Opdateret: Klimamål overlevede EU-topmødet

Nicolai Wammen: Grøn øremærkning på 20 procent er dansk prioritet i EU’s budgetforhandlinger. Foto: Fagpressen.eu

EU’s næste syvårige budget 2014-2020 indeholder en målsætning om, at 20 procent af udgifterne skal bidrage til at opnå EU’s klimamål. Det var et af europaminister Nicolai Wammens (S) succeskriterier forud for EU-topmødet 7.-8. februar.

SOMMAIRE Le budget de sept ans 2014-2020 devrait contenir un objectif que 20 pour cent du coût doit contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’UE, a déclaré le ministre des Affaires européennes, Nicolai Wammen la veille du sommet de l’UE.

SUMMARY The seven-year budget 2014-2020 should contain an objective that 20 percent of the expenditures must contribute to achieving climate targets, states Minister for European Affairs Nicolai Wammen.

ZUSAMMENFASSUNG Das Sieben-Jahre-Haushalt 2014-2020 sollte einen Vorschrift enthalten, dass 20 Procent der Ausgaben dazu beitragen müssen die Klimaziele der EU zu erreichen. erklärt Minister für europäische Angelegenheiten Nicolai Wammen vor dem EU-Gipfeltreffen.

Af Claus Djørup
EU’s klima-, energi- og miljøpolitik står og falder ikke med en grøn øremærkning, men den vil give de grønne lande et håndtag til at sikre de nødvendige ændringer i konkrete sektorretsakter og dermed opnå reelle resultater i anvendelsen af EU’s budget, forklarer Nicolai Wammen.

– Det er ikke givet, at denne målsætning vil være at finde i de afsluttende forhandlinger. En række lande er fortsat imod, men fra dansk side arbejder vi sammen med ligesindede lande målrettet for at fastholde dette og andre positive elementer i aftaleteksten som led i moderniseringen af EU’s budget, sagde Nicolai Wammen i europaudvalget fredag 1. februar, da han var i samråd på foranledning af klima-, miljø- og energiordfører Per Clausen (EL).

Irland forsøger at rette op på afsporet klimapolitik
– Det ser ikke for godt ud for klimadagsordenen på EU-plan, konstaterede den tidligere klima- og energiminister, EU-ordfører Lykke Friis (V). Det illustreres af det irske formandskabs ambition om at ”sætte den grønne dagsorden tilbage på sporet”.

Diskussionen om 30 procent CO2-reduktion er væk, grønning af landbrugsstøtten er under angreb, og der hersker usikkerhed om CO2-handelssystemet og inddragelse af overskudskvoter. Kun energieffektiviseringsdirektivet kan få smilet frem hos Lykke Friis.

Derfor forsvarer hun, at den ny regering ikke kunne leve op til sin egen ambition i EU-formandskabsperioden om at sætte en mere offensiv grøn og bæredygtig dagsorden.

Per Clausen: Regeringen ligestiller rabat og klimaprocenter
Det er en prioritet for Danmark at få 20 klimaprocent med i det syvårige budget, fastslår Nicolai Wammen. Regeringens topprioriteter er et lavere og mere målrettet budget med satsning på uddannelse, forskning, grøn vækst og infrastruktur – og her indgår de 20 klimaprocent som et element til at sætte den grønne dagsorden – samt en dansk budgetrabat på 1 milliard kroner årligt.

Per Clausen konkluderer, at regeringen prioriterer kvantificering af klimamainstreamingen lige så højt som rabatmilliarden.

– Det er et skift i regeringens politik, hvor den ene milliard tidligere har fremstået som det eneste vigtige. Nu har regeringen en bredere prioritering, lyder Per Clausens optimistiske udlægning. (Dj/020213)

Comments are closed.