Koronavirus lægger kimen til sundhedsunion

Bredt mandat til forhandlinger om 23-doblet sundhedsprogram

Af Claus Djørup
Koronaviruskrisen er afsæt for EU-kommissionens udspil om et langt større sundhedspolitisk handlingsprogram i den næste syvårige budgetperiode kaldet ”EU4Health” (EU for sundhed).

Budgettet er på 69,8 mia. kr. Bortset fra 12 mia. kr. foreslår , EU-kommissionen at finansiere programmet med fælles EU-lån.

Før pandemien foreslog kommissionen at flytte indsatserne i det nuværende selvstændige sundhedsprogram ind under en nyetableret ”Europæisk Socialfond Plus” (ESF+) med et budget på knap 3 mia. kr., oplyser Sundhedsministeriet i politikernotatet.

Der er altså tale om mere end en 23-dobling, der skal investeres i forebyggelse, kriseberedskab, fælles indkøb og oplagring af vitale lægemidler og udstyr, beredskab af sundhedspersonale samt forbedre folkesundheden i EU på langt sigt.

Heri indgår bekæmpelse af antibiotikaresistens og sundhedsulighed samt en kommende kræftplan kaldet ”Europe’s Beating Cancer Plan”.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) støtter forslaget, når det drøftes på sundhedsministernes videokonference den 12. juni.

Han fik bred opbakning i europaudvalget mandag 8. juni kl. 15, hvis man vil se arkivoptagelsen til forhandlingsmandatet. Alene Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige sagde nej til mandatet, der

Finansieringen klares i budgetforhandlingerne
Støtten går først og fremmest på indhold og ikke finansieringen, der er en sag for finansminister Magnus Heunicke (S) og statsminister Mette Frederiksen (S) i forhandlingerne om en EU-genopretningsfond.

Jan E. Jørgensen (V) bemærkede, at Danmark endnu ikke har sagt ja til genopretningsfaciliteten (diskussionen om fælles gæld), så på sin vis gør sundhedsministrene regning uden vært.

Det er præmissen for de faglige ministre, og Danmark prioriterer sundhedssikkerheden højt, replicerede Magnus Heunicke.

-Det kan lade sig gøre at målrette elementer i et budget uden samtidig kun at sige, at vi skal vælte flere penge over i budgettet, svarede han om omprioriteringer af EU’s udgifter.

-Sundhedspolitik er et nationalt anliggende, men mange områder er grænseoverskridende – også flere områder end man umiddelbart har tænkt, erklærede Magnus Heunicke om antibiotikaresistens.

Opbygningen af rullende EU-lagre af værnemidler og udstyr er supplement og ikke en erstatning for danske lagre, bekræftede Magnus Heunicke over for Søren Bo Søndergaard (EL).

Sundhedsunion
Den græske EU-kommissær, Margaritis Schinas, lufter tanken om en traktatændring, der vil give EU-kommissionen beføjelser på sundhedsområdet, skriver nyhedstjenesten Euobserver.

EU-kommissionen har kun beføjelser til at supplere og koordinere medlemslandenes politikker.

Forslaget om EU4Health til 9,4 mia. euro vil også give lægemiddelagenturet EMA og sygdomskontrolcenteret ECDC større beføjelser med hensyn til overvågning og vacciner.

Kapløb om en vaccine mod Covid-19
Det virtuelle sundhedsministermøde har også en vaccinestrategi på dagsordenen.

Frankrig, Tyskland, Italien og Holland lancerede i sidste uge en vaccinealliance, som skal sikre EU-landene vacciner til en overkommelig pris. De fire lande mener selv, at de kan rumme en produktion, og i givet fald skal denne produktion fordeles rundt til alle 27 EU-lande, oplyste Magnus Heunicke, som stort set kun kender forslaget fra en samtale med sin tyske kollega Jens Spahn.

EU-kommissionen vil fremme udvikling og produktion af en vaccine mod Covid-19 med to industrivenlige initiativer.

Det ene vedrører kliniske forsøg med genetisk modificerede organismer (gmo).

Det andet et fælles system til forhåndsopkøb fra lovende vaccineproducenter. Forskudsbetalingen finansieres over EU’s nødhjælpsbudget. Magnus Heunicke erkender, at det rummer risiko for, at investeringen går tabt, hvis producenten alligevel ikke kan fremstille en brugbar vaccine.

Storbritannien var vært for en vaccinepolitisk topmøde den 4. juni med 35 stats- og regeringschefer, som rejste mere end 7,5 mia. dollar (50 mia. kr./6,65 mia. euro) til distribution af vacciner i fattige lande i de næste fem år, skriver nyhedstjenesten Euractiv.

EU-kommissionen bidrog med 300 mio. euro (2235 mio. kr.). (Dj/090620)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.