Fire mandater

Våbendirektiv, energiaftaler, frekvenser, onlinetjenester

Af Claus Djørup
De konservative overraskede med et nej, da justitsminister Søren Pind (V) indhentede mandat i europaudvalget onsdag 4. maj til forslaget om våbendirektiv.

Dansk Folkeparti fastholdt sit bløde nej, selv om Søren Pind forsikrede, at er ikke er flere danske bekymringer tilbage med hensyn til bl.a. jægere og skydeklubber.

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) fik nej fra de tre EU-skeptiske partier (DF, EL og LA) til sit forhandlingsmandat om den såkaldte IGA-afgørelse (Inter Government Agreement), som giver EU-kommissionen ret til at forhåndsvurdere energiaftaler med Rusland og andre tredjelande.

Til gengæld fik Lars Chr. Lilleholt fuld opbakning til forslaget om anvendelsen af 470-790 MHZ-frekvensbåndet, hvor den nedre del forbeholdes tv-signaler.

Kulturminister Bertel Haarder (V) fik alle ni partier bag sig til sit mandat angående grænseoverskridende mobile onlineindholdstjenester, der giver brugerne mulighed for midlertidigt at at bruge en tjeneste i udlandet som derhjemme.

Med Bertel Haarders ord kan man stadig se film på bagsædet, når man passerer Flensborg. “Rettighedshaverne elsker det ikke, men de kan leve med det,” sagde han. (Dj/060516)

© Ophavsretsklausul: Fagpressebureauets artikler og billeder må kun anvendes, distribueres eller publiceres efter aftale. Dette gælder også de i artiklerne nævnte personer, institutioner og virksomheder.

Comments are closed.