Fem mandater til Annette Vilhelmsen

Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF) lærte i sin første optræden i europaudvalget fredag 7. december værdien af de fem EU-positive partiers sammenhold. Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance sagde nemlig nej til to forhandlingsmandater vedrørende henholdsvis revisionen af det generelle udbudsdirektiv og direktivet om forsyningsvirksomhed.

Af Claus Djørup
DF og LA sagde nej på grund af formuleringer om sociale eller arbejdsklausuler. Enhedslistens afvisning bunder i bekymring for, at man ikke kan afvise tilbud, der ikke lever op til ILO-konventionen.

Enhedslisten gik planken ud og sagde også nej til de tre øvrige om koncessionskontrakter, EU-toldkodeksen og Told 2020-forslaget.

En ændring (forhøjelse) af udbudsdirektivets tærskelværdi ville kræve en genforhandling af WTO-aftaler, oplyste Annette Vilhelmsen. Den generelle tærskelværdi er 500.000 euro (godt 3,7 mio. kr.) og 1 mio. euro (knap 7,5 mio. kr.) for sociale tjenesteydelser.

Havne undtaget fra koncessionsdirektiv
Udlejning af havnearealer omfattes ikke af koncessionsforslaget, forsikrede hun.

– I tilfælde, hvor en ordregiver overlader retten til at udnytte et offentligt område som f.eks. havne, hvor ordregiveren alene har angivet generelle retningslinier for brugen uden at kræve bestemte ydelser udført, anses ikke for at være en koncession og er dermed ikke omfattet af direktivet, erklærede Annette Vilhelmsen.

Nordsø-aftalen vurderes ikke at være omfattet af de nye koncessionsregler, tilføjede den ny erhvervsminister.

Balkan og EIT
Europaminister Nicolai Wammen (S) fik kun nej fra Dansk Folkeparti til sit forhandlingsmandat vedrørende EU-forhandlinger med Serbien, Kosovo og Albanien.

Dagens eneste enstemmige mandat fik uddannelsesminister Morten Østergaard (R) til budgetrammen 2014-20 for Det Europæiske institut for Innovation og Teknologi (EIT).

Slutfacit af europaudvalgsmødet 7. december: Enhedslisten sagde nej til fem af de syv mandater, Dansk Folkeparti sagde nej tre gange og Liberal Alliance sagde nej to gange. De tidligere og selvfølgelig nuværende regeringspartier står bag alle syv forhandlingspositioner. (Dj/081212)

Comments are closed.