Heunicke nægtet mandat om udbud af togdrift

Magnus Heunicke (yderst til venstre) og embedsmænd kæmper for lang undtagelse fra EU-regler for togudbud. Foto: Fagpressen.eu

Enhedslisten overlader trafikministeren til Venstres nåde

Af Claus Djørup
Transportminister Magnus Heunicke (S) blev nægtet mandat i europaudvalget fredag 28. november angående EU-forslaget om udbud af passagertogstrækninger, der indgår i den 4. jernbanepakke.

Magnus Heunicke får en ny chance på et ekstraordinært møde i europaudvalget tirsdag 2. december dagen før transportministerrådsmødet i Bryssel.

For en omvendt gangs skyld drejer det sig om at fjerne og ikke indsætte “afgørende” i udtrykket “lægge vægt på” i et forhandlingsmandat. På Christiansborg betyder ordet “afgørende”, at regeringen er parat til at stemme imod forslaget i EU’s ministerråd.

Sprogfernis
I det skriftlige oplæg står, at regeringen er “særligt opmærksom på overgangsperioder, der giver tilstrækkelig tid til omstilling”.

– Den formulering er langt væk fra “lægge afgørende vægt på”. Jeg havde i hvert fald ikke set det, sagde europaudvalgets formand, Eva Kjer Hansen (V) med adresse til udenrigs- og trafikministeriernes embedsmænd.

– Det kommer bag på os her i udvalget. Det kan godt være, at noget embedsværk synes, at det er den formulering, man plejer at bruge. Jeg har ikke opfattet det sådan, og det er det, der tæller her. Det er sådan set mig, der sidder med flertallet, fastslog EU-ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V).

Uden Venstre kan regeringen nemlig ikke skaffe flertal for forhandlingsmandatet, da både Dansk Folkeparti og Enhedslisten siger nej.

Ministerium mod udvalg
Magnus Heunicke forklarede, at formuleringen betyder “afgørende vægt”. Han ville ikke fjerne ordet, der åbenbart sikrer, at et fuldt udbud først skal være gennemført herhjemme på et senere tidspunkt end kommissionens forslag eksempelvis i slutningen af 2020’erne.

Venstre opfordrede forgæves ministeren til at fjerne “afgørende”, inden det – som Jakob Ellemann-Jensen formulerde det – udviklede sig til ministerium mod udvalg. Det er en skånsom måde at fortælle ministeren, at han bør gribe roret som kaptajn i stedet for at agere galionsfigur.

– Det er processuelt forkert, at man ikke på forhånd fortæller udvalget, at man vil lægge “afgørende vægt” på det givet hvad afgørende betyder for Folketingets europaudvalg, sagde Jakob Ellemann-Jensen.

Strid om udbud af hovedstrækninger
Under den politiske semantik ligger et glødende slagsmål om privatisering af jernebanedrift. Det handler ikke om de aktuelle forhandlinger om DSB’s næste flerårskontrakt, men om EU-rammen for de næstfølgende kontrakter.

Enhedslisten vil absolut ikke række en lillefinger til forslaget om udbud af kollektiv togtrafik, og de borgerlige oppositionspartier vil ikke udskyde muligheden for liberalisering en halv snes år til slutningen af næste årti, når togfondsinvesteringerne er gennemført.

– Der er for meget gummielastikum. Vi køber katten i sækken, hvis vi siger ja, sagde europaudvalgsmedlem Finn Sørensen (EL) om regeringens faktiske accept af obligatorisk udbud i slutningen af næste årti.

Udbud midt i anlægsrod
– Overordnet set er regeringen ikke modstander af konkurrence eller udbud, men det må være opå til de enkelte lande selv at beslutte om og i hvilket omfang, de ønsker at gennemføre udbud af togdriften, mener Magnus Heunicke om kernepunktet i forhandlingsoplægget.

Han står stejlt på en overgangsordning med henvisning til de mange anlægsarbejder, som regeringen, SF, Enhedslisten og DF har aftalt i togfondsaftalen.

– Der er fordele og ulemper, men ulemperne er særlig store i perioder med store investeringer i infrastruktur, siger trafikministeren.

Fornyelsen af signalsystemet og skinner og elektrificeringen vil få store konsekvenser for togdriften under anlægsarbejderne, så det vil være en dårlig idé at lave udbud, mens man går fra det gamle til det nye regime, anfører Magnus Heunicke.

Regnskabsregler med undtagelse for DSB-statspensioner
Magnus Heunicke kom dog ud af europaudvalget med bred opbakning til et andet mandat angående jernbanevirksomheders regnskaber – teknisk set ophævelse af en forordning.

Enhedslisten var ene om et nej-votum. Partiet vil bevare den teoretiske mulighed for kompensation for tjenestemandspensioner.

Den danske minister betinger sig dog en rimelig frist, så DSB’s historisk betingende merudgifter til tjenestemandspensioner kan håndteres.

EU-ordfører Pia Adelsteen (DF) sagde ja alene i glæde over at blive en forordning kvit.

Persondata i lukket møde
Justitsminister Mette Frederiksen (S) fik nej fra Dansk Folkeparti og Liberal Alliance til et fornyet mandat angående beskyttelse af persondata. 

Mandatgivningen foregik bag lukkede døre.

Kun ja fra EU-positive partier til pakkerejser
Hun fik på vegne af vækst- og erhvervsminister Henrik Sass Larsen (S) nej fra Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance til et direktivforslag om pakkerejser.

Facit for dagens fire forhandlingsoplæg: De tre EU-skeptiske partier sagde i forskellige kombinationer nej til to af tre mandater, og det fjerde mandat er udskudt. (Dj/281114)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.