Koks om mandat til Frontex.2


Europaudvalget hanker op i mandatprocedure

Af Claus Djørup
Europaudvalget afviser integrationsminister Inger Støjbergs (V) udvidende fortolkning af forhandlingsmandatet fra fredag 1. april til EU-forslaget om et nyt grænse- og kystvagtagentur.

Regeringen fik tilslutning til forhandlingerne angående Frontex.2, men ikke til automatisk at tiltræde resultatet, er flertalskonklusionen fra europaudvalgets møde fredag 8. april.

Udvalgsformand Mette Gjerskov (S) skriver til Inger Støjberg, som tilbydes en ny mandatforelæggelse fredag 15. april, hvor hun i forvejen skal forelægge dagsordenen for det næste rets-, indenrigs- og asylministerrådsmøde (RIA), hvor Frontex.2-forslaget er første punkt.

Skærmydslen drejer sig om procedure og ikke om indholdet af forslaget, der er omfattet af retsforbeholdet. Syv partier står bag substansen, mens Dansk Folkeparti og Enhedslisten siger nej.

Ministeriel præcisering opfattes som provokation
Den efterfølgende gennemførelse i Danmark var indeholdt i Inger Støjbergs forelæggelse den 1. april, men indgik ikke udtrykkeligt i Mette Gjerskovs korte opsummering, efter at der var rejst spørgsmål om det punkt.

Integrationsministeriet reagerede tre dage (4. april) senere med en præcisering (ikke en fejlrettelse) af mandatet. Heri meddeles, at regeringen „på sædvanlig vis og uden yderligere forelæggelse for udvalget vil gøre brug af den såkaldte Schengen-teknikalitet i den danske forbeholdsprotokol (…) og afgive meddelelse om, at Danmark tilslutter sig retsakten inden for seks måneder, efter at den er vedtaget af Rådet og Europa-Parlamentet“.

Det provokerede Mette Gjerskov. Hun opfatter det som et forsøg på at fjerne uoverensstemmelsen mellem det ønskede og det faktiske mandat hvad angår gennemførelsen i dansk ret.

– De (ministeriet, red.) kan ikke præcisere, at et forhandlingsoplæg handler om noget andet end det, der er blevet konkluderet i europaudvalget. Det er os, der bestemmer, hvad oplægget er – det er ikke et ministerium, fastslog Mette Gjerskov, da udvalget diskuterede sagen fredag 8. april.

Krav om klarhed
– Der skal være fuldstændig klarhed om, hvilke mandater vi afgiver. Det eneste rigtige er at tage det op igen med ministeren, hvis der er tvivl, istemte Christina Egelund (LA).

Zenia Stampe (R) talte om en „lille magtkamp mellem ministerium og udvalg“ om en uklarhed, der skal klares med en fornyet mandatforelæggelse.

Søren Bo Søndergaard (EL) fremhævede, at Inger Støjberg selv henviste til, at Danmark har seks måneder til at tiltræde forordningen: – Så har vi ikke taget stilling til, om vi tiltræder. Det gør vi på et senere tidspunkt. Regeringen skulle bruge sine kræfter anderledes end til at slås om dette.

Mandatjargon anvendt ukorrekt
Inger Støjberg skal tillige gøre rede for, om regeringen har handlet på baggrund af det ønskede eller det besluttede mandat i ambassadørforsamlingen Coreper den 6. april, hvor det hollandske EU-formandskab fik forhandlet sig frem til enighed om den europæiske grænse- og kystvagt.

Forvirringen eller misforståelsen eller uklarheden skyldes også, at Inger Støjberg anvendte udtrykket „lægge afgørende vægt på“. Det er i europapolitisk sprogbrug lig et dansk nej i Bryssel, medmindre nogle specifikke krav er opfyldt.

Imidlertid skal Danmark ikke stemme om grænse- og kystvagtforslaget, så det er mærkværdigt at anvende det udtryk, mener udvalgsformanden.

Principdebat om tilslutningsmandater
Europaudvalget vil på foranledning af Enhedslisten diskutere principielt, hvorvidt eller hvordan man kan give mandat til tilslutning før et forbeholdsramt forslag er vedtaget i EU-systemet. I første omgang udarbejdes et juridisk notat med samt regeringens vurdering.

Det er normal procedure, at gennemførelsen i dansk ret er indeholdt i mandater vedrørende Schengen, pointerede Jan E. Jørgensen (V).

– I den konkrete sag er problemet nok ikke så stort. Jeg tror ikke, at flertallet tipper, men lad os endelig få det præciseret, så vi har helt rene linjer, sagde Jan E. Jørgensen i sin støtte til en senere principiel diskussion om håndtering af tilslutning til forbeholdsramte forslag især i forbindelse med Schengensamarbejdet.

Den ministererfarne Mette Gjerskov lægger op til, at notatet omfatter regeringens vurdering af det teoretiske argument for, at Danmarks ord vejer tungere, hvis man i mødelokalet kan sige, hvad der kræves for en dansk tilslutning. (Dj/090416)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.