Konservative og Liberal Alliance støtter sanktioner mod Færøerne

LENE ESPERSEN: REGERINGEN BØR STEMME FOR MARIA DAMANAKIS EU-SANKTIONER MOD FÆRØERNE

Af Claus Djørup
De konservative afviser regeringens forhandlingsoplæg om at stemme nej til fiskerikommissær Maria Damanakis udkast til EU-sanktioner mod Færøerne i sildestriden, som er til afstemning i EU-komitéen for fiskeri og akvakultur den 31. juli.

– Det konservative Folkeparti kan ikke støtte regeringens linie. Regeringen bør i stedet stemme for sanktionerne, erklærer EU-ordfører Lene Espersen (K) i sin afvisning af forhandlingsmandatet.

Folketingets to mindste partier undsiger dermed regeringens rigsfællesskabsvenlige politik, da Liberal Alliance også siger nej til mandatet. De øvrige partier siger ja.

Nej-mandatet
Mandatet lyder: “Fra regeringens side ønsker man en forhandlingsløsning, herunder en anvendelse af forligsmulighederne under FN’s havretskonvention. Regeringen agter på den baggrund at stemme imod en vedtagelse af forslaget.”

Den danske regering forholder sig ikke til de konkrete argumenter om overfiskeri eller Færøernes modargumenter. Fødevareminister Mette Gjerskov (S) fastslår i et notat til folketingets europaudvalg, at udgangspunktet for regeringens stillingtagen i denne sag er hensynet til rigsfællesskabet.

Lene Espersen: Sanktioner er i national og fiskerierhvervets interesse
Lene Espersen tager derimod udgangspunkt i Færøernes angivelige overfiskeri af makrel siden 2009 og nu af atlantoskandisk sild i strid med den langsigtede bæredygtige forvaltningsaftale for denne sildeart. Hun giver Færøerne entydigt skylden for, at der ikke er fundet en forhandlingsløsning.

– Bestanden af atlantoskandisk sild nærmer sig et kritisk lavt niveau, og vi risikerer bestanden kollapser. Derfor er sanktioner desværre eneste tilbageværende instrument at benytte, når man fra færøsk side fortsat ikke har indgået en forhandlingsløsning, mener Lene Espersen.

Et ja til sanktionerne vil være dels i Danmarks klare nationale interesser i forhold til dansk fiskeri og arbejdspladser, dels være en støtte til den langsigtede forvaltning af havets ressourcer, konkluderer den tidligere udenrigsminister.

Venstre: Rigsfællesskabet er udgangspunktet
EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) er enig med regeringens hensyn til rigsfællesskabet.

– Rigsfællesskabet betyder naturligvis, at Danmark ikke kan stemme for sanktioner af denne type, som er rettet mod kongeriget. Hensynet til rigsfællesskabet må og skal være udgangspunktet for Danmarks stemme, fastslår Jakob Ellemann-Jensen.

– Venstre finder konflikten og eskalationen af konflikten dybt problematisk og opfordrer regeringen til at intensivere dialogen med alle konfliktens parter, herunder ikke mindst Færøerne, med henblik på at fremtvinge en forhandlingsløsning, erklærer han.

Bæredygtigt fiskeri er grundlaget for, at der i fremtiden overhovedet findes et fiskerierhverv, anfører Jakob Ellemann-Jensen: – Det er derfor afgørende, at parterne finder en løsning på uoverensstemmelserne.

DF og EL opfordrer til civil EU-ulydighed
De to EU-skeptiske partier Dansk Folkeparti og Enhedslisten siger ja til mandatet med en opfordring til regeringen om at meddele EU-kommissionen, at Danmark ikke vil medvirke til at gennemføre de eventuelle sanktioner mod Færøerne, oplyser og færøordfører Finn Sørensen (EL).

– Det kan ikke være rigtigt, at vi i rigsfællesskabet skal udelukke færøske skibe fra danske havne, siger EU-ordfører Pia Adelsteen (DF).

– Det vil være uforeneligt med rigsfællesskabet, hvis Danmark medvirker til sanktioner mod Færøerne, siger Finn Sørensen.

LA: Ringe forhandlingsvilje i Tórshavn
Det tredje EU-skeptiske parti, Liberal Alliance, er bekymret for overfiskeriet.

– Vi mener ikke, at færingerne har udvist den fornødne forhandlingsvilje til, at man med rimelighed kan afvise brugen af de værktøjer, der nu lægges op til at EU effektuerer, hedder det hos partiet.

Færøsk toppolitiker utilfreds med håndtering
Vicelagmand og socialminister Annika Olsen fra Folkeflokken kritiserer sin partifælle, fiskeriminister Jacob Vestergaard samt sin chef, lagmand Kaj Leo Johannesen, for deres håndtering af striden med EU.

Hendes personlige mening er, at landsstyret har gjort for lidt for at fremføre Færøernes synspunkter over for omverdenen, skriver det færøske netmedie.

Annika Olsen var tæt på at komme i Folketinget ved valget 15. september 2011 og blive medlem af den konservative folketingsgruppe. Hun blev sit partis stemmesluger, men Folkeflokken manglede 400 stemmer til at fortrænge Javnaðarflokkurins (Socialdemokratiet) Sjúrður Skaale fra andenpladsen. (Dj/260713)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.