabe et kompromis på transportministerrådsmødet den 3. december.

– Det ser svært ud, lyder den danske vurdering.

Forslaget udvider det eksisterende direktiv til myndigheder, passagertrafikoperatører samt andre offentlige transportservicer, leasing og leje af køretøjer samt køb af køretøjer på afbetaling.

Undtagelserne bevares for bl.a. specialkonstruerede entreprenørkøretøjer.

Opbakning til fem mandater
I alt fem forhandlingsmandater passerede europaudvalget fredag 16. november:

1) Revision af forordningen om de europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (EPPF). Her fik udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) nej fra et mindretal bestående af Dansk Folkeparti og Enhedslisten.

2) Fødevareforordning og gmo’er. Her fik miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen nej fra Enhedslisten.

3) Program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE). Miljøministeren fik nej fra Alternativet.

4) Lempelser vedrørende bramgæs og ulve i Bern-konventionen om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter. Enhedslisten, Alternativet og SF sagde nej.

5) Direktivændringen om renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport fik som sagt alene nej fra DF.

Det dansk-færøske nej til fredning af søpapegøje, topskarv og alk var alligevel ikke til mandat. Det var en misforståelse i kommunikationen mellem regeringen og europaudvalget.

Enhedslisten sagde nej tre ud af fem mulige. Dansk Folkeparti og Alternativet tegnede sig hver for to nej’er. SF sagde nej en enkelt gang. (Dj/221118)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.