Koronarevision af flytrafikkens økonomiske rammer


Mandat til lempeligere ekstraregning til luftfartselskaber for trafikkontrol

Af Claus Djørup
Naviair og de øvrige luftnavigationstjenesters store underskud på grund af koronastilhed skal betales af luftfartsselskaberne, men takststigningen fordeles over syv år i stedet for i 2022.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) fik bred opbakning til sit mandat i europaudvalget torsdag 27. august om udjævning af luftfartsselskabernes økonomiske byrde på denne konto og samtidig begrænse Naviairs indtægtstab.

Alle partier med undtagelse af Enhedslisten og Morten Messerschmidt (DF) voterede ja.

Enhedslisten var ikke til stede ved mødet og har ikke begrundet sit nej.

Morten Messerschmidt (DF) blev hægtet teknisk af på fjernforbindelsen. Hans oplæste begrundelse var, at det er svært at rådgive regeringen, når han ikke kan se høringssvar fra interessenter og partier i politikernotatet.

Benny Engelbrecht lovede, at de specifikke høringsparters udtalelser vil blive gengivet i kommende notater.

”Grundet sommerferie har der ikke været afholdt formel høring. Mødematerialet er dog sendt til den sædvanlige høringskreds,” hedder det i politikernotatet (samlenotatet).

Afstemning 8. september
EU-kommissionens forslag til gennemførelsesretsakt vedrørende ekstraordinære tiltag i forbindelse med RP3, der ventes sat til afstemning den 8. september i Single Sky-komitéen.

RP3 står for ”Reference Period 3 og handler bl.a. om luftnavigationstjenesternes omkostninger og takster i perioden 2020–2024.

I øjeblikket er aktiviteten i danske lufthavne en femtedel af det sædvanlige. Naviair står til at mangle 90 mio. kr. og har igangsat en spareplan.

EU-kommissionen har ikke meddelt det endelige omkostningsniveau for 2020 og 2021.

Han arbejder for, at regningen ikke pålægges skatteyderne.

Ingen statsstøtte
– SF’s position er, at vi skal flyve noget mindre og det skal koste den reelle pris at flyve, fastslog transportordfører Anne Valentin Berthelsen (SF), som også er ny EU-ordfører.

Hun er dels imod at lade staten betale noget af regningen, dels at der i givet fald skal stilles grønne krav.

Benny Engelbrecht er optimist med hensyn til at undgå en ekstraregning til skatteyderne: – Vi arbejder selvfølgelig for, at det ikke er en regning, der skal løftes af skatteyderne.

Diskussionen om grønne krav definerer han i denne sammenhæng som mere optimale ruter i det europæiske luftrum, så man fjerner omveje på grund af bl.a. militære restriktioner.

Jens Rohde (R) advarede mod nationale særregler om grøn luftfartskontrol.

Naviair mindsker brændstofforbrug i luften
Naviair er faktisk allerede grøn, kan man forstå på Benny Engelbrecht, for opgaven er at sikre flyvninger med så lidt brændstofforbrug som muligt bl.a. ved at undgå kø i luften.

– I 2019 leverede Naviair en samlet forsinkelse til det europæiske luftrum på nul minutter. Det er i særklasse imponerende i Europa, erklærede Benny Engelbrecht og tilføjede, at han ikke kan se, at der kunne stilles nye grønne krav i forbindelse med det konkrete forslag.

Forhandlinger om spareplan i Naviair
Transportordfører Niels Fl. Hansen (K) er bekymret for, om Naviair må fyre medarbejdere, som det kan blive svært at hente tilbage, når luftfartstrafikken er tilbage på førkoronaniveau.

Der er en dialog mellem ledelsen og medarbejderrepræsentanter i Naviair om løsninger bl.a. om aftrædelsesordninger for personer nær pensionsalderen og lavere arbejdstid, oplyste Benny Engelbrecht. (Dj/300820)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.