Koronafrister kan forlænges i transportsektoren

Udløbne kørekort og attester kan få gyldigheden forlænget 10 måneder, så chauffører kan transportere varer under pandemien

Af Claus Djørup/Transportmagasinet

Vognmænd og lastbilchauffører kan fortsætte med at køre med udløbne certifikater, licenser og tilladelser i hele EU. Fristen for fornyelse udskydes med typisk 10 måneder på grund af koronasituationen, skriver Transportmagasinet.dk.

EU-systemet er ved at behandle et forslag herom fra EU-kommissionen kaldet Omnibus II, som er meget lig det, der blev vedtaget før sommer sidste år. Det begrundes med, at covid-19 hindrer operatører og andre personer i transporterhvervet i at gennemføre de nødvendige formaliteter og procedurer for at forny, forlænge eller opretholde forskellige chaufførpapirer.

Transportminister Benny Engelbrecht fik enstemmig opbakning i Folketingets europaudvalg torsdag 28. januar til sin positive, men restriktive holdning i forhandlingerne. Undtagelser skal kun benyttes, når det er strengt nødvendigt ud fra den pandemiske situation, og sikkerhed må ikke sættes over styr.

Det mandat gik ud fra 7 måneders forlængelser til udgangen af april. Siden er landene blevet enige om 10 måneder fra 1. september til 30. juni, når det portugisiske EU-formandskab forhandler med EU-parlamentet om den endelige udformning.

Forslaget vil bringe klarhed over gyldigheden af diverse EU-påkrævede beviser og certifikater i forbindelse med bl.a. politiets tungvognskontrol i Danmark, understreger han.

Vareforsyning afgørende
Efter henvendelser fra vejtransportbranchen ser Benny Engelbrecht dog mere positivt på fristforlængelser end sidste år, hvor Danmark benyttede retten til ikke at forlænge frister angående tachografer, periodiske syn og lokomativførerlicencer.

Han taler positivt om forlængelse af frister for kvalifikationskrav og erhvervskørekort, da det sikrer dels forsyningen af varer som led i håndteringen af covid-19, dels erhvervschauffører kan forblive i deres erhverv trods aflysning af kurser eller frygt for at blive smittet med covid-19 på kurser med mange deltagere.

Smitte på kurser

Bl.a. ITD peget på smitterisikoen, når chauffører fra forskellige virksomheder samles til obligatorisk efteruddannelse.

Specialforeningen for Logistik og Distribution (SLD) advarer ligeledes mod, at kurser er en ‘driver’ for udbredelse af smitten i et erhverv, der er vigtigt for forsyningssikkerheden.

“SLD har kendskab til eksempler, hvor chauffører er blevet smittet med covid-19 i forbindelse med deltagelse på kurser. Det kan have store konsekvenser for chauffører og vognmænd, både sundhedsmæssigt og økonomisk, hvis det bliver en generel tendens,” hedder det i høringssvaret.

Det er ikke muligt for de enkelte lande at droppe forlængelse for vognmandstilladelser.

EU-kommissionen afviser de lande, der ønsker undtagelser fra visse bestemmelser vedrørende køre- og hviletider.

EU-parlamentet debatterer Omnibus II-forslaget mandag 8. februar og stemmer dagen efter. (Dj/070221)

Artiklen er en bearbejdet version af en artikel i Transporetmagasinet 5. februar 2021.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.