Folkeafstemning i Slovakiet uden tv-dækning (opdateret)

Kirkekonservativ afstemning 7. februar om homoseksuelle Direkte til artiklen

Slovakiets folkeafstemning 7. februar om indskrænkning af homoseksuelles rettigheder skyldes den kristne borgergruppe AzR (skærmdump), der har indsamlet 400.000 underskrifter. Resultatet bliver utvivlsomt et ja, men næsten lige så sikkert erklæres afstemningen ugyldig, for stemmedeltagelsen når næppe over 50 procent.

Slovensko bude mat referendum 7. februára 2015 o zníženie alebo odstránenie práv homosexuálov. Hlasovanie je vyžadované po aliancie pre rodinu (AZR), komu sa podarilo zhromaždiť 400.000 podpisov na petíciu požadujúcu hlasovanie. Prvé signály naznačujú, že výsledok referenda bude “áno” na všetky tri otázky, týkajúcesa hlasovania. Je vysoko nepravdepodobné, že výsledky referenda slovenská vláda bude mat moznost ratifikovat, pretože je potrebná 50% účasť oprávnených voličov ktomu ze voľby boli platné.
Szlovákiában 2015, február 7.-én tartják meg a melegek jogi korlátozásairól szóló népszavazást. A referendumot egy keresztény civil szervezet, az AzR követeli és erre a célra 400.000 aláírást gyüjtött össze. Az eredmény kétségtelenül “igent” fog mutatni a szavazólap három kérdésére, de a népszavazást nagy valószínüséggel a Szlovák kórmány nem ratifikálhatja, mivelhogy a részvételi arány valószínüleg nem éri el az 50%-ot.
Am 7. Februar wird in der Slowakei eine Volksabstimmung zur Begrenzung der Rechte von Homosexuellen durchgeführt. Die Abstimmung ist eine Forderung einer christlichen Bürgerinitiative, AzR, die 400.000 Unterschriften gesammelt hat. Ohne Zweifel werden alle drei Fragen des Stimmzettels von einer Mehrheit mit “Ja” beantwortet. Fast genau so wahrscheinlich ist eine Ablehnung des Resultats, weil die Wahlbeteilung nicht die erforderlichen 50 Prozent erreichen wird.
Slovakia is holding a referendum on February 7 concerning the reduction or elimination of gay rights. The vote is required after Alliance for Family (AZR) succeeded in gathering 400,000 signatures on a petition demanding the vote. Early indications suggest the result of the referendum will be a yes to all three questions on the ballot. It is highly unlikely the referendum results will be ratified by the Slovak Government since a 50% turnout of eligible voters is required for the vote to be valid.

Af Kristin Haulik og Claus Djørup
I maj får Irland en folkeafstemning om tildeling af rettigheder til homoseksuelle. Det modsatte er tilfældet i Slovakiet, hvor folkeafstemningen den 7. februar handler om indskrænkning af rettigheder.

Den slovakiske folkeafstemning er udløst af 400.000 underskrifter indsamlet af den kristne “Værn om Familien”(AZR). Alligevel skal man forvente, at et ja-flertal kun vil være en symbolsk sejr på grund af en regel om quorum.

Mindst 50 procent skal nemlig deltage i folkeafstemningen for at være gyldig uanset flertallets størrelse. Derfor vil nej-sigerne blive hjemme.

Kun en af de syv foregående folkeafstemninger er lykkedes, og den handlede om medlemskab af EU i 2003, noterer bl.a. Thedaily.sk og The Slovak Spectator.

Forbudt område
Den statslige public service-kanal vil ikke sende egentlige oplysnings- eller kampagneprogrammer forud for folkeafstemningen med den paradoksale begrundelse, at det er forbudt.

”Udsendelser, som er med til udbredelse af politiske, religiøse såvel som ateistiske informationer, er forbudt, medmindre en speciel lov regulerer det anderledes,” oplyser Dominika Sulková, som er talskvinde for Slovakisk TV og Radio (RTVS), til den ungarsksprogede avis “Új Szó”.

Ulighed i kampagnemidler et andet argument for passivt tv

Landets store, privat reklamefinansierede tv-kanal, Markíza TV, begrunder afvisningen lige så paradoksalt med, at modstanderne ikke har samme ressourcer som initiativtagerne “Værn om Familien”. Tv-selskabet kunne blive opfattes som part i sagen ved kun at sende reklamer fra den ene side, lyder ræsonnementet.

”Mens initiativtagerne er i stand til at formidle deres holdninger, befinder den anden part sig ikke på et organisationsniveau, hvor de vil kunne være i stand til at finansiere udgifterne for reklamespots i forbindelse med præsentationen af den alternative holdning i denne sag”, forklarer Markíza TV ifølge Új Szó.

RTVS og i mindre grad Markíza TV vil dog give plads til debatter og nyhedsindslag, skriver netmediet O médiách.

“Værn om Familien” beskylder Markíza TV at favorisere de homoseksuelles favør.

De tre spørgsmål om homopar og seksualundervisning
Der stilles tre spørgsmål, og de virker også rodede på slovakisk:

1) Er De enig i, at intet andet samliv mellem mennesker end et forhold mellem en mand og en kvinde skal kunne benævnes som ægteskab?

2) Er De enig i, at et par eller grupper af samme køn ikke skal have mulighed for at adoptere og deraf følgende opdrage børn?

3) Er De enig i, at skoler ikke skal have krav på at børn deltager i seksualundervisning eller eutanasi, såfremt deres forældre eller børnene alene ikke godkender undervisningens indhold?

Det første spørgsmål er i praksis overflødigt, da parlamentet har vedtaget, at definitionen på ægteskab kun kan være et forhold mellem en mand og en kvinde, skriver avisen “Új Szó”.


“Der findes ikke svar på forkerte spørgsmål”, lyder de ikke-heteroseksuelles slogan på nej-kampagnedesiden Nejdeme.sk (skærmdump).

Modkampagnen: Meningsløse spørgsmål ændrer intet
“Der findes ikke svar på forkerte spørgsmål”, svarer LGBT’ern (Lesbian, Gay, Bisexual og Transgender) på deres fælles portal “Nejdeme.sk”.

Nejdeme (“Vi går ikke med”) fastholder, at synspunkter også udtrykkes ved ikke at deltage, “især i tilfælde af meningsløse spørgsmål ved en folkeafstemning”.

Uanset afstemningsresultatet løser det ikke slovakiske familiers problemer med arbejdsløshed, alkoholisme, ludomani, unge familiers boligmangel, vold i hjemmet, mangel på børneinstitutioner osv., fortsætter Nejdeme.

“Uanset om De svarer ja eller nej ved afstemningen, vil ægteskab også efter folkeafstemningen defineres som et bånd mellem en mand og en kvinde. Børn, som i dag af en eller anden grund ikke har en mor eller far, vil heller ikke have det efter folkeafstemningen,” anfører Nejdeme.

“Deltagelse ved folkeafstemningen er ikke en moralsk pligt. Præsterne Anton Srholec og Karol Lovaš agter ligesom os ikke at deltage, og den kvindelige præst Anna Polcková påpeger, at det ikke er muligt at udtrykke en ‘kristen holdning’ i forhold til familie ved at besvare folkeafstemningens spørgsmål,” slutter Nejdeme.

Hovedspørgsmål fjernet af forfatningsdomstol
Et fjerde spørgsmål – det egentlige hovedspørgsmål – blev underkendt af forfatningsdomstolen: “Skal andre samlivsformer være juridisk berettigede til beskyttelse og rettigheder ligesom den ægteskabelige samlivsform?”

Ifølge dommerne er dette spørgsmål i strid med den slovakiske forfatnings § 93, stk.3, ifølge hvilken det ikke er muligt at afholde folkeafstemning om grundrettigheder og frihedsrettigheder.

Videre henvises til §19, stk. 2, ifølge hvilken alle er berettiget til beskyttelse af sit private og familiære liv imod ulovlig indtrængen.

Slovakiet har en flertalsregering under ledelse af Robert Fico fra det socialdemokratiske SMER-SD. Landets præsident er den partiuafhængige forretningsmand Andrej Kiska.

De anbefaler begge at stemme, skriver slovakiske medier. Man kan vel heller ikke forvente andet af regerings- og statschefer, men her er det en underforstået anbefaling af ja. Spændingen drejer sig jo om, hvorvidt stemmeprocenten overstiger forfatningens tærskel, for ingen regner med et nej-flertal. (Dj/310115)

Kristin Haulik er oversætter.

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.