Malta tromler mediekvoter igennem

Dansk nej til nyt tv-net-mediedirektiv

Af Claus Djørup
Kulturminister Mette Bock (LA) forudser, at hun stemmer nej til det aktuelle kompromisforslaget om nye regler for tv-tjenester i det reviderede direktiv om audiovisuelle medietjenester (AVMS).

Det maltesiske EU-formandskab presser forslaget igennem til en generel indstilling (forhandlingspositionen over for EU-parlamentet og EU-kommissionen) på kulturrådsmødets dag to tirsdag 23. maj, selv om flere lande inklusive Danmark mener, at der er væsentlige udeståender.

– Som forslaget ser ud nu, kan der potentielt blive tale om regulering af meget store dele af internettet og meget små tjenester, påpegede Mette Bock i europaudvalget.

Hun efterlyser klare kriterier for tjenester og platforme, som ikke har et redaktionelt ansvar for indholdet bl.a. i forhold til ophavsret.

Videre er Danmark imod kvoter for europæisk indhold på minimum 20 procent i ‘on demand’-udbydernes programkataloger. Det er bl.a. Netflix og HBO.

– Det bør ikke være en opgave for EU at diktere, hvad man skal udbyde og se, erklærede Mette Bock og tilføjede, at dagen før (torsdag 18. maj) vedtog EU-parlamentet kulturudvalgets betænkning med 30 procent europæisk indhold.

– Facebook arbejder på at blive et reelt medie, hvor tv-formatet opløses og kommer ind på andre måder. Vi halter i dette og andre direktiver efter den teknologiske udvikling i forhold til medier, anførte Rasmus Nordqvist (AL), som anbefalede at opgive kampen mod kvoter.

– Det er jeg enig i (angående Facebook, red.). Til gengæld er jeg også opmærksom på, at man ikke begynder at regulere i et frit mediemarked uden at vide hvad man regulerer, replicerede Mette Bock.

Hun afviser at forlade den danske, principielle holdning til kvoter, som daterer sig tilbage til 1989. (Dj/210517)

Tidligere artikler
Mandatkokset 18. november 2016
Blå blok skærper mediemandat 31. marts 2017

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.