Blå blok skærper mediemandat

Dansk nej til europæiske kvoter i forslag til nyt tv-direktiv
Kulturminister Mette Bock støtter større smidighed for kommerciel kommunikation såsom produkt-placering og sponsorering, men afviser reklameafbrydelser. Et eksempel på sponsoreret tv er TV2-programmet “Nybyggerne”, der blev endevendt af DR’s “Mennesker og medier” 31. marts 2017 i indslaget “Reklamesøjler med mundkurv”. (Skærmdump fra TV2)

Af Claus Djørup
Kokset i november om mandatgivningen vedrørende et tv-net-direktiv kaldet AVMS (audiovisuelle medietjenester) er bragt i orden. Regeringen stemmer nej, hvis direktivet indeholder et krav om en vis del europæisk indhold på Netflix og tilsvarende tjenester.

Kulturminister Mette Bock (LA) fik fredag (31. marts) et mandat med støtte fra Dansk Folkeparti, som forgængeren Bertel Haarder (V) gik glip af den 18. november sidste år, fordi netop Liberal Alliance ikke var til stede dengang. Hun lægger „afgørende vægt“ på, at kvoter ikke kommer med.

Bertel Haarder havde ikke sikret sig et flertal, og K og DF slog sig i tøjret. LA havde på forhånd udmeldt et nej og var ikke blevet kontaktet af Venstre, så Bertel Haarder var afhængig af støtte fra Socialdemokratiet.

EU-ordfører Jan E. Jørgensen (V) foreslog, at Bertel Haarder skærpede sit mandatoplæg, men det fraværende LA kunne ikke indforskrives som støtte.

På grund af LA’s fravær havde rød blok flertal i mødet mod reklamefleksibilitet og for kvoter, men det flertal undlod dog at trumfe sig igennem.

Reelt var der flertal for det modsatte, og det flertal manifesterede sig her godt fire måneder senere ved at skærpe holdningen mod kvoter. De tre regeringspartier og DF vedtog forhandlingspositionen, mens Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet og SF sagde nej.

Det Radikale Venstre var ikke til stede og havde heller ikke afgivet en forhåndsmelding, hvorfor partiet automatisk indforskrives med et ja til mandatet.

Netflix
Tv-direktivet fra 1999 fordrer mindst 50 procent europæisk produktion

On-demandtjenester såsom HBO og Netflix skal ifølge forslaget have minimum 20 procent europæiske film, serier og dokumentarer.

– Det bør ikke være en opgave for EU at diktere, hvad man skal udbyde og se. (…) Det vigtige må være at skabe indhold af høj kvalitet, så et program efterspørges på grund af kvaliteten, pointerede Mette Bock.

Medier = tv
– Af hensyn til mediesektorens konkurrenceevne kan regeringen støtte, at der skabes mere fleksibilitet i forhold til kommerciel kommunikation som produktplacering og sponsorering, sagde Mette Bock.

Videre vil regeringen gerne give tv-stationerne større frihed til at placere reklamer inden for loftet på 20 procent i løbet af døgnet. Danmark vil kunne opretholde forbuddet mod reklameafbrydelser.

– Formålet er at give de trængte medieudbydere en mulighed for at øge deres indtjening – en udfordring som vi også er meget optaget af herhjemme som følge af den hastige ændring af medievirkeligheden, erklærede Mette Bock med sigte på de elektroniske og ikke de trykte medier.

Endelig støtter regeringen, at der indføres tv-lignende regler for videodelingsplatforme som Youtube, der beskytter dels mindreårige mod skadeligt indhold, dels forbrugerne mod tilskyndelse til had. (Dj/020417)

www
Politikernotat
Læs også: Koks om mediemandat

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.