Konfrontation om social dumping

Nej til EU’s fiskeriaftale med Marokko blandt de sidste ni forhandlingsmandater inden efterårsferien

Mette Frederiksen: Listen med instrumenter mod social dumping skal kunne udvides efter behov. Foto: Fagpressen.eu

Af Claus Djørup
De fem EU-aftalepartier (S, R, SF, V, K) stod over de tre EU-skeptiske partier (DF, EL, LA), da beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) fredag 11. oktober fik europaudvalgets opbakning til forhandlingsmandatet til forslaget om et håndhævelsesdirektiv angående udstationerede arbejdstagere.

Her står to blokke over for hinanden i spørgsmålet om lukket eller åben liste over instrumenter mod social dumping. Mette Frederiksen kæmper for RUT-registret. Derfor befinder hun sig i den første gruppe, så regeringen kan udvide virkemidlerne mod social dumping. Her kritiserede Finn Sørensen (EL), at EU-domstolens retspraksis i bl.a. Laval-dommen stadfæstes i forslaget.

Den anden dybtgående uenighed gælder kædeansvar, som Pia Adelsteen (DF) og Mette Bock (LA) ikke vil vide af.

TELEFORSLAG, VVM OG SKIBSEMISSIONER
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) genforelagde tre tidligmandater vedrørende forbrugerproduktsikkerhed, markedsovervågning af produkter samt radioudstyr. Liberal Alliance sagde nej til dem alle, mens Enhedslisten sagde nej til de to første.

Enhedslisten var alene om et nej til dels handels- og europaminister Nick Hækkerups (S) tidligmandat til EU-kommissionens forslag om håndhævelse af internationale handelsregler, dels miljøminister Ida Aukens (SF) tidligmandat om ændringer i VVM-direktivet. Hendes ja er forudsat af, at det igangværende Femertunnelprojekt ikke berøres af regelændringer med tilbagevirkende kraft.

Fredagens eneste dissensfrie mandat fik klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) til forslaget angående rapportering og verifikation af skibes CO2-emissioner.

DANMARK OG SVERIGE STEMMER NEJ TIL FISKERIAFTALE MED MAROKKO
Tirsdag 8. oktober fik fødevareminister Karen Hækkerup (S) hele europaudvalgets accept til at stemme nej til fiskeripartnerskabsaftalen med Marokko. Åbenbart er der stort flertal i ministerrådet, idet Sverige er det eneste land foruden Danmark, som er imod aftalen, der omfatter fiskeri ud for Vestsahara.

Ingen sagde nej til forhandlingsmandatet vedrørende fiskekvoter i Østersøen i 2014.

Dermed blev Enhedslisten ugens nej-siger nummer ét med fem nej og fire ja, mens Liberal Alliance tegnede sig for fire nej og fem ja. Dansk Folkeparti sagde nej en enkelt gang og ja til de øvrige otte forhandlingsmandater.

BETINGET JA TIL UDSKYDELSE AF CO2-NORMER FOR PERSONBILER
Martin Lidegaard har opbakning til sin tofasede afstemningsstrategi – Per stig Møllers (K) udtryk – til nye personbilers CO2-emissioner, hvor Tyskland med støtte fra andre bilproducerende medlemslande kræver en indfasning over fire år af et faktisk vedtaget forslag.

Danmark stemmer blankt for at vise sin utilfredshed, hvis det vel at mærke er uden risiko, og ellers er det ja, hvis det er nødvendigt for overhovedet at få skrappere CO2-normer for personbiler.

Et dansk nej er udelukket, for så faldet det hele til jorden, anfører Martin Lidegaard. (Dj/131013)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets depecher er redaktionelt materiale og må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.