Liberal Alliance: Nej, nej, nej

Mandater til regler for børshandel, globaliseringsfond og CO2-kvoter

Af Claus Djørup
– Jeg er altid så ærgerlig, når I ikke vil være med, når vi er ude efter bankerne, spøgte økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R), da de tre EU-skeptiske partier sagde nej til forhandlingsmandatet angående ændringer i et paraplydirektivet om standarder for handel med værdipapirer.

Liberal Alliance markerede sig med nej til samtlige tre mandater i europaudvalget 1. marts, mens Dansk Folkeparti nøjedes med to.

Dansk nej til udvidelse af globaliseringsfond
De tre partier sagde også nej til ændringer i forordningen om Den europæiske Globaliseringsfond, der skal støtte ofre for ændringer i verdenshandelsmønsteret.

Den fond er ikke efter dansk smag, selv om den har ydet tilskud til projekter for Lindø- og Danfoss-fyrede.

De tre nej-partier mener, at regeringen burde gå efter dens afskaffelse, selv om EU-topmødets aftale om det flerårige budget skærer fondens budget med to en halv milliard euro til godt én milliard.

EU-kommissionen foreslår, at beskæftigelsesforanstaltninger i landbruget kommer med i fondens formål, hvilket mødes med nej hos europaminister Nicolai Wammen (S).

Redningsaktion for CO2-auktionering
Liberal Alliance – det eneste parti uden for energiforliget fra 22. marts 2012 – sagde nej til klima- og energiminister Martin Lidegaards (R) forhandlingsposition vedrørende reparation af CO2-kvotehandelssystemet ETS med tilbageholdelse af kvoter kaldet ’backloading’ på kommissionsengelsk. Mandatet vedgår kun bemyndigelsen til EU-kommissionen.

EU-ordfører Merete Riisager (LA) sagde nej med henvisning til vismændenes vurdering og DI’s beregning af virksomhedernes omkostninger til 300 mio. kr. eller 1,67 øre/kWh.

Realkredit er reddet igen
Revisionen af direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID/MiFIR) er særlig vigtigt for danske boligejere, da det tillige indeholder regler for salg og vurdering af danske realkreditobligationer. De vil blive kategoriseret som højlikvide og skal ikke gennemgå en særlig kundetest. Den test har dansk realkredit bestået gennem et par hundrede år og senest i finanskrisen, fremhæver Margrethe Vestager.

De tre nej-partiers kritik gælder ikke dette punkt i finansdirektivet. (Dj/020313)

Comments are closed.